K-Supermarket Mustapekka uudistui paremmin palvelevaksi kaupankäyntiä keskeyttämättä

Jo vuosia Helsingin Käpylässä palvellut K-Supermarket Mustapekka uudistettiin vastaamaan alueen kiristyvään kilpailuun asiakaskunnan tarpeiden ja Keskon liiketoimintastrategian mukaan. Innovarch toimitti arkkitehtisuunnittelun noin puolitoista vuotta kestäneeseen remonttiin, joka toteutettiin lohkoittain niin, ettei myymälän toimintaa tarvinnut keskeyttää.

– Mustapekan sijainti on kaupallisesti hyvä ja asiakkaille toimiva, joten kauppapaikan tulevaisuuteen kannattaa satsata, kertoo Keskon rakennuttajapäällikkö Seppo Kemppainen. – Jo syksystä 1992 toimineesta kauppapaikasta puuttui esimerkiksi verkkokaupan noutopiste kylmäsäilytystiloineen, ja paikka oli jo käytössä kulumisensakin puolesta meillä uudistusvuorossa. Kokeneella kauppiaalla oli uudistamiseen paljon hyviä ideoita, jotka haluttiin ottaa toteutuksessa huomioon.

Myymälä kaipasi asiakaspalvelukonseptin nykyaikaistamista Keskon voimassa olevan strategian mukaiseksi. Uudistumistarpeeseen vaikutti myös lähistölle avattu kauppakeskus Tripla, joka lisää alueen päivittäistavarakaupan kilpailua. Muutostöiden lupasuunnittelu aloitettiin tammikuussa 2019, ja kohde valmistui huhtikuussa 2020. Urakoiden jälkitarkastukset toimitettiin toukokuun lopussa.

Keskolla oli hankkeessa oma myymäläsuunnittelija, joka tekee yhteistyötä arkkitehdin ja pääsuunnittelijan kanssa, jotka taas koordinoivat muiden suunnittelualojen ja tuotannon yhteensovittamista. Mustapekan myymäläsuunnittelijana toimi Mikko Laitinen. Pääsuunnittelusta vastasi aluksi Innovarchin arkkitehti Seija Sakki-Rinne, ja hänen eläkkeelle jääntinsä jälkeen pääsuunnitteluvastuun otti Innovarchin suunnittelujohtaja Esa Piispanen. Projektipäällikkönä toimi aluksi arkkitehti Lasse Kontula ja hänen eläkkeelle jääntinsä jälkeen arkkitehti Jari Prittinen Innovarchista. Myymälän paloteknisen suunnittelun toimitti Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n suunnittelija Mikael Siitonen.

Mustapekan remontti toteutui Keskon suunnitelmien mukaisesti, vaikka kauppa pidettiin koko ajan auki ja arkkitehtien lisäksi muitakin hankkeen avainhenkilöitä jäi sen aikana eläkkeelle. Pientä lisähaastetta aiheutti vuoden 2020 keväällä alkanut koronaepidemia.

– Vastuiden siirroista huolimatta projektiyhteistyö sujui hyvin, ja projektissa onnistuttiin suunnitelmien yhteensovittamisessa kaikkien suunnitteluosapuolten kesken, sanoo Jari Prittinen.

 

Pääsuunnittelijan oli tärkeää ymmärtää remontin lohkottamisen vaikutus kaupan ja kiinteistön toimintaan

K-Supermarket Mustapekka sijaitsee YIT:n isossa pääkonttorikiinteistössä, jonka omistaa pohjoismainen kiinteistösijoittaja Nordisk Renting ja jossa toimii myös muun muassa Alkon myymälä ja ravintola. Mustapekka on K-Supermarketiksi suurehko: sen käyttöala on 3770 m2, myyntiala 2176 m2, ja lisäksi muualla kiinteistössä on noin 100 m2:n henkilöstötilat työntekijöille. Kiinteistön toimijoilla on yhteinen pysäköintihalli. Edellinen laaja remontti tehtiin vuonna 2007.

– Mustapekan liiketila on erottamaton osa ison kiinteistön taloteknistä järjestelmää, ja tämä asetti reunaehtoja suunnittelulle, Kemppainen kertoo. – Toinen haaste oli myymälän sijainti ahtaassa ja vilkkaasti liikennöidyssä paikassa. Rakentamisen aikaiseen materiaalin varastointiin ei esimerkiksi ollut tilaa, vaan tarvikkeet piti toimittaa pienissä erissä. Kolmanneksi emme halunneet keskeyttää hyvin myyvän kaupan toimintaa remontin ajaksi, joten rakennustyöt vietiin läpi asiakasliiketoimintaa väistäen.

– Sekä suunnittelu että toteutus piti edellisen vuoksi lohkottaa osiin ja osat järjestää, priorisoida ja aikatauluttaa, Kemppainen jatkaa. – Esimerkiksi sähkökeskusten uudistamiseen vaikutti se, milloin uusien kylmätilojen pitää olla myymälän käytössä. Pääsuunnittelijan oli tärkeää ymmärtää suunnittelun rytmitys ja sen vaikutukset kaupan ja kiinteistön toimintaan.

Pandemia haittasi loppukatselmuksia mutta edisti etäkäytäntöjen omaksumista ja verkkokauppaa

Marketin aukiolon ja liiketilan päällä olevien YIT:n toimistotilojen vuoksi remontissa tehtiin harvinaisen paljon yötöitä ja kiinnitettiin erityistä huomiota pölyn sekä esimerkiksi paloriskin ja rakennustöistä aika ajoin aiheutuvien aiheettomien palohälytysten hallintaan. Tarpeeton palohälytys johtaa koko suuren kiinteistön evakuointiin eli tyhjentämiseen henkilökunnasta ja asiakkaista. Häiriöiden minimoimiseksi remontoitavaan liiketilaan hankittiin rakennustöiden ajaksi väliaikainen rakennustyömaan paloilmaisinjärjestelmä. Hankkeen loppuvaiheessa haastetta lisäsi vielä koronaepidemia.

– Valmistumisen aikatauluun vaikutti jonkin verran se, että joitakin hankkeen avainhenkilöitä joutui korkean tartuntariskin vuoksi karanteeniin ja myös viranomaiset muuttivat katselmuskäytäntöjään epidemiatilanteen etenemistä seurattaessa, Kemppainen kertoo. – Vastaanottotarkastuksissa olivat mukana vain kaikkein välttämättömimmät osallistujat, jotka hekin pitivät toisiinsa pitkät etäisyydet. Toisaalta pandemian seurauksena siirryttiin Teams-kokoussovelluksen käyttöön ja pöytäkirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen, mikä tehostaa rakennusprojekteja huomattavasti jatkossakin.

Remontin aikana Mustapekan kaikki takatilat purettiin ja rakennettiin uudelleen eri järjestykseen. Kaikki myymäläkalusteet uusittiin, talotekniikka uudistettiin ja myymälän palveluihin lisättiin alakonsepteina leipomo ja sushipiste, Postin ja Matkahuollon pakettiautomaatti sekä verkkokaupan nouto- ja kylmätilat.

– Verkkokaupasta tilatut tuotteet varastoidaan kaupan kylmävarastoon odottamaan noutoa kolmeen eri varastointilämpötilaan, Kemppainen selittää. – Epidemian seurauksena verkkokaupan osuus myynnistä kasvoi suorastaan räjähdysmäisesti.

Suunnittelutarve elää ja ajantasainen dokumentaatio on tarpeen nopeasti muuttuvilla markkinoilla

Keskon liiketoimintakonseptia päivitetään jatkuvasti rakennushankkeiden aikatauluista riippumatta ja suunnittelijoiden valinnassa otetaan huomioon kaupallisen liiketoiminnan sekä Keskon konseptien ja kauppiasmallien tuntemus ja ymmärrys, Kemppainen kertoo.

– Me Keskon rakentajat olemme tottuneet siihen, että konsepteja kehitetään ja tuodaan muutoksina suunnitelmiin ja rakentamiseen koko ajan. Mustapekan kumppanitoimintojen suunnittelua ei esimerkiksi voitu saattaa loppuun ja tuoda projektiin ennen kuin sitovat sopimukset oli allekirjoitettu, ja aivan lopussa tuli vielä päätös laajentaa kaupan aukioloajaksi 24/7, minkä vuoksi esimerkiksi talotekniikan käyntiajat piti ohjelmoida uudelleen. Yllätyksiä korjausrakentamisessa tulee tyypillisesti myös silloin, kun avataan vanhan rakennuksen rakenteita, ja kun kauppa oli koko ajan toiminnassa, rakenteita ei voinut etukäteen avata tutkimuksia varten. Muutosvalmius on tärkeä tekijä urakkamuotoa, urakoitsijoita ja konsultteja valittaessa, Kemppainen painottaa.

– Projekti päätettiin toteuttaa aikavelotteisena eli niin sanottuna laskutyönä, koska tiedettiin muutoksia tulevan joka tapauksessa ja haluttiin välttää niiden kiinteähintaiseen sopimiseen liittyvää raskasta ja hidasta hallintoa. Alkuperäistä budjettia jouduttiin tarkastamaan, koska hankkeen laajuutta ja laatua nostettiin rakennusaikana . Suunnittelun osalta Mustapekan tyyppiset remontti- ja konseptimuutoshankkeet toteutetaan tilanteen mukaan tavoite- tai tuntihintaisina; tavoitehinta tulee kysymykseen, jos projektin sisältö pystytään rajaamaan ja sopimaan kohtuullisen tarkalla tasolla, Kemppainen sanoo.

Kesko edellyttää hankkeissaan tietomallien ja projektipankkien hyödyntämistä.

– Meillä on tuhansia kauppapaikkoja, omaakin kiinteistöomaisuutta. Kauppoihin tehdään kaiken aikaa muutoksia ja kiinteistöjen omistuskin voi kauppojen toimintahistorian aikana vaihtua, joten laadukas ja ajantasainen projektidokumentaatio ja projektipankkikäytäntöjen noudattaminen on erittäin tärkeää, Kemppainen sanoo ja kiittää Innovarchia hyvästä ”projektipankkikurista” ja muutosten nopeasta edistämisestä.

– Kohteen sijainti pääkaupungissa tarkoittaa, että se on vaativan viranomaismenettelyn piirissä, ja käytännöt siirtyvät täältä usein muualle maahan. Meille on etua vakituisesta nimekkäästä suunnittelukumppanista, jolla on hyvät suhteet viranomaisiin ja jonka näkemykseen luotetaan lupakysymyksissä. Arvostan henkilökohtaisesti avainhenkilövalinnoissa laajaa alan kokemusta ja näkemystä ja kykyä nopeaan toimintaan. Tähänkin hankkeeseen liittyi paljon muutoksia, pieniä yllätyksiä ja joitakin lupia, jotka vaativat kuulemisaikoja ja yhteyksiä omistajaan Tukholmaan saakka, mutta Innovarchin pääsuunnittelijoiden kanssa prosessit etenivät sujuvasti, Kemppainen summaa.

Lisätiedot:

Esa Piispanen
Suunnittelujohtaja
Innovarch Oy
041 5366 891
esa.piispanen@innovarch.fi