Odotettu opas rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimisesta julkaistu

opasYmpäristöministeriö on julkaissut uuden oppaan ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Opas on oppikirja ja ohje kosteus- ja mikrobivaurioiden ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille. Oppaan uudistustyön ovat tehneet Vahanen-yhtiöiden asiantuntijat. Toimittamisesta vastasi FT, rakennusterveysasiantuntija Miia Pitkäranta.

– Nyt julkaistu opas on päivitys vuonna 1997 julkaistuun Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus -oppaaseen. Oppaan laajuus oli tuolloin 120 sivua. Nyt uuteen oppaaseen tuli yhteensä 234 sivua. Käytännössä pääosa kirjan teksteistä kirjoitettiin kokonaan uudestaan. Koemme tämänkaltaiset ohjejulkaisut erittäin tärkeiksi hankkeiksi, joissa tarjoamme oman kokemusperäiseen tietoon perustuvan osaamisemme koko rakennus- ja kiinteistöalan yhteiseen käyttöön, oppaan työstämisessä mukana ollut Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laamanen toteaa.

Rakennusten kuntotutkimus oleellinen osa sisäilmaongelmien syiden selvittämisessä

Kosteus- ja mikrobivaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat aiheuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia kustannuksia. Tämän vuoksi kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaaminen ja sisäilmaongelmien poistaminen on tärkeää.

Oleellinen osa korjaushanketta on kosteus- ja mikrobivaurioituneen tai muuten sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksella selvitetään ongelmien ja vaurioiden syyt, jotta rakennuksen korjaamiseksi osataan valita oikeat korjausmenetelmät.

Oppaan tarkoituksena on toimia oppikirjana ja ohjeena kosteus- ja mikrobivaurioiden ja rakennusten sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille. Se antaa käytännön ohjeita rakennusalan ammattilaisille kosteus- ja homevaurioituneiden tai muuten sisäilmaongelmaisten rakennusten kuntotutkimusten suunnittelusta, tekemisestä ja tutkimustulosten analysoinnista ja raportoinnista.

Oppaassa kuvataan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden tutkimusmenetelmät. Sisäympäristön fysikaalisista olosuhteista tarkastellaan ainoastaan kosteutta ja lämpötilaa, jotka liittyvät kiinteästi rakennusten kosteus- ja lämpötekniseen toimivuuteen ja koettuun sisäilman laatuun. Muita fysikaalisia olosuhteita, esimerkiksi valaistuksen ja melun vaikutuksia ei sen sijaan tarkastella.

Ensimmäinen luku käsittelee kuntotutkimusten roolia sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjausprosessissa, kuntotutkimuksen tilaamista ja mm. kuntotutkijan pätevyysvaatimuksia. Luvuissa 2–4 esitetään kuntotutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen vaiheet ja sisältö sekä annetaan ohjeita hyvän kuntotutkimusraportin kirjoitukseen.

Luvuissa 5–6 perehdytään eri rakennusosien rakennusfysikaalisen toiminnan perusteisiin, rakenteiden kosteustekniseen käyttäytymiseen, rakennusten mikrobiologiaan ja mikrobikasvun edellytyksiin. Luvussa 7 esitetään vaurioitumisen arviointiperusteet rakennuksen iän, rakenneratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä saatujen kokemusten ja laskennallisten analyysien perusteella.

Oppaan liitteisiin on koottu täydentävää tietoa, kuten kyselylomakkeiden malleja ja mallit kuntotutkimussuunnitelmasta ja -raportista. Liitteissä on kuvattu myös erityisesti vanhemmissa rakennuksissa tyypillisesti käytettyjä rakennusmateriaaleja, joita voidaan tunnistaa aistinvaraisesti

Täältä pääset lataamaan oppaan. Opas tulee myyntiin Rakennustieto Oy:n kautta lokakuun aikana.

Tekstien tuottamiseen osallistuivat Vahanen-yhtiöistä Johanna Holmström, Jesse Kantola, Eeva Kauriinvaha, Ari-Veikko Kettunen, Jarno Komulainen, Pekka Laamanen, Katariina Laine, Harri Makkonen, Sami Niemi, Miia Pitkäranta, Jarmo Saarinen, Virpi Sandström, Hanna Tuovinen ja Klaus Viljanen. Oppaan kuvamateriaalista vastasivat Kyösti Nieminen (piirrokset) ja Pauli Sekki (mallinnus).

Lue Sami Niemen aiemmin sisäilmaongelmien ratkaisusta kirjoittama blogi.

Lisätietoja antavat:

Miia Pitkäranta
Pekka Laamanen