Kari Ruusunoksa paloteknisen suunnittelun yksikönpäälliköksi Vahaselle

Kari Ruusunoksa

Insinööri (AMK) Kari Ruusunoksa on nimitetty Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n paloteknisen suunnittelun yksikönpäälliköksi 2.9.2019 alkaen.

Ruusunoksa valmistui Metropolia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2010 suuntautuen rakennustuotantotekniikkaan. Hän on ennen paloteknisiä opintojaan toiminut muun muassa laitosasentajana. Suoritettuaan Helsingin kaupungin pelastuskoulun pelastajantutkinnon vuonna 1998 hän toimi siitä lähtien palomiessairaankuljettajana ja neljä vuotta myös pelastussukeltajana Helsingin kaupungin palveluksessa vuoteen 2010 asti.

Ennen Vahaselle siirtymistä Ruusunoksa toimi pari vuotta työnjohtajana Skanskalla asuntorakentamisen puolella ja yli seitsemän vuotta L2 Paloturvallisuus Oy:ssä paloteknisenä suunnittelijana. Ruusunoksalla on FISEn vaativan vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelijan pätevyys. Hän kartutti hetken osaamistaan myös vahinkosaneeraukseen ja jälkivahinkojen torjuntaan erikoistuneessa yrityksessä, jossa suoritti kosteudenmittaajan kurssin vuonna 2011.

– Tuli tarve ”ravistella pölyjä ylähyllyltä” eli avartaa näkökulmia tuoreilla haasteilla, Ruusunoksa kertoo motiivistaan työpaikan vaihtoon. – Iso talo antaa erilaisia mahdollisuuksia ja uusia haasteita ja näkökulmia, kun oman talon sisältä löytyvät muutkin suunnittelualat. Tuon Vahasen palotekniseen suunnitteluun uutta osaamista muun muassa korkeasta rakentamisesta ja monipuolisen uran tuoman kokemuksen. Sen perusteella pystyn ottamaan kantaa moneen asiaan ja tuomaan esiin hankalatkin asiat ymmärrettävällä tavalla.

– Minusta on tärkeää, että palotekninen suunnittelu otetaan hankkeeseen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Ruusunoksa sanoo. – Se helpottaa muita suunnittelualoja omissa ratkaisuissaan ja auttaa välttämään turhia suunnitelmien korjauksia palotekniikan vuoksi.

Vahanen-yhtiöt on Ruusunoksalle tuttu aiemmista yhteistyöhankkeista, ja hänellä on varsin kattava kuva konsernin tarjoamista palveluista. Viidennellä vuosikymmenellä SM-tason vesipalloa pelaava Ruusunoksa aloitti kilpauinnin parista ja kertoo, että lajit ovat tuoneet mukanaan paljon hyvää sekä yksityis- että työelämään, kuten elinikäisiä ystäviä, taitoa toimia ihmisten kanssa ja kykyä suoriutua sekä yksilö- että tiimitehtävissä.

– Vahanen Suunnittelupalvelut on parin viime vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa paloteknisen suunnittelun tarjoajana, sanoo toimitusjohtaja Ahti Rantonen. – Kari Ruusunoksa tuo meille uutta osaamista ja kokemusta muun muassa korkeasta rakentamisesta. Karin johdolla pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme entistä vaativammissa kohteissa, Rantonen lupaa.

Lisätiedot:

Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
040 543 8053
ahti.rantonen@vahanen.com