Korjausrakentamisen asukaslähtöisyys uudelle tasolle Renovation Leap -hankkeen siivin

Vahanen-yhtiöt on mukana korjausrakentamisen laatua ja tulevaisuutta luotaavassa Renovation Leap -hankkeessa. Tarkoituksena on varmistaa oikeanlaiset ratkaisut ja investoinnit asuntokohteisiin asukasvuorovaikutuksen ja palvelumuotoilun keinoin.

– Suomessa ollaan korjausrakentamisen kehittämisessä siinä pisteessä, että meillä on paljon hyviä yksittäisiä toimintatapoja, mutta lisäksi kaivataan oikeita esimerkkejä vaikuttavista kokonaishankkeista, sanoo Vahanen-yhtiöiden muotoilujohtaja Katja Soini. – Renovation Leap -vastaa tähän tarpeeseen. Siinä toteutetaan isolla porukalla yhteistyössä todellisia korjaushankkeita, joilla demotaan alan parhaita käytäntöjä.

Osana Renovation Leap -hanketta on käynnistetty Vahasen oma palvelumuotoiluprojekti, jossa uudistetaan RemonttiPlus-palvelun asukasviestintää ja kehitetään sen tueksi uusi sovellus. Tavoitteena on, että viestintä asuintalojen korjaushankkeissa olisi mahdollisimman luontevaa, ajantasaista ja vuorovaikutteista. Toimiva viestintä edistää sujuvaa päätöksentekoa, mikä on erityisen tärkeää asunto-osakeyhtiöissä, joissa korjausrakentamisella on suuri merkitys.

– Asuintalojen korjaushankkeissa on otettava huomioon asukkaat yksilöinä, jolloin prosessin eteneminen koetaan turvalliseksi, Soini sanoo. – Käytännössä kehitämme korjaushankkeeseen sopivia vuorovaikutustapoja ja siihen liittyvää sovellusta. Näiden työkalujen avulla osakkaat pääsevät tekemään taloyhtiön kokonaisuuden kannalta parhaita päätöksiä asiakashankkeissamme. Olisi hienoa päästä kokeilemaan näitä työkaluja myös Renovation Leap -koekohteissa.

Koekohteiksi on valittu Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka), Kojamo Oyj:n ja Lahden talot Oy:n korjauskohteet, jotka sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa. Koekohteiden avulla määritetään ja päivitetään korjausrakentamisen laatutavoitteita ja selvitetään, miten uudenlaiset tekniset ratkaisut ja hankintamenettelyt voivat auttaa niiden saavuttamisessa. Laatutavoitteet luodaan yhdessä kiinteistönomistajien ja palvelukonseptit yhdessä hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa.

Vahanen-yhtiöt lähti mukaan Renovation Leap -hankkeeseen, koska korjausrakentamisen tulevaisuus kiinnostaa ja koska ihmiskeskeisen, kokonaisvaltaisen ja luovaan ongelmanratkaisuun perustuvan palvelumuotoilun roolia korjausrakentamisessa olisi syytä vahvistaa. Vahanen-yhtiöt on ollut mukana kehittämässä korjausrakentamisen tekniikoita ja käytäntöjä yrityksen perustamisesta 1950-luvulta alkaen.

Lisätietoja:
Katja Soini
Muotoilujohtaja
Vahanen-yhtiöt | Vahanen PRO Oy
044 5171 232

Anu Norros
Palveluvastaava
Vahanen-yhtiöt | Vahanen PRO Oy
044 768 8426

Taustatietoa Renovation Leap -hankkeesta

Asuinkerrostalojen korjausrakentamisen teknistä ja käyttäjälähtöistä laatutasoa nostava Renovation leap -hanke on osa isompaa Smart & Clean -kokonaisuutta, joka tavoittelee Helsingin seudusta ja Lahdesta ympäristöpositiivisen rakentamisen edelläkävijöitä. Korjausrakentamiseen haetaan yhteisvoimin uusia menetelmiä, joilla varmistetaan asukkaille miellyttävämmät mutta myös kustannustehokkaammat remontit. Hyviksi havaitut ja koekohteissa testatut korjausrakentamisen mallit halutaan saada myös tavallisten taloyhtiöiden käyttöön. Korjaushankkeen pakollisiin toimenpiteisiin nivotaan asumista uudistavia ratkaisuja. Onnistunut korjausrakentaminen vie kohti tulevaisuuden fiksua kaupunkia, joka tarjoaa asukkailleen vähähiilistä, mutta mukavaa asumista uusinta teknologiaa hyödyntämällä.

Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Smart & Clean -säätiö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. VTT koordinoi hanketta, ja Motiva on mukana viestinnässä. Vahanen-yhtiöt on mukana hankkeessa palvelumuotoilun ja asukasosallisuuden näkökulmalla.