Kiinteistönpito hallintaan selkeällä strategialla ja uusilla työkaluilla

Kiinteistöt kokevat elinkaaren aikana monenlaisia, usein merkittäviäkin, muutoksia erilaisten omistajien ja käyttäjien taholta. Kiinteistöjen käyttötarkoitusten vaihtelujen yhteydessä tehdyt muutokset voivat aiheuttaa niihin merkittäviä ja pitkäkestoisia seurauksia, joiden selvittäminen kiinteistön elinkaaren aikana on luontevaa nk. ”painotetun kuntoarvion” muodossa.

Painotettujen kuntoarvioiden laatimisessa huomioidaan lopputuloksen käyttötarkoitus ja kuntoarviota muokataan ja painotetaan eri osa-alueiden suhteen asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarkastelun yhteydessä olemme laatineet käyttötarveselvityksiä, joissa kohteen sijainnin, kaavan ja kiinteistön yhteistarkastelun tuloksena tutkitaan kiinteistölle vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia. Huomioimme myös sisäilmalle asetetut vaatimukset, joita käyttäjät ja kiinteistön omistaja asettavat.Porvoon kaupungin kanssa yhdessä käynnistetty strategiatyö on avannut mahdollisuuden toteuttaa uutta painotettua kuntoarviomallia. Yhdessä asiakkaan kanssa olemme sopineet millä tavalla lisäämme tekemämme selvityksen arvoa kiinteistön omistajalle. Porvoon kaupungin kaupunginarkkitehti Markku Partanen toteaakin, että tehty työ on jo nyt auttanut jäsentämään omaa toimintaa ja tehtäviä Porvoon kaupungin toimitilajohdon yksikössä.– Suurin hyöty tällaisesta kiinteistöstrategian kehitystyöstä on se, että saamme fokusoitua toimintaamme tehokkaammaksi ja priorisoitua kehityskohdat. Kun saamme selkiytettyä toimenpiteitä itsellemme, voimme viestiä niistä paremmin myös sidosryhmillemme, Partanen kuvailee.

Ohjelmistoyritys Vismalta on tulossa uudistettu kiinteistönhallintajärjestelmä Fivaldi joka tulee tukemaan toimintaamme asiakkaiden kanssa entistä paremmin ja räätälöidymmin. Laajentuneen ohjelmiston myötä asiakkaillamme on mahdollisuus hyödyntää taloushallinnon ja kiinteistöpidon osalta yhtä yhtenäistä ohjelmaa.