Maarit Korhonen vahvistaa Vahasen ympäristöasiantuntijoiden tiimiä entisestään

Maarit Korhonen nimitys

FM (ympäristögeologia) Maarit Korhonen on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi Vahanen Environment Oy:hyn 6.5.2019 alkaen. Korhonen on valmistunut Helsingin yliopistosta ja toiminut ympäristöalalla kymmenisen vuotta. Ennen Vahanen-yhtiöiden palvelukseen siirtymistä Korhonen työskenteli FCG:llä ympäristön kunnostusyksikön esimiestehtävissä tiiminvetäjänä ja projektijohtajana.

– Olen urani aikana toiminut laajalla skaalalla monissa eri projekteissa, joissa on arvioitu ympäristövaikutuksia ja maaperän pilaantumista, Korhonen kertoo. Työ on sisältänyt esimerkiksi pilaantuneiden maiden tutkimuksia, ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä sekä ympäristö- ja vesilupahakemusten laatimista. – Myös Environmental Due Diligence (EDD) -projektit ovat tulleet tutuksi, ja niitä olen päässyt tekemään sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

– Tulen Vahaselle vahvistamaan jo ennestään erittäin vahvaa asiantuntijatiimiä ja jatkan samalla monipuolisella linjallani tukien yrityksen osaamista ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lupahakemuspuolella, Korhonen kertoo. – Haluan osaltani lujittaa Vahasen jalansijaa yhtenä alan kärkikonsulteista, hän korostaa.

– Pilaantuneiden massojen kunnostukseen kehitetään koko ajan in-situ-tekniikoita, jottei maamassoja tarvitse kuljettaa paikasta toiseen, koska siirtely tulee kalliiksi ja tuottaa uusia ympäristövaikutuksia, Korhonen kertoo. – Kestävä kunnostus on alan trendi, ja itse haluaisin nähdä, että arviointiin tuotaisiin vielä nykyistä enemmän vuorovaikutteisuutta sidosryhmien ja kansalaisten kanssa, joita kukin hanke koskettaa. Myös sosiaaliset vaikutukset tulee ottaa huomioon, kun vaikutusten arvioinnin rooli kasvaa jatkossa hyvin erilaisissa ympäristöhankkeissa, hän painottaa.

Vapaa-aikanaan Korhonen hakeutuu mielellään merenrantaan tai muualle luonnonhelmaan lenkkeilemään kahden koiransa kanssa tai hakee hyvää mieltä tanssitunneilta.

– Maaritin myötä saamme lisää resursseja sekä alan parasta osaamista jo ennestään vahvaan ja monipuoliseen asiantuntijajoukkoomme, sanoo Vahanen Environment Oy:n toimitusjohtaja Pekka Määttänen. – Päämääränämme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin sekä kehittää toimintaamme asiakaslähtöisesti. Maaritin saaminen tiimiimme auttaa osaltaan tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätiedot:

Pekka Määttänen
Toimitusjohtaja
Vahanen Environment Oy
040 572 6161
pekka.maattanen@vahanen.com