Onnistumistarina: Rakennusautomaation suunnittelussa reagoitiin nopeasti työmaan tarpeisin

Iskun entiseen tehdaskiinteistöön Lahteen valmistui uniikki teollisuuden, kaupan ja korkeakoulun yhdistävä kampus. Vahanen Talotekniikka Oy toimitti kohteeseen LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelun.

Kokonaislaajuudeltaan noin 80 000 m2:n tehdaskiinteistö muunnettiin vuosina 2015–2018 uuteen käyttötarkoitukseen. Investoinnin arvo on yli 20 miljoonaa euroa. NiemiCampusta kuvataan ekosysteemiksi, joka tarjoaa yhteisiä resursseja tuotantoon ja kehittämiseen kokonaan uudella konseptilla. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat ja eri alojen yritykset voivat kohdata toisensa perinteistä oppilaitosyhteistyötä tehokkaammin kampuksella, joka on mielenkiintoinen edelläkävijä Euroopankin tasolla. Isku siirsi muutoksen myötä huippumodernin tehdastoimintansa Mukkulankatu 23:een.

– Käyttötarkoituksen muutos on aina haasteellinen, ja kun kohteena oli reilut 23 000 m2 oppilaitos- ja toimistotilaa vanhassa teollisuuskiinteistössä, haasteita tuli vastaan tavallistakin enemmän, kertoo Ilari Matilainen, Vahanen Talotekniikka Oy:n projektipäällikkö. – Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki osapuolet ovat lopputulokseen tyytyväisiä.

Matilaisen mukaan LVI- ja rakennusautomaatiosuunnittelun suurin haaste oli mahduttaa uudenaikainen talotekniikka vanhoihin rakenteisiin. Se ratkaistiin muun muassa uusilla konehuoneilla. Vanhoja teollisia kerroksia on myös muutettu teknisiksi tiloiksi, Matilainen kertoo. Vahanen Talotekniikka Oy:stä suunnitteluun osallistui noin 15 henkilöä mukaan lukien esimerkiksi Joonatan Luukka (rakennusautomaatio), Kari Martikainen (lämmitys) ja Heikki Kytö (ilmanvaihto). Hankkeen aikana tapahtui muutoksia urakoitsijapuolella, ja montaa vaihetta toteutettiin yhtä aikaa, mikä kuormitti suunnittelua ja aiheutti aikataulupaineita.

– Onnistumisen kannalta ratkaisevia tekijöitä olivat reagointinopeus ja ratkaisukyky, Matilainen kertoo. – Työt eivät saaneet pysähtyä missään vaiheessa. Tuotimme vastauksia työmaan tarpeisiin jopa saman päivän aikana, ja onnistuimme pitämään kiinni aikataulusta monista muutoksista huolimatta. Lahden seudun tutuilta urakoitsijoilta löytyi myös taitoa, tahtoa ja joustoa toimia ripeästi ja tarjota näppäriä ratkaisuja. Yhteistyö sujuu, kun tunnetaan hyvin toistemme toimintatavat.

Lahden seudun merkittävä työllistäjä on uudistunut vaiheittain

Iskun huonekalutehdas on kautta aikojen ollut merkittävä työllistäjä Lahden seudulla. Siinä mielessä kiinteistökokonaisuuden käyttötarkoitus ei muutu, koska uuden kampuksen strateginen tavoite on tuoda yhteen eri sektoreiden toimijoita ja kehittää sitä kautta paikallista elinkeinoelämää.

– Meillä on Lahdessa Pohjois-Euroopan ja tietyiltä osin myös maailman modernein tehdas. Investoimme tuotannon modernisoitiin, logistiikkaan, laatuun ja energian säästöön työergonomiaa unohtamatta, sanoi Isku-yhtymän toimitusjohtaja Arto Tiitinen yhtiön vuoden 2016 tiedotteessa.

– Vuosien 1958–1998 välillä valmistuneen tehdaskiinteistön rakennustiedon hankinta oli mielenkiintoinen osa projektia, Matilainen kertoo. – Rakennusmassa on kasvanut vaiheittain, joten kaikista osista ei aina ole saatavilla parasta mahdollista dokumentointia. Kiersimme rakennuksen tarkasti läpi, jotta saimme selville, mitä tekniikkaa on käytetty missäkin osassa. Muun muassa varastotilat ovat vuosien myötä siirtyneet paikasta toiseen, ja vanhoja lämmönjakokeskuksia raskaine polttimineen on muutettu kaukolämpöön. Kampus hyödyntää myös maalämpöä ja aurinkoenergiaa.

Ilmanvaihtoratkaisut pitää jumpata tarkasti vanhassa kiinteistössä

– Ilari Matilainen tiimeineen toi hankkeeseen alkuvaiheen kangertelun jälkeen kaivattua ammattilaisen otetta, sanoo kampuskehittäjä Satu Hyökki. Hän toimi LAMK:n kampuksen projektijohtajana ja työskentelee nyt Tampereen yliopiston kampuskehityksen johtajana. – Projektin alkumetreillä oli jonkin verran mutkia matkassa ja suunnittelu olisi voinut olla lähtökohtaisesti vähän innovatiivisempaa. Suunnitelmia jouduttiin korjaamaan käytettävyyden parantamiseksi. Hankkeen haasteellisuutta lisäsivät kaksi samoihin alueisiin rinnakkain vietyä taloteknisesti toisiinsa liittyvää hanketta, LAMK ja Keskusportti. Esimerkiksi paineilmaratkaisut on helppo suunnitella paperilla, mutta käytännössä liitäntäpisteiden sijainti pitää jumpata tarkasti vanhassa kiinteistössä. Poistoilmaratkaisuja on käyty läpi ja korjattu vielä muutostöinä.

– Kampuksen ajatuksena on olla 24/7 avoin toimintaympäristö, jonka julkiset alueet ovat muidenkin kuin talon toimijoiden hyödynnettävissä, Hyökki jatkaa. – Sen vuoksi käytössä on sähköinen henkilötasoinen kulunvalvonta ja -rajaaminen. Turvallisuussyistä työpajojen laboratoriot eivät kuitenkaan ole auki ympäri vuorokauden. Taloautomaation sensoreiden kautta kerätään runsaasti tilankäyttödataa, kuten hiilidioksidipitoisuuksia, joiden perusteella voidaan vaikkapa tunnistaa ajantasaisesti, mikä tila on käytössä ja mikä vapaana. Hiilijalanjälki on pieni verrattuna vastaaviin kohteisiin.

Kiinteistössä on säilytetty vanhaa ja tehty myös uutta.

Hyökin mielestä NiemiCampus on mielenkiintoinen, koska se on hyvin moderni ja monipuolisesti varusteltu kokonaisuus, jossa on kuitenkin säilytetty vanhoja piirteitä ja karaktääriä. Opiskelijat ovat ottaneet hyvin vastaan mahdollisuudet hyödyntää eri koulutusalojen rajapintoja, mitä tukevat myös esimerkiksi kampuksen isot salit, tapahtuma-areena ja muut kohtaamisalueet.

– Meille on tärkeää ymmärtää asiakkaamme tarve ja tuottaa hänen tarpeeseensa sopiva ratkaisu, sanoo Vahanen Talotekniikka Oy:n suunnittelupäällikkö Matias Koskinen. – On hienoa, että saamme olla mukana kehittämässä vaiherikkaan historian läpikäyneitä kiinteistöjä uusille toimijoille sopiviksi tiloiksi. Erikoisasiantuntija löytää tiloihin kustannustehokkaimmat ratkaisut, kuten älykkäällä läsnäolon tunnistuksella varustetut järjestelmät, joilla ilmamääriä pystytään ohjaamaan tilojen käyttöasteen mukaan. Langaton, mukautettava ja energiaa säästävä järjestelmä on suhteellisen helppo lisätä laitekantaan. Järjestelmien kokonaisvaltaisen tuntemuksen perusteella pystymme tukemaan kiinteistön omistajaa ja käyttäjiä myös käytönaikaisissa tehtävissä.

Tutustu kohteeseen yläilmoista!

Lisätiedot

Matias Koskinen
Suunnittelupäällikkö
Vahanen Talotekniikka Oy
044 768 8423
matias.koskinen@vahanen.com