Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksella pölyttömät tilat käyttäjille

Mittaavasta pölyn ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksesta on viime vuosien aikana tullut vakiintunut käytäntö edistyksellisillä uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennusurakoitsijat, siivouspalveluyrittäjät ja käyttäjät ovat olleet erittäin tyytyväisiä laadunvarmistuksella saavutettuihin puhtaisiin tiloihin rakennushankkeen aikana ja sen loputtua.

Pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus kattaa parhaimmillaan koko rakennushankeen sisältäen rakennushankeen työmaa-aikaisten pölynhallintaratkaisujen suunnittelun, rakennusaikaisen siivouksen, loppusiivouksen, ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden varmistamisen sekä luovutuksen jälkeen tehtävän tehostetun siivouksen onnistumisen varmistamisen. Eniten pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistus- ja valvontatyötä tilataan kuitenkin loppusiivouksen onnistumisen varmistamiseen mittaavin menetelmin. Sisäilmakorjauskohteissa P1-tason puhtausvaatimus alkaa olla jo arkipäivää. Tätä selittää se, että loppusiivouksen onnistuminen ja tilojen pölyttömyys takaavat hyvän rakennustöiden jälkeisen sisäilman tuleville käyttäjille.

Vahanen Rakennusfysiikan Sisäilmatiimissä on useita pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvontaan ja laadunvarmistukseen vihkiytyneitä asiantuntijoita, jotka lisäksi kouluttavat tilaajia, siivoustyöntekijöitä ja alalla toimivia henkilöitä. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan valvoja suunnittelee laadunvarmistuksen toteutuksen, limittää sen rakennushankkeen muuhun aikatauluun, tiedottaa, opastaa, todentaa ja raportoi tiloille asetetun puhtausvaatimuksen täyttymisen. Valvoja tekee tiivistä yhteistyötä siivoushenkilöstön ja rakennushankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa ja yhdessä, yhteiseen päämäärään sitoutuneena, he saavuttavat parhaan lopputuloksen. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan onnistumisen edellytykset ovat hyvät, jos asia huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Mittaavassa laadunvarmistustyössä käytämme BM Dustdetector-mittalaitetta (kuvassa) ja noudatamme INSTA800-standardia ja Sisäilmastoluokitus 2008:a mittausten suunnittelussa ja tulosten tulkinnassa.

 

Lisätietoja palvelustamme antaa:
Titta Manninen
titta.manninen@vahanen.com
puh. 044 7688 274

Katso myös Titta Mannisen videohaastattelu aiheen tiimoilta.

 

BM Dustdetector_kuva_pieni

Kuvassa suoritetaan loppusiivouksen laadunvarmistusta.
Pintojen pölypeittomäärää mitataan BM-Dustdetector-mittalaitteella käyttäen geeliteippejä.