Kiinteistömassojen tekninen kunto voidaan ottaa haltuun kustannustehokkaammin ja kohdennetummin

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana peruskuntoarvio on vakiintunut kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden arvioinnin tietynlaiseksi yleistyökaluksi. Peruskuntoarvion vahvuus ja heikkous on sen vakioitu malli, joka toisaalta takaa kattavuuden mutta sisältää samalla myös osuuksia joita ei kaikkiin kiinteistöihin tarvita. Lisäksi siihen sisältyvät pitkät kirjoitetut dokumentit eivät välttämättä palvele kohdennettua tiedonhakua. Kun puhutaan kiinteistömassoista, ei niiden teknisen kunnon yksityiskohtia ole enää mahdollista hallita asiakirjapohjaisesti. 

”Kiinteistömassojen teknisen kunnon hallinnan evoluutiossa seuraavia askelia on selkeästi kaksi – suoritettavat toimet on valittava kohdennetummin tarpeita ja kiinteistömassaa huomioiden ja samalla tekniset järjestelmät tulee valjastaa kiinteistöjohtamisen tueksi”, kertoo Noora Viranko Vahasen kiinteistöjohtamisen palveluista.  – Nykyisenä jatkuvan säästökuurin aikana ei ole tarkoituksenmukaista teettää tarpeetonta työtä konsulteilla. Kuitenkin samaisen säästökuurin vuoksi on erittäin oleellista kohdentaa vähillä resursseilla tehtävät huolto- ja kunnossapitotoimet oikein, Noora jatkaa.

Vahasella on kehitetty erilaisille asiakkaille ja kiinteistömassoille omia kohdennettuja tarkastusmalleja, joissa kiinnitetään huomiota niihin kokonaisuuksiin jotka ovat kaikkein merkityksellisimpiä. Esimerkiksi teollisuuden tai prosessien käytössä oleviin kiinteistöihin tarkastus ja sen mukaiset korjaustoimet voidaan kohdentaa siihen että vesi pysyy ulkopuolella, mutta esteettisyydellä ei ole suurtakaan merkitystä. Koulu- ja päiväkotikiinteistöissä taas painopiste on tilojen käytettävyydellä, terveellisyydellä ja turvallisuudella. Vaikka koulurakennus pääsääntöisesti toimisi hyvin, sitä ei kuitenkaan voida käyttää jos henkilöstö ja oppilaat saavat siellä sisäilmaoireilua. Vahasella tarkastustoimeksiantoihin valitaan asiantuntijat kohteen toiminnan fokuksen mukaan, jolloin asiantuntemus saadaan hyödynnettyä tehokkaasti.

Kiinteistön omistajilla on yhä enemmän teknistä ylläpitoa tukevia tietoteknisiä järjestelmiä. On oleellista, että konsultti kehittää omaa tutkimus- ja asiantuntijapalveluaan sopeuttaen raportointiaan asiakasta parhaiten palvellen ja kustannustehokkaasti toimien. Esimerkiksi perinteinen asiakirjaraportointi voidaan korvata siten, että raportin tiedot syötetään suoraan kiinteistön teknisen ylläpidon järjestelmään ja siten oikeat toimenpide-ehdotukset kohdistuvat oikeille tahoille.

Peruskuntoarviolla ja TDD:llä on yhä paikkansa kiinteistöjohtamisen työkaluina yksittäisten kiinteistöjen kohdalla. Kiinteistömassojen tarkastusprosessin ja raportoinnin muotoileminen on kuitenkin tarpeellista ja kannattavaa. Isossa massassa monistettavuudella ja sähköiseen järjestelmään raportoinnilla saavutetaan merkittävää kustannus- ja ajansäästöä. Oleellista on tunnistaa oikea tutkimus- ja raportointimenetelmä yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa ja soveltaa menetelmiä kuhunkin kohteeseen tarkoituksenmukaisesti.