Paviljonkimainen päiväkoti mukautuu kalliorinteeseen

Katariinan päiväkoti

Kallioinen rinnetontti asetti haasteen päiväkodin sijoittelulle. Maaston muotojen mukaan sovitetuilla rakenteilla luotiin lapsille sekä henkilöstölle turvallinen ja virikkeinen ympäristö.

Uudessa puurakenteisessa Katariinan päiväkodissa toimii seitsemän ryhmää. Kotkalaiset lapset pääsivät helmikuun lopulla valmistuneisiin tiloihin huhtikuussa 2017. Kotkan kaupungin tilaaman hankkeen haasteeksi osoittautuivat tontin jopa 12 metrin korkeuserot. Kahdesta kolmikulmaisesta kappaleesta muodostuvalle rakennukselle löytyi paras kohta tontin keskeltä. Ympäristö on puistomainen: toisella puolella on maauimala ja toisella puolella vanhaa omakotialuetta. Pihan ympärillä on säilytetty vanhoja puita.

− Rakennuksen asemointi pihoineen haasteelliselle kalliorinteiselle tontille tuntuu onnistuneelta, kertoo tilaajan eli Kotkan kaupungin edustaja rakennuttajapäällikkö Ville Suni. − Huoltopihan toiminnot on eriytetty varsinaisen päiväkotipihan toiminnoista, mikä lisää käyttöturvallisuutta, ja runsas värien käyttö tekee kohteesta yksilöllisen.

− Kaksi Kotkansaaren päivähoitoyksikköä toimi useita vuosia pienissä epäkäytännöllisissä tiloissa, kertoo päiväkodinjohtaja Irene Sipari-Vilhunen. – Toinen yksikkö vietti viisi vuotta parakissa. Nämä yksiköt yhdistyivät nyt tähän uuteen päiväkotiin, joka on yleisilmeeltään raikas ja valoisa kokonaisuus. Se sopii hyvin lähiympäristöön ja Merikaupunki Kotkaan.

− Rakennuksen sijaintivaihtoehtoja tutkiessa järkevimmäksi paikaksi muodostui tontin korkeuskäyrien suhteen keskikohta, jolloin myös lastauspiha saatiin sopimaan kadun korkeusasemaan, kertoo Innovarchin projektipäällikkö arkkitehti Maria Björklund. – Rakennuksesta haluttiin paviljonkimainen ja ympäristöönsä sulautuva. Lähdimme tutkimaan kolmea vaihtoehtoa, joista valittiin lennokkain, maastonmuotoihin soveltuva ratkaisu, jossa otettiin huomioon myös toiminnallisuus ja kulku eri suuntiin. Muotokieli kehittyi toimintojen ja maastonmuotojen mukaan tontille sovitetusta kahdesta kolmikulmaisesta kappaleesta, jotka avautuvat maauimalan suuntaan lasten pihalle. Lastauspiha jää kolmioiden väliin kadun puolelle. Pihan puolelle muodostuivat luontevasti isot terassit, joista on sisäänkäynnit eri ryhmien tiloihin. Esteettömyys saatiin hoidettua luiskalla yläpihalle.

Katariinan päiväkoti

Lennokas puurakenne sopii merelliseen taidekaupunkiin

Päiväkoti Katariinan ulkokuori on valkoiseksi maalattua pystyverhottua puuta. Terassit ja sisäänkäynnit on ikään kuin lohkaistu päämuodosta, ja ne on erottuvuutta korostaen verhottu kuultosävytetyllä suurikokoisella vaakalankulla. Julkisivua piristävät värilliset ikkunat. Taustalla näkyy vanhoja mansardikattoja.

− Kotka on taidekaupunki, joten on mukavaa, että tilaaja valitsi normaalia lennokkaamman muodon, Björklund kiittelee. – Rakennus koostuu kahdesta vastakkain asetellusta, lapekattoisesta kolmikulmiosta. Isot terassit ovat Suomen oloissa mukavat, koska ne tarjoavat sateensuojaa, jotta ulkona voi olla huonommallakin säällä. Päärakennukselle suunniteltiin pareiksi vielä kaksi piharakennusta, jotka toimivat varastoina ulkovälineille ja vaunuille.

Sisätilassa päiväkotiryhmien tilat ketjuttuvat keskikäytävän avulla. Rakennuksen muodon mukaan polveilevan käytävän varrelta avautuu näkymiä eri suuntiin sisälle ja ulos.

− Tilaratkaisuilla on haettu kontrastia ja sitä, että tiloista näkyy eri linjojen mukaan erilaista maisemaa, Björklund kertoo. − Sisäänkäynnit ovat suoraan terasseilta, jotta ryhmät pääsevät sujuvasti liikkumaan.

Keskialueelle sijoittuvat monitoimisali, keittiö, ruokala ja henkilökunnan tilat. Myös ruokala avautuu terassille. Lasten korkuisella ruokalinjastolla harjoitellaan omatoimisuutta. Ryhmätilat on suunniteltu muuntojoustaviksi siten, että ne ovat taite- ja siirtoseinillä avattavissa ja suljettavissa. Sisävärien teemana on kaislikkoinen rantamaisema.

− Valkoisen lisäksi pääasiallisiksi väreiksi valikoituivat tumma sininen, vaalea sininen, vihreä ja keltainen, Björklund kertoo. – Monitoimitilassa on seinämaalaus. Tavoitteena on ollut arjen helppous lasten mittakaavassa, jolloin jokaisella ryhmällä, lepohuoneilla ja ryhmätiloilla on omat värit. Värillisiä ikkunoita on ripoteltu lapsille piristykseksi, ja ikkunat lähtevät alhaalta 30 cm korkeudelta, jotta pienetkin näkevät ulos. Innovarch suunnitteli myös lasten mittakaavassa valmistetut penkkikalusteet.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Katariinan päiväkoti sisältä

Katariinan päiväkoti ruokailutila

− Käyttäjän toiveet otettiin alusta alkaen hyvin huomioon, Irene Sipari-Vilhunen arvioi. − Tarkoituksena oli saada Kotkaan päivähoitorakennus uudenlaiselle toimintakulttuurille. Aikaisemmin missään Kotkan päivähoitoyksikössä eivät lapset ole ruokailleet ravintolassa, jossa ruuan jakelu tapahtuu linjastosta. Ruokailu erillisessä tilassa mahdollistaa leikin jatkumisen omassa ryhmätilassa myös ruokailun jälkeen.

− Tämän päivän varhaiskasvatuksessa pedagogisena ratkaisuna käytetään pienryhmäpedagogiikkaa, Sipari-Vilhunen jatkaa. − Rakennukseen suunniteltiin useita pienryhmätiloja tätä toimintaa ajatellen. Tässäkin asiassa käyttäjän toiveita kuunneltiin. Avarat märkäeteiset ovat tärkeä lisä perustoimintojen, kuten vaatehuollon ja vaatesäilytyksen, toteuttamiseen. Jokaisella ryhmällä on omat WC-tilat, mikä edesauttaa joustavaa ja kiireetöntä perushoitoa.

Käyttäjän toiveet otettiin alusta alkaen hyvin huomioon, ja tilat tukevat uutta toimintakulttuuria, päiväkodinjohtaja Irene Sipari-Vilhunen kommentoi uutta päiväkotia.

 

− Hankkeen arkkitehtisuunnitelmat olivat värejä myöten harvinaisen laadukkaat ja valmiit jo laskentavaiheessa, Ville Suni kiittelee. − Kustannusmielessä oikea-aikaisen ja laadukkaan suunnittelun johdosta työnaikaisilta taloudellisilta yllätyksiltä vältyttiin. Hankkeen eri osapuolien kesken muodostui erityisen positiivinen tekemisen henki, vaikka suunnitteluryhmä eri toimialoittain valikoitui suunnittelukilpailujen kautta. Lopputuloksena syntyi laadukas ja lähes ”nollavirherakennus” vastaanottotarkastukseen. Iso kiitos tästä kuuluu myös ratkaisukeskeiselle ja ripeälle pääsuunnittelulle.

Innovarchista hankkeessa olivat mukana Maria Björklundin lisäksi pääsuunnittelija Jani Ristimäki, kalustesuunnittelija Leila Leppälä-Korhonen, arkkitehtisuunnittelija Kati Itkonen, avustava suunnittelija Eerika Kulju sekä kesäharjoittelija Anniina Kortemaa. Lisäksi rakennesuunnittelusta vastasivat Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n Juho Tuuva ja Sirpa Lahenmies Lappeenrannasta.

Katariinan päiväkoti sisäpiha

 

Kuvat: Antti Hahl