Merkittävä elementtiasuintalojen suunnitteluprojekti Kazaniin

Vahanen-yhtiöihin kuuluva moskovalainen OOO Ficote Engineering on allekirjoittanut sopimuksen merkittävän kazanilaisen rakennuttajan kanssa yhteensä yli 50 000 m2 käsittävän neljän elementtiasuintalon suunnittelusta Kazaniin. Työtä tehdään Moskovassa, Pietarissa, Tallinnassa ja merkittävin osin myös Suomessa. Sopimus on suuruudeltaan lähes kaksi miljoonaa euroa ja siten merkittävä projekti Vahanen-yhtiöissä. Se on esimerkki Venäjän tiimin pitkäjänteisestä myyntityöstä ja vahvasta asiakastyöstä verkostokumppanien kanssa.

Asiakas on merkittävä toimija Tatarstanin alueen rakennusmarkkinoilla. Yhtiö harjoittaa rakentamista, kiinteistökehitystä ja sillä on myös omaa elementtituotantoa.  Yhtiöllä on tällä hetkellä rakenteilla asuintaloja ja niihin liittyvää infrastruktuuria noin 700 km2. Hankekehityksen alla on kolme miljoonaa m2.

Sopimuksessa ovat kaikki suunnittelualat mukana. Asiakkaan organisaatio vastaa kohteen pääsuunnittelusta.  Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy vastaa kohteen arkkitehtuurista yhdessä Ficoten Pietarin toimiston kanssa. Rakennesuunnittelun päävastuu on Moskovassa. Espoon ja Tallinnan toimistojen tukea ja osaamista tarvitaan erityisesti uusien elementtiratkaisujen kehittämisessä ja niiden etabloimisessa Venäjän markkinoille. Projectus Team Oy vastaa talotekniikkaosuudesta.

Projektin päätavoitteena on asiakkaan elementtituotannon kehitys, joka alkaa oikeanlaisella suunnittelulla tuotannon lähtökohdat huomioiden.  Nyt sovittu projekti koostuu viidestä eri vaiheesta. Neljässä ensimmäisessä vaiheessa asuintalot suunnitellaan asiakkaan elementtiteknologian mukaisesti. Viidennessä vaiheessa laaditaan Vahasen ehdotukset asiakkaan elementtiteknologian kehittämiseksi. Projektin kehitystyötä tukee myös Vahasen rakennesuunnittelussa työskentelevän Joonas Heinikkalan kohteesta tekeillä oleva diplomityö, jonka tarkoituksena on kehittää Vahasen toimintatapoja vastaamaan paremmin venäläisten asiakkaiden tarpeita.

Lisäksi asiakas on hankkinut uuden teknologialinjan ulkoseinäelementtien valmistamiseen ja Vahanen suunnittelee heille uudella teknologialla valmistettavat ulkoseinät.

Kazan on Tatarstanin tasavallan pääkaupunki. Kaupungin asukasluku on 1.3 milj., tasavallan 3.8 milj. Alueella asuu tataareja, venäläisiä ja tsuvasseja. Tatarstanin alueella on suuria öljy- ja maakaasuesiintymiä, joten tasavallan talous perustuu öljyn ja kaasun tuotantoon ja jalostukseen sekä petrokemian tuotteisiin. Tasavallassa on myös koneenrakennus-, ase-, tekstiili-, ja elintarviketeollisuutta.