Jukka Horttanainen vahvistaa Vahasen siltasuunnittelu- ja infrakehityspalveluita

Diplomi-insinööri Jukka Horttanainen on nimitetty Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n silta- ja infrakehityspäälliköksi. Horttanaisella on pitkä, lähes 30 vuoden kokemus alalta sekä kokemusta myös Saksan, Ruotsin ja Venäjän markkinoilta.

Horttanainen on erikoistunut siltojen ja muiden erikoisrakenteiden suunnitteluun sekä kehittämiseen, ja hän on kouluttautunut myös rakentamistalouden alalla. Ennen Vahanen-yhtiöitä hän toimi 14 vuotta VR Track Oy:n palveluksessa siltasuunnittelijana, projektipäällikkönä ja siltasuunnitteluryhmän päällikkönä. Lisäksi Horttanainen on toiminut Insinööritoimisto Konsulttikolmio Oy:n palveluksessa ja ifb-berlin (frohloff staffa kühl ecker) -yhtiön palveluksessa Saksassa 1990-luvulla. Työkokemukseen sisältyvät myös tehtävät siltasuunnittelijana YS-konsultit Oy:ssä ja projektipäällikkönä Destialla.

– Pyrin uudessa toimessani Vahanen Suunnittelupalveluissa laajentamaan ja kehittämään palvelujen tarjontaa siltasuunnittelun ja infrarakenteiden osalta, Horttanainen kertoo. – Palvelukonsepti on laaja ja sisältää muun muassa kaupunkikeskusten täydennysrakentamisen liikenneyhteyksien vaatimien infrarakenteiden ratkaisujen kehittämistä. Olen urani aikana ollut mukana laajoissa hankkeissa, jotka ovat lähteneet käyntiin infran osalta melkein tyhjästä, ja muun muassa Euroopan ensimmäisessä infra-alan allianssihankkeessa Tampereen ja Porin ratavälillä, johon sisältyi yhteensä 80 siltaa.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme täyden palveluvalikoiman ja hybridiosaamista muun muassa kaupunkien keskustojen täydennysrakentamisen hankkeisiin, sanoo Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n toimitusjohtaja Ahti Rantonen. – Jukalla on todella laaja kokemus silta- ja infrarakenteista, joten hänen avullaan saamme hybridihankkeissa tarvittavaa huippuosaamista infrarakentamiseen. Allianssihankkeita on tulevaisuudessa yhä enemmän, ja niihin vaaditaan tietoa projektien yhteensovittamisesta monilta eri osa-alueilta. Suuntaudumme enenevästi suunnitteluttamiseen ja verkostomaiseen toimintamalliin, joka tasaa työkantaa konsulttien kesken.

Horttanainen on parhaillaan mukana muun muassa suunnittelemassa Lonnan laiturihanketta ja Tikkurilan Jokirannan infrarakenteita sekä sillankorjaushanketta.

– Haemme jatkossakin työntekijöiksi siltasuunnittelusta ja infrarakentamisesta kiinnostuneita ammattilaisia, Rantonen lisää.

Lisätiedot:

Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Vahanen-yhtiöt
040 5438053
ahti.rantonen@vahanen.com