Onnistumistarina: Laajennetulla putkiremontilla asumismukavuutta ja arvoa vanhaan kerrostaloon

As Oy Vuori julkisivu

Lähes 90-vuotiaan helsinkiläisen asuinkiinteistön iso kunnostus valmistui aikataulussa hankeosapuolten hyvän yhteistoiminnan ansiosta. Kattava remontti kuittaa korjausvelkaa lisäämällä kiinteistön käytettävyyttä, asumismukavuutta ja arvoa huomattavasti. Kohde sai kunniamaininnan Vuoden putkiremontti -kilpailussa.

Asunto-osakeyhtiö on Helsingin Pietarinkadulla sijaitseva vuonna 1931 rakennettu tiilirakenteinen kerrostaloyhtiö, jossa on 86 huoneistoa. Perinteisen putkiremontin (vesi- ja viemärijohdot, osittain sähkötekniikka ja kaikki märkätilat) lisäksi kohteessa uusittiin julkisivujen rappaukset, vesikatto, saunaosastot ja talopesula sekä kunnostettiin ikkunat ja tuuletusparvekkeet. Lisäksi saneerattiin piha-alueet varusteineen ja hulevesijärjestelmineen. Remontti kesti helmikuusta 2017 helmikuuhun 2018. Moderni saunaosasto ja talopesula tuovat asukkaille asumismukavuutta ja kiinteistölle lisäarvoa. Taloyhtiön piha kunnostettiin, ja sinne tehtiin vihersuunnittelua.

Vahanen toimitti As Oy Vuoren mittavaan, tavoitehintaisena projektinjohtourakkana toteutettuun remonttiin projektinjohtopalvelut ja pää-, LVI- rakenne- ja sähkösuunnittelun sekä valvonnan.

– Kohteessa korostuivat vanhan talon erityispiirteet, kertoo pääsuunnittelija Kari Kemppainen Vahanen PRO Oy:stä. – Rakennukseen on tehty remontteja vuosien kuluessa monessa vaiheessa, ja lähes kaikki huoneistopohjat olivat erilaisia ainakin märkätilojen osalta. Osassa asunnoista oli pelkkä WC, mutta nyt kaikissa asunnoissa on toimivat kylpyhuoneet. Suunnittelussa pystyimme tyypittelemään kylpyhuoneiden pohjia, mikä helpotti sekä urakoitsijan työtä että asukasviestintää kalusteista ja materiaaleista.

– Aiemmin toteutetun ullakkorakentamishankkeen yhteydessä osa ilmanvaihtohormeista oli poistettu käytöstä, Kemppainen jatkaa. – Korjaustarve ilmeni vasta töiden jo alettua, mikä nosti rakentamiskustannuksia jonkin verran. Vastaavissa kohteissa hankesuunnitteluvaiheessa onkin hyvä tehdä riittävästi riittävän kattavia, esimerkiksi ilmanvaihdon ja haitta-aineet selvittäviä, tutkimuksia. Myös vanhan talon piirustukset on hyvä saattaa ajan tasalle jo hankesuunnitteluvaiheessa, tarvittaessa paikan päällä tehtävillä mittauksilla.

Vähän isommalla ponnistuksella alueen arvokkain kiinteistö

– Suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä on paljon korjausvelkaa, ja aiheesta puhutaan paljon julkisuudessa, sanoo projektipäällikkö ja rakennustekninen valvoja Kati Jääskeläinen Vahanen PRO Oy:stä. – Korjausvelka muodostuu vanhenevan talotekniikan lisäksi rakennusten kunnossapidosta, esimerkiksi ulkovaipan korjaustarpeista.

Jääskeläisen mukaan Asunto Oy Vuoren putkiremontti kuvastaa hyvin nykypäivää. Talotekniikkasaneeraus tehtiin kokonaisvaltaisena, sillä siinä korjattiin myös talon ilmanvaihto. 1930-luvun kiinteistössä se tarkoitti alkuperäisten rakenneaineisten ilmanvaihtokanavien sisäpuolista saneerausta sukittamalla ja korvausilmaventtiilien avaamista. Näin saatiin ilmanvaihto lisäämään asumismukavuutta ja -terveellisyyttä sekä -turvallisuutta. Sodanaikainen massiivirakenteinen, pula-ajan materiaaleista rakennettua talo oli vaativa kohde. Vanhassa rakennuksessa esiintyy monia erityyppisiä haitta-aineita, jotka täytyy hallita saneerauksen aikana.

– Vanhassa kiinteistössä, kuten asunto-osakeyhtiö Vuori on, koko työmaaorganisaatio joutuu olemaan erityisen valppaana haitta-aine- ja reittimuutostarpeiden vuoksi, Jääskeläinen sanoo. – Yksikään kohta kiinteistössä ei ole toisensa kaltainen. Ei kuitenkaan pidä pelätä, vaikka kiinteistö ”revitään auki joka nurkasta” ja hanke on hyvin laaja. Taloyhtiöt saavat kustannus- ja aikatauluetua kerralla kuntoon laittamisesta, ja kiinteistön korjausvelan taittaminen lisää sekä kiinteistön että asuntojen arvoa. Samalla vältetään tilanne, jossa isommat saneeraukset joudutaan tekemään peräjälkeen ja asukkaat joutuvat asumaan remonttien keskellä vuosikausia. Talosta pystytään saneeraamaan yhdellä kertaa tehdyllä isommalla ponnistuksella alueen arvokkain kiinteistö!

Talon saaminen kerralla kuntoon vähensi remonttien rasitusta asukkaille

Putkiremontin lisäksi saneerattiin kiinteistön piha-alueet erillisen pihasuunnitelman mukaisesti hulevesijärjestelmineen ja pihavalaistuksineen. Siinäkin työorganisaatio joutui miettimään etenemismahdollisuuksia, koska kaivuun alta löytyi yllätyksiä ja pyrittiin välttämään lisäkustannuksia tuovaa louhintaa, Jääskeläinen kertoo.

– Koska sauna- ja pesulatilat sijaitsevat maanpinnan tason alapuolella, niiden viemäröintiä varten rakennettiin erillinen pumppaamo joka pumppaa likaveden kaupungin viemäriin. Lisäksi maaperästä kalliota pitkin ohjautuvaa vettä jouduttiin hallitsemaan erillisesti asennettavalla pumppauksella. Kellaritiloissa kunnostettiin myös pintakäsittelyllä asukkaiden varasto- ja säilytystiloina toimivien varastotilojen yleiset alueet.

As Oy Vuoren saunatilat

Asunto Oy Vuori sai kokonaisvaltaisen päivityksen nykypäivän tasolle, ja toteuttamalla saneeraus laajempana vältyttiin siltä, että kiinteistössä olisi jatkuvasti remontti käynnissä, sillä julkisivut, ikkunat, vesikatto ja yleiset tilat olisivat kaivanneet saneerausta toistensa perään.

– Saneeraus tällä menetelmällä tuo synergiaa ja on yhtiölle kustannustehokkaampi. Tästä voisi moni yhtiö ottaa mallia omaa saneeraustaan suunnitellessaan, Jääskeläinen korostaa.

Taloyhtiön hallituksen näkökulmasta Vuoden putkiremontti -kilpailuun osallistumisen myötä on ollut mielenkiintoista asemoida ja verrata remonttia muihin vastaaviin. Hallitus kiittelee sitä, että talo saatiin kerralla kuntoon, mikä vähensi remonttien rasitusta asukkaille, ja haluaa samoin jakaa kokemusta hyödyksi remonttia suunnitteleville taloyhtiöille.

– Korjaustarveselvityksen mukaan putkiremontin yhteydessä toteutetut muut toimenpiteet olisivat olleet edessä lähivuosina, kertoi asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Ritva Suurnäkki Vuoden putkiremontti –kilpailuhakemuksen yhteydessä. – Talon saaminen kerralla kuntoon vähensi remonttien rasitusta asukkaille. Yhteistoiminta kokonaisuudessaan onnistui erittäin hyvin, minkä ansiosta monia yksilöllisiä ratkaisuja vaativa iso remontti valmistui aikataulussa.

– Seurantaa ja päätöksentekoa varten pidettiin parin viikon välein urakkakokouksia, joihin myös yhtiön hallinto osallistui aktiivisesti, Suurnäkki kertoi. – Lisä- ja muutostöistä huolimatta laaja kokonaisurakka valmistui aikataulussa. Tavoitteiden asettelussa kiinnitettiin huomiota myös asumisviihtyisyyteen sekä toteutuksen laatuun, jota valvottiin säännöllisesti koko urakan ajan. Välttämättömien korjausten lykkäämisestä ei synny säästöä, mutta vanhan rakennuksen korjaamisessa on syytä varautua budjettiin vaikuttaviin yllätyksiin rakenteiden avaamisen jälkeen.

Remontin edistymistä avittivat säännöllinen viestintä ja hallituksen aktiivisuus

Hankesuunnittelun ja suunnittelun aikana taloyhtiöllä oli käytössä Vahasen Putkiremontti Plus -palvelun viestintä. Osakkaille viestittiin erillisen viestintäjärjestelmän avulla etenemisestä ja toimenpiteistä. Saneerauksen aikana viestintä tapahtui urakoitsijan viestintäkanavan kautta viikko- ja kuukausitiedotteilla sekä nopeampitempoisesti tapauskohtaisten vesi- ja sähkökatkojen tilanneviestinnällä.

– Vahasen mallilla putkiremonttia tehdessä on tarkoitus, että osakkaille tiedotetaan eri vaiheista, jolloin he ovat tietoisia siitä, mitä tulee tapahtumaan, Jääskeläinen kertoo. – Lisäksi eri vaiheissa pidetään asukasiltoja, joissa osakkaille kerrotaan etenemisestä. As Oy Vuoren remontissa asukasiltoja pidettiin hankesuunnittelun, suunnittelun sekä työmaan aikana.

Urakoitsijana toimineen Peabin työpäällikkö Tero Vehmaa korosti kilpailuhakemuksen yhteydessä, että asukasillassa käytiin läpi koko kohteen suunniteltu toteutus.

– Kuukausittain toimitetussa työmaatiedotteessa kuvattiin asukkaille työmaan ajankohtaiset asiat ja työmaan tilanne (tilanne erikseen asunnoissa, pihalla, yleisissä tiloissa), jotka vaikuttivat asumiseen, kotona olemiseen ja työmaan keskellä elämiseen. Muita tiedotteita lähetettiin sähköpostilla, tekstiviesteillä, porraskohtaisilla tiedotteilla ja työmaan ilmoitustaululla aina, kun tilanne vaikutti asumiseen, esimerkiksi vesikatkojen aikana.

– Urakoitsijan näkökulmasta hallitus oli erittäin aktiivinen, osallistui hyvin päätöksentekoon ja oli käytettävissä nopeallakin aikataululla, Vehmaa kertoi. – Näin hanke eteni viivästyksittä. Avoin yhteistyö mahdollisti varsinaisen peruslinjasaneerauksen ulkopuolisten töiden tekemisen. Kun ilmanvaihtokanavien kunnostustöiden laajuus oli suunniteltua suurempi ja kalliimpi, pihatöiden laajuutta supistettiin vastaavasti.

Taloyhtiön hallitus korostaa, että kullakin projektinjohtourakan osapuolella (projektinjohto, pääurakoitsija ja tilaaja) oli oma roolinsa viestinnässä. Osapuolet hoitivat viestinnän itsenäisesti tai jaetusti yhteisellä sopimuksella, ja viestintäasioita käsiteltiin säännöllisesti urakkakokouksissa osapuolten kesken. Hallituksen näkökulmasta yhteistyö onnistui hyvin, ja seurantaa ja päätöksentekoa hiottiin parin viikon välein työmaakokouksissa, joihin kaikki kolme osapuolta osallistuivat säännöllisesti. Juuri hyvän yhteistoiminnan ansiosta ison talon remontti valmistui aikataulussa.

Kunniamaininta Vuoden putkiremontti -kilpailussa kertoo, kuinka erityisellä ammattitaidolla vanhempaa asuntokantaa tulee korjata

Asunto-osakeyhtiö Vuoren mittavan remontin toteutus sai kunniamaininnan Vuoden putkiremontti 2018 -kilpailussa remontin haastavuuden ja laajuuden ansiosta. Vahanen palkittiin kilpailussa jo viidettä kertaa ja neljäntenä vuonna peräkkäin. Kunniamaininta on erityisen tärkeä, koska se tuo esiin kuinka huolella vaalien ja erityisellä ammattitaidolla vanhempaa asuntokantaa tulee korjata.

As Oy Vuori katunäkymä

Edellä mainittujen lisäksi projektissa olivat mukana Vahanen-yhtiöistä Arja Heinonen (LVI-suunnittelu), Pasi Enqvist(sähkösuunnittelu), Jussi Ritola (rakennesuunnittelu), Henri Lipsanen (hankesuunnittelu), Atte Stambej(toteutussuunnittelu ja kilpailutus), Mika Henriksson (LVI-valvonta) ja Perttu Saksa (sähkövalvonta) ja Paula Niku (tiedottaja).

Onko taloyhtiössäsi putkiremontti tulossa?

Olemme vuosittain mukana n. 100 putkiremontti- ja julkisivuhankkeessa. Kaikissa korjaushankkeissamme panostamme vahvasti hyvään yhteistyöhön, asukaslähtöisyyteen ja vuorovaikutteiseen viestintään. Valitsemalla Vahasen putkiremonttisi kumppaniksi onnistut taatusti.

Lue lisää palkitusta palvelumallistamme ja ota yhteyttä!