Laura Sariola vastuullisuusasiantuntijaksi Vahaselle

Kiinteistötekniikan diplomi-insinööri ja materiaalitekniikan insinööri Laura Sariola on nimitetty Vahanen Environment Oy:n vastuullisuusasiantuntijaksi 1.3. alkaen. Hän uskoo, että kestävät investoinnit ohjaavat tulevaisuudessa kaikkea toimintaa.

Talous- ja ympäristölainsäädäntöön suuntautunut Sariola tulee Vahaselle Rakennustietosäätiö RTS:stä, jossa hän on vastannut muun muassa ympäristöluokitus- ja sertifiointitoiminnasta. Sariola tekee parhaillaan merenkulkuun liittyvää väitöskirjaa johdon eettisestä toiminnasta ympäristövahinkotilanteissa.

Parikymmenvuotisen uransa aikana Sariola on kehittänyt EPD-ympäristöselostepalvelun rakennusmateriaaliteollisuudelle ja RTS-ympäristöluokituksen rakennus- ja kiinteistöalalle sekä toiminut digitaalisten palveluiden, kriteeristöjen ja menetelmäohjeiden kehittämisen projektipäällikkönä.

– Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut B2B-liiketoiminnan kehitys- ja strategiatehtävissä ja sitä ennen monipuolisesti erilaisissa tuotteiden ja tuotannon kehitystehtävissä, Sariola kertoo. – Työni on ollut itsenäistä ja olen saanut tehdä laajasti yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Pidän asiakasrajapinnassa työskentelystä ja vien mielelläni vaativiakin kehittämishankkeita eteenpäin yhdessä tehden ja tietysti proaktiivisella otteella!

– Olen seurannut kansainvälisten sopimusten, EU:n ja Suomen lainsäädännön sekä standardien kehittymistä aktiivisesti, Sariola jatkaa. – EU-taksonomia, johon liittyy aihetunniste SustainableFinanceEU, on erittäin kunnianhimoinen kokonaisuus ympäristövastuullisuuden edistämiseen. Siinä vastuullisuusasioita edistetään kokonaisvaltaisesti eikä osaoptimoinnille anneta sijaa. EU-maiden ja niissä toimivien yritysten täytyy yksittäisten tekojen, kuten hiilijalan- ja kädenjäljen mittaamisen lisäksi alkaa miettiä laajempiakin kokonaisuuksia, sillä kestävät investoinnit ohjaavat tulevaisuudessa kaikkea toimintaa.

– Vahasen ympäristöpalveluilla on loistavat edellytykset tukea teollisuutta ja tuotantoa sekä kiinteistö- ja rakentamisalaa liittämään ympäristön kannalta kestävän sijoituksen vaatimukset luontevaksi osaksi liiketoimintaa, Sariola sanoo. – Kestävän liiketoiminnan edistäminen kokonaisvaltaisesti onkin yksi kulmakivistä, joihin työssäni keskityn. Siihen liittyvät taloudellisen, hallinnollisen ja sosiaalisen vastuun lisäksi ympäristövastuullisuusteemat. Näitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, kestävä rakentaminen, kiertotaloustoimenpiteet, vastuullinen vesivarojen ja meriympäristön käyttö, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja biodiversiteetin edistäminen sekä niihin liittyvät tehtävät ESG- ja taksonomiaselvityksineen. Olen erittäin innoissani uusista tehtävistä!

– Vastuullisuusasiantuntemuksemme kasvaa Lauran myötä merkittävästi, sanoo Vahanen Environment Oy:n toimitusjohtaja Pekka Määttänen. – Laura on luonut lähes tyhjästä yhdessä alan kanssa Suomen RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän, jossa on monia etuja esimerkiksi LEED- ja BREEAM-järjestelmiin nähden. Meiltä saa nyt ensikäden tietoa ja osaamista näissä asioissa, jotka liittyvät osaltaan valtion kannustamaan vähähiiliseen rakentamiseen. Lauran väitöskirjatyö johdon eettisestä toiminnasta ympäristövahinkotilanteissa taas linkittyy hyvin asiantuntemukseemme ja palveluihimme liittyen pintavesiin, pohjavesiin ja maaperään sekä ESG- ja EDD auditointeihin, jotka myös ovat osa palveluntarjontaamme.

Lisätietoja:

Pekka Määttänen
Toimitusjohtaja
040 572 6161
pekka.maattanen@vahanen.com
Vahanen Environment Oy