Perinteikkään perhetalon kellarissa on kosteus hallinnassa

Heideken onnistumistarina

Kosteusriskit arveluttivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiinteistön käyttäjiä. Apuun kutsuttiin monien tahojen suosittelemat rakennuttamisen, rakennusvalvonnan ja rakennusfysiikan asiantuntijat.

Kukapa turkulainen ei tuntisi rakennusta, joka palveli melkein sata vuotta synnytyslaitoksena ja on toiminut vuodesta 2008 lähtien varsinaissuomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden järjestöjen yhteistilana Perhetalo Heidekenin nimellä.

Korjaussuunnittelun tultua ajankohtaiseksi kevättalvella 2016 tilaaja kilpailutti rakennuttajakonsultin projektia vetämään. Hankkeessa keskityttiin kellarikerroksen tilojen kosteudenhallintaan räätälöidyillä veden- ja kosteudenpoistoratkaisuilla.

– Kyseessä on pieni mutta tärkeä kohde, joka haluttiin hoitaa hyvin ja hyvässä yhteistyössä tilaajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa, kertoo RTC Vahanen Turku Oy:n vanhempi asiantuntija Petri Kauhaniemi. – Vanhan rakennuksen perinteisiä arvoja on kunnioitettu myös muun muassa julkisivuun liittyvien toimenpiteiden osalta.

– Lähtötilanne oli se, että osa tiloista oli poissa käytöstä, koska epäiltiin rakenteiden kastumista, kertoo RTC Vahanen Turku Oy:n rakennusterveysasiantuntija Timo Hautalampi, joka toimi projektissa pitkälti toteutuksen aikaisena sisäilma-asiantuntijana. – Erityisesti kellarin olosuhteet askarruttivat rakennuksen käyttäjiä. Lähdimme tutkimaan kellarikerrosta ja raportoimme havaituista ongelmista.

– Kilpailutuksella oli hieman kiire, kuten alalla on tavallista, koska tilaajan aikataulutoive oli tiukka, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jari-Pekka Tuominen Vahaselta. – Projekti vaati kuitenkin paljon ristiinsuunnittelua, useita yhteistyökumppaneita, lupia ja liittymiä muun muassa kunnallistekniikkaan ja asetti siksi haasteita työn valvontaan. Työ valmistui hieman myöhässä alkuperäisestä aikataulusta edellä mainituista syistä, mutta tärkeintähän on onnistunut ja terveellinen lopputulos.

Riskejä vältetään rakennuksen ulkopuolisilla vedenohjausratkaisuilla

Kalliopohjan läheisyys oli yksi suurimmista kosteusriskeistä perhetalo Heidekenissa, jonka kellarikerros ja sen kaikki pinnat on nyt uusittu 550 m² neliömetrin alalta. Rakennuksen historia ja vanha henki näkyvät esimerkiksi entisöidyissä ovissa, portaikoissa ja käytävissä. Kellarikerroksen materiaaleiksi valittiin vallitsevat olosuhteet mahdollisimman hyvin kestävät vaihtoehdot. Rakennuksen ulkopuolella korjattiin sadevesiviemärit ja ohjattiin hulevedet pois rakennuksen läheisyydestä maanpinnan kallistuksilla.

Rakennuksen historia huomioitiin korjauksessa.

– Uskon, että materiaalivalinnoissa on onnistuttu, Tuominen sanoo. – Lattioissa on keraaminen laatta, ja seinämaalit läpäisevät vesihöyryä. Riskejä vältetään yksinkertaisilla ratkaisuilla ja ulkopuolisella kosteudenhallinnalla. Tontin maanpinta kallistui sisäpihalla rakennusta kohti, joten toteutuksen aikanakin jouduttiin tarkentamaan suunnitelmia hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

– Projekti oli hyvällä tavalla haastava, koska saimme olla kaikissa vaiheissa mukana sekä tutkijan että osin suunnittelijan ja myös valvojan roolissa, Hautalampi toteaa.

Kestävästi korjatulla rakennuksella on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen

Joitakin korjaustoimenpiteitä on kohteessa vielä työn alla, mutta kellarikerroksen tilanne on jo selkeästi parantunut, kertoo Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen.

– Meillä tilaajaosapuolten edustajilla oli vahva tahto lähteä korjaamaan kulttuurihistoriallisesti merkittävää ja lastensuojelunkin kannalta tärkeää rakennusta mahdollisimman kestävästi. Onneksi saimme heti alkuun puolueetonta arviointiapua sekä viranomaisten että yksityisten yritysten taholta ja pystyimme tämän verkoston suositusten perusteella valitsemaan projektiin oikeat asiantuntijat. Meillä oli onni saada tutkimus- ja valvontakumppaniksi yritys, jonka asiantuntemus ja kapasiteetti riittävät miettimään kokonaisvaltaisia ratkaisuja.

– Kestävästi korjatusta ja hoidetusta arvorakennuksesta on iloa vielä tulevillakin vuosikymmenillä, Hänninen korostaa. – Tämä ajatus on kantanut kaikkia osapuolia läpi hankkeen. Korjausrakentamisen on mahdollistanut Veikkauksen ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin tuki, josta Heidekenin omistajat Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ovat äärimmäisen kiitollisia.