Osataanko suomalaisen kiviaineksen sulfidiongelma tunnistaa ja siihen varautua?

Vahasen betoniasiantuntijat olivat mukana, kun maailman eniten käytettyä ja monikäyttöisintä rakennusmateriaalia esiteltiin ja analysoitiin 30.–31.10.2019 Betonitutkimusseminaarissa ja Betonipäivillä Helsingin Messukeskuksessa.

Tieteellistä ja käytännönläheistä asiaa yhdistäneen betonitutkimusseminaarin yhtenä pääaiheena oli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Betonin lujuutta ja kiviainesta käsittelevien esitysten lisäksi kuultiin betoni- ja sementtialan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n betonipatologinakin tunnettu erityisasiantuntija Hannu Pyy, joka on aiempina vuosina luennoinut alkalikiviainesreaktiosta, valisti tällä kertaa alaa kiviaineksen hapettumista aiheuttaviin sulfidimineraaleihin liittyvistä ilmiöistä.

– Kiviainekset voivat sisältää sulfidimineraaleja, jotka voivat hapen ja betonin alkalisten huokosliuosten vaikutuksesta hapettua rautahydroksidiksi ja sulfaateiksi, Pyy selittää. – Hapettumisessa syntyvien reaktiotuotteiden alkuperäistä suuremman tilavuuden vuoksi betoniin voi syntyä pintalohkeamia tai voimakkaissa reaktioissa syvempääkin halkeilua. Reaktiossa syntyvä rautahydroksidi taas aiheuttaa betonipintaan ruostevalumia. Sulfidimineraalit reagoivat luonnossa suhteellisen nopeasti, joten luonnonsoraa käytettäessä betonissa ei esiinny ongelmia. Suurimman haasteen muodostaa kalliomurske, jonka kivirakeiden tuoreella murtopinnalla voi olla reagoimattomia sulfidimineraaleja. Kriittinen kysymys onkin, osataanko ongelma tunnistaa ja siihen varautua.

Tutkimusseminaarin jälkeen pidettyjen Betonipäivien aamupäivä oli suunnattu erityisesti alan opiskelijoille. Aamupäivän esityksessä Anna-Maria Nieminen ja Sami Niemi kuvailivat, mitä rakennusfysiikan toimialan betoniasiantuntijan työhön kuuluu. Esitys herätti runsaasti kiinnostusta ja keskustelua sekä opiskelijoiden että kokeneen betoniväen keskuudessa. Iltapäivän seminaariosuudessa kuultiin muun muassa esitys innovatiivisista betonirakenteista Norjan haastaviin vuono-olosuhteisiin. Maapallon pelastaminen oli vahva teema myös Betonipäivillä, sillä rakentaminen tuottaa kolmasosan hiilijalanjäljestä ja kuluttaa 40 prosenttia primäärienergiasta sekä puolet kaikista käytettävissä olevista raaka-aineista. Useissa esityksissä nostettiin esiin päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen. Kehityspanostamme muun muassa betonin kierrätysmenetelmiin todella tarvitaan.

Kuva: Vahasen osastolla näyttelyssä järjestettiin betoneja lujuusjärjestykseen.

Lisätietoja:
Pekka Laamanen
Toimitusjohtaja
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
041 515 2430