Vahasella mittava kiinteistöjen kuntoarviointi ja -tutkimusprojekti Euran kunnan kanssa

Euran kunta on käynnistänyt laajan kiinteistöjensä korjausohjelman. Vahanen-yhtiöiden Turun toimipisteen asiantuntijat tekevät yhteistyötä kunnan kanssa kiinteistöjen kunnon arvioimiseksi. Kuntoarvioita täydennetään kuntotutkimuksin.

RTC Vahanen Turku Oy:n toimittamat kuntotutkimukset käsittävät toistaiseksi LVI- ja rakennekuntotutkimukset sekä haitta-ainekartoitukset Euran lukiossa, kahdessa koulussa, vanhassa kunnantalossa ja kahdessa päiväkodissa. Kohteissa on kerrosalaa yhteensä noin 7000 m2. Kohteiden raportit valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

– Tarve ja kysyntä kuntoarvioille ja -tutkimuksille Varsinais-Suomen alueella on selkeästi kasvussa, kertoo RTC Vahanen Turku Oy:n tiimipäällikkö Mika Hiltunen. – Siksi panostamme palvelujemme ja palvelukonseptien kehittämiseen. Tässä hankkeessa on haettu asiakkaan tarpeisiin sopivaa sisältöä ja yhdistetty kaksi palvelumuotoa: kuntoarvio ja kuntotutkimus. Hanke on yrityksellemme merkittävä myös siksi, että arvioitavia kohteita on niin monta. Vastaavia toimeksiantoja tehdään myös muille kunnille ja muutamille merkittäville yksityissektorin asiakkaille. Näitä palveluja varten on tulossa myös uusia rekrytointeja.

– Korjaushankkeeseen ryhtyvän on tärkeää teettää perusteelliset selvitykset ennen hankkeeseen ryhtymistä työnaikaisten ikävien yllätysten välttämiseksi ja korjauskohteiden hallitsemiseksi, sanoo RTC Vahanen Turku Oy:n toimitusjohtaja Petri Kauhaniemi. – On hienoa, että Euran kunta on päättänyt selvittää kohteidensa lähtötiedot perusteellisesti laajalla ohjelmalla ennen saneerausten aloittamista.

Lisätiedot:
Mika Hiltunen
Tiimipäällikkö, Rakennuttamis- ja valvontapalvelut
040 524 7045
mika.hiltunen@vahanen.com