Liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset lisäsivät kotitalousjätteen määrää

Vahasella havaittiin kotitalousjätteen keräysdatan perusteella selkeä lisäys jätteen määrässä vuoden 2020 niinä viikkoina, jolloin pandemiasta johtuvat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset olivat voimassa. Jätteen keräysdataa seuraamalla ja analysoimalla voidaan päästä parempaan lajittelutehokkuuteen ja jopa ennakoida lajittelukäyttäytymistä tulevaisuudessa.

Vahanen Development Oy:n keräämän aineiston perusteella helsinkiläisiltä kotitalouksilta kertyi tavallista enemmän jätettä vuoden 2020 viikosta 12 viikkoon 22, jolloin pandemian aiheuttamat poikkeusolot olivat voimassa. Havainnot ja selvitykset perustuvat Vahasen asiakastoimeksiannon yhteydessä keräämään dataan automaattisen putkikeräysjärjestelmän luukkujen avauksista Helsingissä (noin 12 000 kotitaloutta). Luukkujen avausmäärää verrattiin aikaisempien vuosien keskimääräisiin viikoittaisiin avauksiin.

– Poikkeusolojen aikana maalis-toukokuussa jäteputkien luukkuja avattiin tavallista enemmän eli tarkastelluilla keräysalueilla noin 9 000 kertaa päivässä, kun aiemmin avausmäärä oli noin 8 000, kertoo ympäristöasiantuntija Anni Rossi Vahanen Development Oy:stä. – Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten lisäksi jätteen määrään vaikutti todennäköisesti ravintolasulku, joka oli voimassa viikoilla 15–22. Kesällä jätettä syntyy yleensä aina vähemmän, ja niin myös vuonna 2020, tosin rajoituksiakin vähennettiin kesällä. Loppuvuotta kohti avausten määrä taas kasvoi, mikä on tavallista, ja erityisesti joulun aikaan jätettä tulee paljon, mutta myös rajoitusten tiukennuksilla saattoi olla tällä kertaa vaikutusta. Muutokset olivat havaittavissa kaikissa putkiin kerättävissä jätelajeissa, joita ovat muovipakkaukset, sekajäte, paperi, kartonkipakkaukset ja biojäte, mutta erityisen paljon enemmän availtiin seka- ja muovijätteen luukkuja.

Henkilö avaa tai sulkee modernin jätesäiliön luukun.

Vahasen missio on olla hyvinvoivan elinympäristön rakentaja, ja yhtiön tavoitteena on vastata asiakastarpeisiin toimimalla ketterästi muuttuvassa toimintaympäristössä. Mittava keräysdata antaa mahdollisuuden selvittää jätteenkeräyskäyttäytymistä tulevaisuuden ratkaisuja silmällä pitäen.

– Tausta-ajatuksenamme oli havainnoida lajittelukäyttäytymisen muutoksia, jotta tulevaisuudessa pystyisimme paremmin vaikuttamaan lajitteluun ja jopa asumisen hiilijalanjälkeen, Rossi kertoo. – RFID-tekniikalla avattavilla luukuilla varustettu putkikeräys on yksi moderneimmista yhdyskuntajätehuollon käytössä olevista keräysmenetelmistä. Käytettävissä olevaa dataa seuraamalla ja tarkasti analysoimalla voimme kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa uusia ratkaisuja, jotta sekajätettä syntyisi jatkossa vähemmän ja nykyistä suurempi osa syntyvästä jätteestä lajiteltaisiin tehokkaammin.

Lisätiedot:

Anni Rossi
Ympäristöasiantuntija, DI
Vahanen Development Oy
anni.rossi@vahanen.com
050 313 3215