Olympiastadionin korjaussuunnittelijat hakivat palan historiaa mukaansa

stadion_pysty

Penkkien sahauskeikalleosallistuivat Aino Makkonen, Jarno Komulainen, Pekka Laamanen, Marko Latvala, Juha Lehto ja Vilho Pekkala. Kuvassa Latvala sahaa. Pekkala ja Laamanen antavat asiantuntevia ohjeita sahaajalle.

Peruskorjaukseen valmistautuvan Helsingin Olympiastadionin penkit ovat osoittautuneet penkkiurheilijoiden piirissä erittäin halutuksi kierrätystavaraksi. Lehtitietojen mukaan istuimia on varattu n. 4000 kpl, joista suurin osa on jo käyty sahaamassa irti. Vahasen iskuryhmä poikkesi niin ikään stadionilla kotiuttamassa yrityksellemme historiallisesti merkittäviä istuimia. Innoittajana oli ehkä enemmänkin ammatilliset muistelot kuin urheilupyhätön varsinainen käyttötarkoitus.

Olympiastadionin korjaushanke 1990-luvun alussa jätti Vahasen historiaan lähtemättömän jäljen. Kansakunta ajautui 1980-luvun nousukauden jälkeen syvään lamakauteen. Yhtiön perustaja Mikko Vahanen oli vastikään jättänyt vetovastuun pojalleen Ristolle, joka lähti laman kynnyksellä määrätietoisesti muuttamaan yrityksen tekemisen painopistettä korjausrakentamisen suuntaan, jotta toimiston olemassaolo voitiin ylipäätään turvata. Valtakunnallisestikin merkittävin tuohon hetkeen ajoittunut korjaushanke oli Olympiastadionin peruskorjaus, josta rakennesuunnittelun sai Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy.

”Meillä ei ollut ulkobetonirakenteiden korjauskulttuuria Suomessa. Oppia haettiin varsinkin Saksasta. Näitä oppeja sovitettiin sitten suomalaiseen ilmastoon ja rakentamistapoihin. Suomeen syntyi kokonaan uusi, ennestään vieras, betonirakentamisen korjauskulttuuri ja sittemmin valtakunnallinen ohjeistus”, toteaa Vilho Pekkala, joka oli keskeisessä roolissa Olympiastadionin korjaustyön rakennesuunnittelussa.

”Ulkobetonirakenteiden korjausosaamista edisti merkittävästi Otaniemen Teknillisessä Korkeakoulussa 1991 käynnistynyt komivuotinen hanke, jossa kehitettiin ulkobetonirakenteiden korjaamiseen soveltuvia menetelmiä. Hankkeen aikana valmistui erikois- ja diplomitöitä lähes 20 kpl ja toimin näissä opinnäytetöissä ohjaajana. Hankkeista saatiin valtavasti soveltamiskelpoista oppia käytännön korjausrakentamiseen”, kertoo Risto Vahanen.

”Otaniemen koehalliin tuotiin stadionin työmaalta syksyllä 1991 n. 2,5 m leveitä ja n. 6 m pitkiä purkutöiden yhteydessä työmaalta piikattuja katsomon istuimien alustoina olleita porraslaattoja. Teimme näihin ruiskubetonointiurakoitsijan avustuksella kokeita erilaisilla korjausmassoilla. Selvitettävänä oli mm. korjausmassojen tartunta alustabetoniin erilaisilla alustan käsittelytavoilla, massojen huokoisuus ja erilaisten jälkihoitoaineiden vaikutus massojen ominaisuuksiin”, toteaa Pekka Laamanen, joka sai tutkimushankkeen vauhdittamana opintonsa päätökseen Otaniemessä keväällä 1992.

”Tulemme ideoimaan yhdessä talon eri asiantuntijoiden kanssa penkkirivistä istuimen Leppävaaran pääkonttorimme ala-aulaan. Penkin yhteyteen on tarkoitus liittää piirustuksia, valokuvia ja lyhyt tarina siitä, miten penkki liittyy yrityksemme historiaan”, kuvailee sahauskeikan organisoinnista vastannut Aino Makkonen Vahasen viestinnästä.