Maltti rakentamisen aloittamisessa mahdollisti kortteliravintolan kerrostaloon

Espoon Saunalahdessa sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Bastvikin Navigaattorin rakennustöiden aloitusta siirrettiin monestakin syystä. Viivästys osoittautuikin hyväksi hankkeen ja koko alueen kannalta, koska suunnitelmia ehdittiin vielä muuttaa, kun ilmeni tarve perustaa alueelle kortteliravintola.

Bastvikin Navigaattori on viimeisin EKE Rakennus Oy:n Espoon Saunalahteen rakennuttamasta kolmesta kerrostalosta. Kohde, joka tarjoaa 38 asuntoa, on alun perin Vuorelma Arkkitehtien suunnittelema ja periytyi Innovarchille vuoden 2018 liiketoimintakaupassa. Taloon tehdään joulukuussa 2020 perustustöitä ja paalutusta, ja sen on tarkoitus valmistua keväällä 2022.

– Alun perin Navigaattoriin suunniteltiin alimpaan kerrokseen kolme työhuoneistoa, joista pääsi sisäportaan kautta päällä sijaitseviin asuntoihin, kertoo hankkeen pääsuunnittelija, Innovarchin arkkitehti ja johtava neuvonantaja Juha Lampi. – Aloitteellisen paikallisen ravintoloitsijan ansiosta rakennustyöhön ryhtyvä otti yhteyttä Innovarchiin, ja luonnostelimme yhdistelemällä kolmesta työtilasta pienen noin 50–60-paikkaisen kortteliravintolan, jossa ylempien kerrosten parvekkeiden alustat hyödynnettiin lasitettuna ”talviterassina”. Terassilasitus vaimentaa samalla ravintolan äänien kuulumista ympäristöön.

Samassa yhteydessä ravintolatilan lattia-, seinä- ja kattorakenteet muutettiin ääntä eristävimmiksi, missä tehtävässä konsulttina toimi Vahanen Halme Acoustics Oy:n Eija Halme-Salo.

– Koska ravintolatila tarvitsee asuntoja enemmän sisäkorkeutta, lattiapintaa laskettiin tämän osalta puoli metriä, Lampi jatkaa. – Lasku vaikutti myös pihajärjestelyihin ja niiden liittymiseen katuun sekä aiemmin rakennettuihin maanalaisiin rakenteisiin. Ravintolan vaatimalle omalle ilmastointikonehuoneelle kanavistoineen löytyi tilaa porrashuonetta järjestelemällä. Samassa yhteydessä rakennusta, sen julkisivuratkaisuja ja asuntopohjia voitiin hienosäätää ja rationalisoida, jotta ne on helpompi toteuttaa nykyasetuksia ja -tarpeita vastaaviksi.

Rakennusvalvonta ymmärsi ravintolamuutoksen tärkeyden korttelimiljöölle

– Muutokset edellyttivät rakennusvalvonnan myöntämää muutoslupaa, mikä saatiin neuvotteluteitse ilman uusia laajoja lausuntokierroksia, Lampi kertoo. – Rakennusvalvonta näki ravintolamuutoksen tärkeyden nykyisen korttelimiljöön parantamisessa. Koko prosessissa korostui kahden tekijän merkitys: ensinnäkin se, että maltti rakentamisen aloittamisessa mahdollisti muutostarpeen havaitsemisen, ja toiseksi se, että aloitteellisuus ja hyvä yhteistyö projektiosapuolten kesken auttoivat löytämään sopivat ratkaisut. Myös muutoksesta koituneet tekniset haasteet onnistuttiin ratkaisemaan ajoissa.

Hankkeen rakennussuunnittelijana toimi Innovarchin arkkitehti Mika Rytkönen.

– Ravintolan lisääminen ei vaatinut kovin isoja muutoksia, Rytkönen sanoo. – Lisäkustannusten kattamiseksi esimerkiksi joitakin parvekkeita korvattiin pikkuparvekkeilla, minkä hyväksyttämiseen rakennusvalvonnassa meni jonkin verran aikaa, ja muuratut ja rapatut pinnat muutettiin eristerapatuiksi. Moni kohta mietittiin uusiksi niin, että huokeammalla saatiinkin entistä selkeämpi ratkaisu. Rakenteita yksinkertaistettiin ja vältettiin turhaa nykertämistä. Ravintolan ansiosta talokokonaisuus on elävämpi kuin jos alakerrassa olisi vain työtiloja. Ravintola putoaa hieman katutasosta, joten sen sovittamiseksi luotiin Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n piha- ja miljöösuunnittelija Mirja Tervosen kanssa luonnollisen oloinen pengerrysratkaisu, jolloin ei tarvita tukimuureja.

Rakennustyöhön ryhtyvän edustajana ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Minna Ylenius EKE Rakennus Oy:stä.

– Hankkeen aluksi haasteena oli markkinatilanne, Ylenius kertoo. – Ennen Navigaattoria rakennettiin kaksi taloa, ja sen jälkeen kävi ilmi, ettei kolmatta kannattanut alkaa rakentaa. Nyt tilanne on toki muuttunut ja tämäkin hanke on saatu liikkeelle. Suunnitelmiin on tehty parannuksia vuoden 2020 alusta lähtien muun muassa alueelle kauan kaivatulla ravintolalla, joka parantaa kohteen kiinnostavuutta ja käytettävyyttä ja vetää varmasti asiakkaita muualtakin. Elämme monin tavoin haasteellista aikaa, ja tässä erityistilanteessa meillä oli koko vuosi aikaa käynnistellä projektia kaikessa rauhassa. Lähes kaikki tapaamiset pidettiin etänä Teamsin välityksellä ja töitä porrastettiin, mutta tärkeintä on, että hankkeessa kommunikoidaan ja toimitaan tiiminä, jossa jokainen kunnioittaa toistansa. Innovarchin kanssa on ollut kiva tehdä työtä, ja heiltä saa aina vastauksen, kun sellaista tarvitaan. Kohteen rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa 2021 ja vie reilun vuoden. Työ etenee tavanomaisessa aikataulussa, kun palataan epidemiarajoituksista työmaan normaaliin arkeen eikä tarvita enää niin tiukkaa porrastusta taukojen suhteen.

Lue lisää hankkeesta HS:n sivuilta.

Lisätiedot:

Juha Lampi
Johtava asiantuntija, arkkitehti
Innovarch Oy
juha.lampi@innovarch.fi
040 552 1564