Kesämäenrinteen koulun korjausrakentaminen käynnistyy Lappeenrannassa

Lappeenrannan Kesämäenrinteen yläkoulun peruskorjauksen selvitykset ja -suunnittelu on nyt tehty, ja peruskorjaus käynnistyy helmikuussa 2020.

Salpausselän harjanteella Lappeenrannassa sijaitseva Kesämäenrinteen koulu on osa Kesämäen kampuksen koulukokonaisuutta, joka koostuu kolmesta koulusta. Se korjataan vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimia toiminnallisia ja yhteisöllisiä monialaiseen, oppilaslähtöiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen tarvittavia tiloja. Vuosina 1954–1960 valmistuneessa koulussa opiskelee nykyisin noin 500 yläkoulun oppilasta. Peruskorjaushanke kattaa noin 6 200 brm2, ja urakan arvo on noin 10,8 miljoonaa euroa.

Peruskorjauksen rakennesuunnittelun ja kosteudenhallintakoordinoinnin toimittaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Tilaaja on Lappeenrannan kaupunki / Tilakeskus. Arkkitehtisuunnittelun on tehnyt paikallinen Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen.

– Urakoitsijat on nyt valittu, ja rakennustyö alkaa helmikuun alussa, kertoo hankkeen vastaava rakennesuunnittelija Juho Tuuva Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä. Rakennesuunnittelun tiimiin kuuluu hänen lisäkseen Tenar Tomingas, ja lisäksi Vahaselta on hankkeessa mukana kosteudenhallintakoordinaattori Laura Hongisto.

Hankkeen tarjousvaihe käytiin jo vuonna 2017, minkä jälkeen Lappeenrannan kaupunki pohti vielä pitkään uudisrakentamisen ja peruskorjauksen välillä, Tuuva kertoo. Tarkan harkinnan taustalla vaikuttivat myös kaupungissa kymmenisen vuotta aikaisemmin toteutetut koulukiinteistöjen korjaukset, joiden yhteydessä on ollut haasteita hyvän sisäilman laadun varmistamisessa. Kesämäenrinteen koulussa sisäilmaongelmia ei ole ollut. Päätöksenteon viivästyminen venytti jonkin verran hankkeen aikataulua ja lyhensi suunnitteluun käytettävissä olevaa aikaa.

Rakennuksen purkutyöt on tehty ennen varsinaisen urakan alkamista.

– Olemme toimineet puitesopimuskumppanina Lappeenrannan kaupungille jo kymmenisen vuotta, Tuuva kertoo. – Korjausrakentamista pohjustavat ennen suunnittelua toteuttamamme kunto- ja haitta-ainetutkimukset. Koulu on rakennettu 1950-luvulla, joten sen ulkoseinät ovat massiivista tiilirakennetta ja välipohjat massiivista betonilaattaa eikä siinä ole kotelorakenteita, joiden orgaaniset täytöt voivat aiheuttaa sisäilmahaittoja.

– Kyseessä on ensimmäinen kunnon peruskorjaus tässä kiinteistössä, ja sen myötä rakennukseen rakennetaan uutena elementtinä nykyaikainen IV-konehuone, Tuuva jatkaa. – Haasteena on ollut mahduttaa uusi teknologia 50-luvun painovoimaisen ilmanvaihdon kapeisiin väyliin, ja siksi joissakin käytäväosissa korotetaan sisäkattoa enimmillään parisen metriä. Ilmanvaihdon vaatimukset kasvavat vuosi vuodelta.

– Lisäksi rakennesuunnittelun lähtökohtana on kouluympäristön muuntojoustavuusvaatimus, Tuuva kertoo. – Koulun pohjana on perinteinen luokkahuonejako, joten avoimen tilan rakentamisen tiellä on paljon kantavia seiniä. Rakennesuunnittelussa on jouduttu tekemään isoja aukkoja ja suunnittelemaan teräspalkeilla toteutettavia tuentoja. Kellaritilat on suunniteltu hyödynnettäväksi entistä paremmin koulukäyttöön, mikä edellyttää huonekorkeuden lisäämistä kaivauksilla.

– Rakennuksen purkutyöt on tehty ennen varsinaisen urakan alkamista, Tuuva kertoo. – Näin piilevät rakenteet on saatu varmistettua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myöhemmin urakan aikana tehtävät isommat muutokset aiheuttavat helposti aikatauluongelmia. Ennakoimalla ja etukäteen hieman ekstraa suunnittelemalla voidaan säästää huomattavasti myöhemmissä kustannuksissa, hän vinkkaa.

Kesämäen koulun oppilaat käyvät peruskorjauksen ajan koulua väistötiloissa parin kilometrin päässä entisessä liikerakennuksessa, joka on ollut vähäisellä käytöllä ja muunnettu opetustiloiksi siirtoseinillä.

Lisätiedot:

Juho Tuuva
Tiimiesimies, rakennesuunnittelija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Puh. 050 596 9545