Omistusrakenteeseemme on tullut muutoksia

Olemme vahvistaneet pääomarakennettamme suunnatulla osakeannilla. Muutosten myötä pääomistaja Risto Vahasen omistusosuus konsernista pienentyy alle 50 prosenttiin. Vahanen kuitenkin pysyy edelleen suurimpana yksittäisenä omistajana.

Kyseessä on normaali pääomarakenteen vahvistaminen, jossa jo perinteisesti Vahasta omistaneet instituutionaaliset sijoittajat sekä toimiva johto lisäävät osuuttaan. Muutokset turvaavat konsernimme rahoituksen ja toiminnan jatkuvuuden entistä luotettavammin tulevaisuudessa.

Pääomarakenteenmuutos on linjassa Risto Vahasen jo aikaisemmin julkisuudessakin ilmoittamasta yritysjärjestelyn suunnasta. Hän on jäänyt Vahanen-yhtiöiden aktiivityöstä pois, mutta jatkaa edelleen hallituksen jäsenenä sekä toimii senior advisorina.

– Omistajarakenteen muutoksen taustalla on se, että ikääntyessäni haluan turvata konsernin tulevaisuuden. Tämä tapahtuu omistajapohjan laventamisella, ja muutos varmistaa myös konsernin investointikyvyn ja tulevaisuuden. Oma roolini on muuttunut käytännön johtamisesta hallitustyöskentelyyn ja sidosryhmäyhteydenpitoon, toteaa Risto Vahanen.

Omistusrakenteen muutos antaa meille enemmän toimintavapautta ja luo taloudellisesti paremman valmiuden kehittää liiketoimintaamme. Olemme myös voineet tehdä yritysostoja.

– Vahasella on tulevaisuudessakin hyvät ja vahvat omistajat, jotka pystyvät turvaamaan yrityksen taloudellisen vakavaraisuuden ja toiminnan jatkuvuuden, sanoo Vahasen hallituksen puheenjohtaja Pekka Rantamäki.

Lisätietoja:
Risto Räty
Konsernijohtaja
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com