Oulun Kivisydämessä ja Kauppurienkadun toimistotalossa Vahasen talotekniikka- ja arkkitehtiosaamista

Oulun keskustassa otettiin lokakuun alussa käyttöön uusi maanalainen pysäköintihalli ja kiinteistöjen huoltotilaverkosto Kivisydän. Kauppurienkadun ja Torikadun kulmaukseen keskeiselle paikalle valmistui alkusyksystä myös uusi liike- ja toimistotalo, jossa on Kivisydämen kaksi päähissikuilua. Vahasen suunnittelijat osallistuivat kumpaankin kohteeseen.

Kivisydän on keskitetty pysäköintiratkaisu, joka antaa puhtaampaa katutilaa ihmisille, tuo uudenlaisen palvelun ja pysäköintikulttuurin kaupunkiin sekä vauhdittaa muita keskustan kehittämis- ja rakentamishankkeita. Halli tarjoaa noin 900 autopaikkaa ja toimii myös väestönsuojana 3000 hengelle (S6-luokka). Hankkeessa on varauduttu myös 600 paikan laajennukseen. Paikoitus on noin 22 metrin ja huoltoliikenne peräti 44 metrin syvyydellä merenpinnasta ja lähes saman verran katutasosta.

Hallin omistaa Oulun kaupungin Oulun pysäköinti Oy, joka on kaupungin suurin pysäköintioperaattori ja on toiminut jo yli 25 vuotta. Rakennuttajana hankkeessa toimi Lemminkäinen Infra.

Vahasen talotekniikkaosaamista mukana hankkeessa

Vahasen Talotekniikka oli vahvasti mukana hankkeessa vastaten Kivisydämen LVIA-suunnittelusta.  LVIA-suunnittelun näkökulmasta hanke toi mukanaan monia erilaisia haasteita. Asiakas halusi halliin tietynlaiseen visuaalisen ilmeen, jossa esimerkiksi hallin pääkäytävät haluttiin pitää mahdollisimman avarina, mikä toi haastetta teknisten ratkaisujen sijoittamiselle. Omaa maustetta suunnitteluun toi tietysti jo se, että hallia rakennettiin kallioon noin 20 metrin syvyyteen merenpinnan alapuolelle. Jouduttiin miettimään, miten saadaan tekniset liittymät tuotua järkevästi maan pinnalle sisäänkäyntien yhteyteen.

”Lemminkäinen Infran yksi vahvimmista perusteista valita meidät LVIA-suunnittelun toteuttajaksi oli kykymme kyseenalaistaa rakennusmääräyskokoelman ohjeet, ja siten säästää investointi- ja käyttökustannuksissa, kuitenkaan laatua alentamatta”, Vahasen talotekniikkayksikön vetäjä Asko Laune kertoo.

Hankkeessa projektipäällikkönä ja suunnittelijana toiminut Jesse Kantola sanoo, että ilmanvaihto mitoitettiin simuloimalla tarpeen mukaiseksi. ”Määräyskokoelman ohjeet vaativat oletusarvoisesti kaikkialle 3,6l/s/m2, mutta simuloinnin ansiosta ilmamäärät saatiin optimoitua esimerkiksi ajotunneleihin pysäköintihallin liikennekuormitusta vastaaviksi”.

Oulun rakennusvalvonta suhtautui erittäin hyvin Vahasen esittämiin laskelmiin, joiden avulla osoitettiin, että rakennusmääräys turvallisesta ja terveellisestä ympäristöstä täytetään. Mitoitusilmamäärän optimoiminen tulee suoraan hyödyksi liittymismaksuissa, laitteistoinvestoinneissa, tilavaatimuksissa ja sähkö- ja lämpöenergian käytössä.

”Järjestelmän toimivuus tuli todennettua avajaisissa, jolloin pysäköintilaitos ruuhkautui pahasti eikä ilmanlaatu muuttunut huonoksi”, Kantola kertoo.

 

Leed-platinatason sertifikaatti Kauppurienkadun rakennukselle

Kauppurienkadun uuden liike- ja toimistotalon pääsuunnittelusta ja arkkitehtuurista vastasi Innovarch Oy. Kohde on saanut arvostetun kansainvälisen ympäristösertifikaatin eli LEED -platinan, joka on korkein myönnettävä sertifikaatti. LEED on ympäristöystävällisen rakentamisen kansainvälisesti tunnettu ja hyväksytty luokitusjärjestelmä korkean tason vihreille rakennuksille.

Rakennuksen pääkäyttäjä on Mehiläisen lääkärikeskus ja päiväkirurginen sairaala. Lisäksi rakennuksessa on liiketiloja. Viisikerroksisen rakennuksen bruttoala on 11 360 bm2. Kohteen rakennutti vakuutusyhtiö Ilmarinen, joka on myös sen pääomistaja.

Kohteen pääarkkitehti Rainer Linderborg Innovarchista kertoo, että rakennus oli haastava suunnittelukohde, koska se sijaitsee kaupungin keskustassa ja yhteensovitus Kivisydämen kuiluihin tuotti oman pikantin lisämausteensa. Lisäksi rakennus on yksi harvoista keskustan rakennuksista, jotka ottivat käyttöönsä Kivisydämeen rakennetun erillisen huoltotunnelin.

Pääarkkitehti Rainer Linderborgin lisäksi kohteen suunnitteluun osallistui projektiarkkitehtina Esko Pelkonen.

Lue lisää Oulun kohteista Innovarchin nettisivuilta ja Projektiuutisten artikkeleista.

 

Lisätietoja:

Oulun Kivisydän, projektipäällikkö Jesse Kantola, puh. 044 768 8360

Kauppurienktau 9, pääarkkitehti Rainer Linderborg, puh. 040 545 8213