Nopea putkiremontti onnistuu allianssimallilla

Mediassa on kovasti kohistu tällä viikolla käynnistyneestä putkiremonttipilottihankkeesta, jonka huoneistojen remonttiosuus on tarkoitus toteuttaa kahdessa viikossa. Asia on herättänyt kovasti keskustelua ja on ihmetelty, miten asia on ylipäätään mahdollista.

Putkiremontti toteutetaan allianssihankkeena, mikä tarkoittaa, että taloyhtiö tekee putkiremontin toteutuksesta vain yhden sopimuksen, allianssin kanssa. Allianssin muodostavat yhdessä pääurakoitsija, suunnittelija, putki- ja sähköurakoitsijat sekä asunto-osakeyhtiö. Johtoryhmässä on mukana myös isännöitsijä. Allianssi on kokonaisuudessaan vastuussa putkiremontin hoitamisesta alusta loppuun, ja on vastuussa mahdollisista viivästyksistä sekä virheistä yhdessä. Toteutustapa on taloyhtiömaailmassa uusi, mutta vaikuttaa hyvin turvalliselta ja kustannustehokkaalta taloyhtiölle.

Kaikki allianssin osapuolet ja taloyhtiö ovat olleet alusta asti mukana suunnittelemassa putkiremonttia Big Room -työskentelytapaa hyödyntäen, taloyhtiön tiloissa. Päätöksiä on voitu tehdä nopeasti ja turhalta suunnittelutyöltä on vältytty (esim. urakkakilpailutukseen liittyvät työselostukset on voitu jättää tekemättä). Myös varsinainen LVI- ja sähkösuunnittelu on tapahtunut paikan päällä yhdessä urakoitsijoiden kanssa, jolloin on säästetty merkittävästi aikaa myös suunnittelutyössä.

Vahasen projektipäällikkö Atte Stambej kertoo, että suunnittelutyö hoidettiinkin ennätysajassa. Rakennuslupahakemus oli jätetty n. kuukauden kuluessa suunnittelutyön aloittamisesta. Normaalisti tähän vaiheeseen kuluu aikaa 4-5 kuukautta.

– Vain yhdessä tekemällä pystymme tähän kahden viikon remonttiaikatauluun, jatkaa Stambej. Huomioitavaa kuitenkin on, että tässä aikataulussa varsinainen remonttivaihe pystytään toteuttamaan vain 20-30 asunnon kokoisissa taloyhtiöissä. Putkiremonttia on valmisteltu kellareissa ja porrashuoneissa tehtävillä töillä jo muutaman kuukauden ajan ennen huoneistojen remonttia. Kahden viikon huoneistokorjausten aikana asunnot tyhjennetään asukkaista ja käydään kylpyhuoneiden, viemäreiden sekä putkien kimppuun. Remontin viimeistelytyöt porrashuoneiden ja kellareiden osalta myös jatkuvat vielä viikon ajan sen jälkeen, kun asukkaat ovat päässeet takaisin huoneistoihinsa asumaan. Kaiken kaikkiaan hankkeen kestoksi tulee noin kuusi kuukautta suunnittelu- ja urakkatöineen. Kyse on hyvin pitkälti työn organisoimisesta. Vältetään turhaa odottelua ja tekemistä, huolehditaan yhteistuumin siitä, että asiat tapahtuvat sovitussa aikataulussa. Tarpeellisia asioita ei jätetä tekemättä ja työ tehdään huolella.

– Merkittävää osaa hankkeessa on näytellyt myös taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. Ilman heidän aktiivista osallistumistaan ja kykyä sekä halukkuutta tehdä päätöksiä, ei oltaisi tässä. Kun asioista on voitu avoimesti keskustella ja tehdä päätökset heti suunnittelukokouksissa, ei ole aikaa kulunut hukkaan, sanoo Stambej.

On arvioitu, että hankkeen kustannuksissa voidaan säästää allianssimallilla toteutettuna n. 10-20 prosenttia, siitäkin huolimatta, että remonttia tehdään tällä hetkellä kahdessa vuorossa. Säästöjä tulee monessa eri kohtaa hanketta. Tänään on meneillään kolmas remonttipäivä ja vielä ei ole tullut vastaan suuria yllätyksiä. Yhteinen näkemyksemme on edelleen, että remontti saadaan maaliin luvatussa aikataulussa. Jos ongelmia tulee vastaan, ratkomme ne ja sitten mennään taas täyttä häkää eteenpäin, jatkaa Stambej.

Allianssihankkeen osapuolina ovat Vahasen lisäksi pääurakoitsija Fira Palvelut Oy, putkiurakoitsija LVI Star Oy ja Sähköurakointi Aho Oy. Tilaajana on As Oy Satumaanpolku 5 ja isännöitsijänä Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy.

Lisätietoja:
Barbara Nyman
Vahanen-yhtiöt
044 778 8676
etunimi.sukunimi@vahanen.com

20161104_102915