Julkisivut remontissa Lappeenrannassa

Alkaneen kesän tunnusmerkkinä voidaan pitää siellä täällä näkyviä huputettuja kerrostaloja. Näin on myös Lappeenrannassa, jossa kaupungin keskusta-alueella hupun taakse on vetäytynyt yksi jos toinenkin asuintalo. Vahasen Lappeenrannan yksikkö on mukana useassa nyt työmaavaiheessa olevassa julkisivuremonttihankkeessa.

Julkisivuremontti alkaa kuntotutkimuksella

Moni Lappeenrannassa nyt käynnissä olevista hankkeista on alkanut Vahasen kattavalla julkisivujen kuntotutkimuksella. Kuntotutkimuksen avulla on saatu selville rakenteiden vauriot, niiden laajuus sekä kohteeseen sopiva korjaustapa.

”Julkisivujen ja parvekerakenteiden kuntotutkimus on ensimmäinen ja tärkeä askel kohti julkisivurakenteiden ylläpitoa. Kunnollinen rakenteiden kuntotutkimus antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle ja on siten tärkeässä roolissa ohjaamassa tulevaa korjaushanketta tai rakennusten ylläpidon strategiaa oikeaan suuntaan”, kertoo hiljattain FISE-pätevyyden betonirakennusten kuntotutkijana ansainnut projektipäällikkö Timo Suhonen.

Kuntotutkimuksen jälkeen julkisivuremonttihanke on yleensä käynyt läpi hankesuunnittelun, jossa on selvitetty ja päätetty nyt käynnissä olevasta urakasta esimerkiksi pääpiirteinen sisältö ja etenemisaikataulu. Hankesuunnittelua on seurannut varsinainen suunnitteluvaihe, joka kuntotutkimuksen tapaan on erittäin tärkeä osa hanketta. Huolellisella suunnittelulla on voitu välttää yllätykset tai varautua niihin urakan aikana. Nyt remontissa olevissa kohteissa Vahanen Lappeenranta tekee valvontaa ja urakan aikaista projektinjohtoa toimien tilaajan eli taloyhtiön edunvalvojana.

Vahasella julkisivu- ja putkiremonttihankkeita toteutetaan asukaslähtöisen Plus-konseptin mukaisesti. Konseptissa panostetaan mm. hankkeiden selkeään vaiheistukseen ja roolijakoon, osaavaan projektinjohtoon sekä ymmärrettävään asukasviestintään.

Lisätietoa

Timo Suhonen
projektipäällikkö, FISE-pätevöitynyt betonirakennusten kuntotutkija
Vahanen Lappeenranta
p. 044 768 8319
timo.suhonen@vahanen.com

As Oy Taikinamäki ja As Oy Veljestalo

As Oy Taikinamäki_pieni

AS Oy Veljestalo_pieni