Lastensuojelujärjestö arvostaa ehdottoman luotettavaa kiinteistökumppania

Suomen vanhimman lastensuojelujärjestön tärkein tehtävä on ajaa lasten ja perheiden etua. Barnavårdsföreningen arvostaa Vahasta ehdottoman luotettavana kumppanina, joka osaa ottaa huomioon asiakkaansa ydintehtävän sen kiinteistöjä kunnostettaessa ja kehitettäessä.

Barnavårdsföreningen (BF) on Suomen vanhin, jo vuonna 1893 perustettu lastensuojelujärjestö, joka työskentelee ennaltaehkäisevästi ja voittoa tavoittelematta paremman lapsuuden, vahvemman vanhemmuuden ja lapsiystävällisen yhteiskunnan puolesta. Lapsille, nuorille, huoltajille ja alan ammattilaisille suunnattujen tukipalveluiden lisäksi järjestö tarjoaa konkreettista sijaishuoltoa lastenkodissa, leiri- ja majoituspalveluita loma- ja kurssikeskuksessa sekä varhaiskasvatusta ja iltapäiväkerhotoimintaa. Esimerkiksi Lasten Päivän Säätiön kautta tuetulla järjestöllä on noin 130 työntekijää.

Vahanen on palvellut BF-järjestöä vuodesta 2015 muun muassa konsultoimalla ja sparraamalla sen johtoryhmää kiinteistöjohtamisen toimintastrategian laatimisessa ja kiinteistöjohtamisessa sekä toimittamalla järjestölle rakennusselvityksiä ja kuntotutkimuksia, rakennuttamista, rakentamisen valvontaa ja suunnittelua. Yhteistyö jatkuu vuonna 2021 esimerkiksi hankkeessa, jossa suunnitellaan toimitilojen muuttamista päiväkotikäyttöön.

Apua rakennuslupaprosessiin ja kiinteistökehitykseen

– Barnavårdsföreningen on yleishyödyllinen kolmannen sektorin toimija, jonka perustehtävä on lapsista ja perheistä huolehtiminen, ja kaikki saamamme rahoitus on korvamerkitty tähän toimintaan, kertoo järjestön toiminnanjohtaja Pia Sundell.

– Olemme niin onnekkaassa asemassa, että omistuksessamme lukuisia kiinteistöjä, esimerkiksi vanhoja kivitaloja ja puurakennuksia Helsingissä. Iso haasteemme on kuitenkin se, ettei meillä itsellämme ole riittävästi resursseja tai osaamista kiinteistöjen hoitoon tai kehittämiseen. Vahasen asiantuntemuksesta on ollut kiinteistöpäälliköillemme ja -hoitajillemme merkittävää apua. Olemme edistäneet yhdessä erikokoisia hankkeita pitkän tähtäimen suunnitelmien laatimisesta uudis- ja korjausrakentamiseen, Sundell kertoo.

Valokuvaaja: Lotte Estman

– Vahasella on hyvät yhteydet rakennusvalvontaan, mikä auttaa meitä esimerkiksi rakennuslupa-asioiden eteenpäin viemisessä. Prosessi olisi hyvin hidas ja vaivalloinen ilman asiantuntija-apua. Kaikkein merkittävintä yhteistyössämme on kuitenkin todella vahva keskinäinen luottamus. Lasten etua ajavana ja ulkopuolisen rahoituksen varassa toimivana järjestönä meidän täytyy voida luottaa siihen, ettei kiinteistökumppanimme koskaan huijaa eli esimerkiksi suosittele toimenpiteitä, jotka eivät ole välttämättömiä lopputuloksen kannalta, Sundell korostaa.

– Autamme asiakkaitamme muokkaamaan rakennuksista ja tiloista houkuttelevampia ja toimivampia käyttäjille ja hallitsemaan sekä optimoimaan käyttökustannuksia, sanoo Vahanen Rakennuttaminen Oy:n asiakkuuspäällikkö Jusu Kainulainen. – Meillekin tärkeintä ovat terveelliset olosuhteet ja viihtyisät, modernit ja toimivat tilat. Korostamme konsultoinnissa ja suunnittelussa rakennuksen koko elinkaarta, jota pidentämällä voidaan parantaa sen energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Kiinteistön arvo nousee myös sillä, että se erottuu edukseen ympäristöstä. Asiakkaan tavoitteet ja reunaehdot määrittävät aina, millaiseen tulokseen pyrimme.

Kaikkien tilojen pitää olla turvallisia ja toimia lasten ehdoilla

Sundell kehuu, että Vahanen on ehdottomasti osoittautunut luottamuksen arvoiseksi Barnavårdsföreningenin ydintehtävän suhteen.

– Jusu on erittäin tärkeä konsultti ja sparraaja kiinteistöpäälliköillemme, jotka raportoivat hankkeista minulle. Yhteistyömme on säännöllisen epäsäännöllistä ja välillä tiiviimpää. Olen mukana tapaamisissa vähintään pari kertaa vuodessa, kun se nähdään tarpeelliseksi. Jusulla on taitoa ymmärtää nopeasti toimintamme logiikka ja taloutemme koostumus, joiden ehdoilla meidän pitää edetä. Toinen tärkeä asia on se, että toimintaamme ohjaa aina lasten etu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien tilojemme pitää olla lapsiystävällisiä ja turvallisia, ja tämänkin Vahanen on yhteistyömme pohjaksi hyvin oivaltanut, Sundell sanoo.

– Lähdemme aina liikkeelle tilaajan tavoitteista, Kainulainen korostaa. – Selvitämme ja kirkastamme tavoitteet huolella yhteiseksi päämääräksi ottamalla lähtökohdaksi kiinteistön nykykunnon, tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet sekä ideoimalla houkuttelevia vaihtoehtoja. Korjaus- tai kehityshanke on tilojen käyttäjille moniulotteinen muutostilanne. Asiantuntevan kumppanin avulla se voidaan hoitaa hallitusti ja kokonaisuuden ratkaisemiseen keskittyen.

Vanhat rakennukset ovat kauniita katsella mutta haasteellisia hoitaa

Barnavårdsföreningenin kiinteistömassa on vanhaa, suurelta osin jo 1900-luvun alussa rakennettua. Se koostuu noin kymmenestä kohteesta, joiden joukossa on sekä kivitaloja että puurakennuksia.

– Vanhat kiinteistöt ovat kauniita katsella, mutta niiden hoitaminen ja arvon säilyttäminen on äärimmäisen vaikeaa, Sundell muistuttaa.

– On tärkeää ymmärtää, että vanhojen kiinteistöjen arvo muodostuu muustakin kuin rahasta. Kulttuuriperintö on yksi peruste pitää niistä huolta. Koska olemme hoiva-alan palveluntuottaja, tilojemme selvitykset ja suunnittelu ovat lakisääteistä. Meillä on iso huoli siitä, ettei kiinteistöjemme hoitoon ja korjaukseen tahdo saada riittävää rahoitusta, koska ne nähdään erillisiksi varsinaisesta toiminnastamme. Valtion tuki olisi tarpeen tarkoin säädeltyjen ja suojeltujen kohteiden kunnostamiseksi ja kehittämiseksi. Toivon, että kulttuuriperintö ja korjausvelka otetaan huomioon myös kaupungin kunnianhimoisissa ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteissa, Sundell sanoo.

 

Lisätietoja:
Jusu Kainulainen
Asiakkuuspäällikkö
Vahanen Rakennuttaminen Oy
040 826 6737
jusu.kainulainen@vahanen.com