Kannelmäen kauppakeskus Kaari avattiin torstaina 17.10.2013

Vahanen-yhtiöihin kuuluva Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy suunnitteli Kauppakeskus Kaaren asemakaavasta toteutukseen asti. Hankkeen omistaja ja rakennuttaja on Helsingin Osuuskauppa Elanto. Kaari on Suomen yhdeksänneksi ja pääkaupunkiseudun viidenneksi suurin kauppakeskus.

Kauppakeskus sijaitsee tunnetulla kauppapaikalla Kehä 1:n ja Kantelettarentien risteyksessä. Aiemmin tontilla oli Suomen toiseksi vanhin hypermarketti joka oli rakennettu jo vuonna 1973. Alle viiden kilometrin säteellä asuu yli 200 000 asukasta.Rakennus on kolmikerroksinen. Kellarissa on noin 1000 autopaikkaa ja kerroksissa yhteensä 80 erillistä liiketilaa korkean lähes 200 metriä pitkän kauppakäytävän ympärillä. Tärkeimpiä liiketiloja ovt mm. Prisma, Sokos-tavaratalo, Alko, apteekki, H&M, noin kymmenen ravintolaa ja kahvilaa, TopSport, Suomalainen Kirjakauppa, Diacor sekä suuri määrä muodin, sisustamisen ja palveluiden erikoisliikkeitä. Toisen kerroksen tasolla on noin 600 auton kattopysäköinti. Rakennuksen tontilla on huolehdittu myös kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen tarpeista. Piha-alueilla on 600 polkupyöräpaikkaa ja bussipysäkki. Erityisesti on huolehdittu kulkuyhteyksistä ja logistiikasta asiakasliikenteen, henkilöstöliikenteen ja huoltoliikenteen osalta. Rakennuksessa on kolme jalankulun sisäänkäyntiä.Rakennuksessa on järeä jännebetonirunko jonka pilariruudukko on suunniteltu pysäköintijärjestelmän sanelemalla moduulilla 16,8 x 5,4 (kellari) ja 10,8 (kerrokset) läpi koko rakennuksen. Rakennuksen julkisivulinjat ovat sidoksissa täyteen rakennetun tontin geometriaan. Rungon, julkisivujen ja vaipan ratkaisut ovat rationaalisia, kustannustehokkaita ja ne tukevat liiketoiminnalle tärkeistä toiminnallisia asioita. Tilojen mitoitus on tehokas.

Vastapainona suorakulmaiselle rakennusmassalle ja systemaattiselle rakennusrungolle on sisätilat tehty vapaamuotoisina kaarina. Arkkitehtuurikonsepti luo keskukselle uudenlaisen valoisan ja ystävällisen ilmapiirin. Auloissa sekä rakenteet että talotekniikka on piilotettu yhtenäisen ja selkeän ilmeen luomiseksi. Pehmeiden muotojen täydentäjäksi sisätiloissa on otettu voimakkaat valon värit: keltainen ja valkoinen. Suunnittelu ja toteutus on tehty poikkeuksellisen huolellisesti.

Rakennuksen suunnittelussa on pyritty energia säästäviin ratkaisuihin. Aulojen valaistus on tehty pääosin LED-tekniikalla. Kaupan kylmälaitteiden lauhdelämpö käytetään mahdollisimman tarkasti hyväksi. Rakennukselle on haettu LEED- sertifikaattia.

Rakennuksen kerrosala on 52 000 m2, bruttoala 105 000 m2 ja tilavuus 650 000 m2.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n tehtäviin kuului pää- ja arkkitehtisuunnittelu sekä niihin liittyvä sisustussuunnittelu aulojen osalta. Hankkeen suunnittelu alkoi kesäkuussa 2006 tontinkäyttö- ja luonnossuunnittelulla. Näiden pohjalta laadittiin asemakaava yhdessä Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaava-alueeseen kuuluu kauppakeskustontin lisäksi kolme toimistotonttia, liikenneasematontti ja tontti sosiaali- ja terveyspalveluja varten.

Kauppakeskusrakennus toteutettiin kolmessa vaiheessa siten, että Prisman toiminta ei keskeytynyt. Ensimmäinen ja toinen rakennusvaihe sisälsivät Prisman ja sen yhteydessä olevan kellaripysäköinnin ja joitakin pienliikkeitä. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin varsinainen kauppakeskus kolmeen kerrokseen. Monimutkainen toteutus edellytti mm. 30 erillisen rakennusluvan hakemista. Jokaisesta toteutusvaiheesta tehtiin erilliset suunnitelmat ja urakat.

Kauppakeskuksen rakennuskustannusten kokonaisarvo on n. 140 M€. Pääurakoitsijana toimi kaikissa kolmessa rakennusvaiheessa Skanska Talonrakennus Oy. Projektin kokonaiskesto oli 7,5 vuotta.

www.kauppakeskuskaari.fi

Suunnitteluryhmä:
Pääsuunnittelija: Timo Könönen
Projektipäällikkö 1. ja 2. rakennusvaihe: Markus Miikkulainen
Projektipäällikkö 3. rakennusvaihe: Mikko Lahikainen
Arkkitehtisuunnittelu: Sinikka Grasberger, Marco Paakkanen, Anne-Maria Naapuri, Jari Prittinen, Jyrki Jaskari
Vuokralaismuutokset: Riitta Pietiläinen
Kalustus- ja opastesuunnittelu: Anne Varsamäki