Porsche-myynnin kiinteistö myyntikuntoon joustavassa yhteistyössä ulkomaisen omistajan kanssa

Vahanen toimi lähes parin vuoden ajan suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttina Porsche Centerin Helsingin kiinteistöjen omistajalle, kun kiinteistöjen tilannetta kartoitettiin ja niitä valmisteltiin myyntikuntoon. Asiakkaalle selvitettiin perinpohjaisesti autohallikohteen tarpeet ja kehitysvaihtoehdot ja autettiin joustavasti lausunto- sekä valvonta-asioissa.

Vahanen on toiminut suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttina Porsche Centerin Helsingin kiinteistöjen aiemmalle omistajalle AC Real Estate Oy:lle vuoden 2018 lopusta vuoden 2020 toukokuulle. Toimeksiannot koskevat Viikin kaupunginosassa osoitteissa Hernepellontie 19–23 ja Hernepellontie 27 sijaitsevia kiinteistöjä. Vahasen tiimiä vetää Vahanen Talotekniikka Oy:n projektipäällikkö LVI-suunnittelija Juhani Pekola.

Hernepellontie 27 -kiinteistössä on noin 4000 m2 korkeaa tilaa, jonka tilavuus on noin 10 000 m3 ja johon kuuluu noin 200 m2:n korjaamopuoli. Kiinteistön lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmistä on toimitettu lausunto sekä ilmamäärien mittauksia ja raportointia Helsingin kaupungin rakennusvalvontaan (RAKVV). Lisäksi on suunniteltu autokorjaamon ilmanvaihto ja valvottu ilmanvaihtokoneen asennustöitä, päivitetty ja tarkastutettu RAKVV:llä LVI-suunnitelmat sekä pidetty LVI-lopputarkastus. Osoitteeseen Hernepellontie 19–23 on LVI-lausunnon annon lisäksi suunniteltu sadevesiviemäröinti kaupungin kaavoituksen mukaisesti, sovittu ELY-keskuksen kanssa sadeveden purkupaikasta Lahdenväylän avo-ojaan sekä valvottu ja dokumentoitu viranomaisille sadevesijärjestelmän toteuttaminen.

AC Real Estate Oy:tä edusti kiinteistöjen kehitys- ja myyntihankkeissa Vicus Capital Advisors Oy, jonka toimitusjohtaja Markus Jaakonsaari kehuu Vahasen suoriutuneen menestyksekkäästi monivaiheisesta projektista.

– Perinteisten insinööritaitojen lisäksi hanke edellytti pelisilmää ja neuvottelutaitoja, joita Vahasen tiimistä löytyi. Yhteistyö mahdollisesti jatkuu vielä Hernepellontie 27:n myyntiprosessissa, jota edeltää omistajan käytössä olleen showroomin vuokraus, Jaakonsaari kertoo.

Lausunnoista ja dokumentoinnista ilmanvaihdon ja viemäröinnin suunnitteluun sekä valvontaan

 – Kaikki lähti siitä, että Porschen maahantuonti kaipasi apua autohallin myyntiä silmällä pitäen, kertoo Pekola. – Hallin lopputarkastus oli nimittäin kymmenisen vuotta aikaisemmin jäänyt pitämättä. Toimeksianto ulkomaiselta omistajalta tuli englanniksi, ja minä tartuin siihen ulkomaan kokemukseni pohjalta.

Paikan päällä Viikissä selvisi, että kiinteistöihin liittyi mahdollisesti muitakin puutteita, jotka oli hyvä hoitaa kuntoon ennen myyntiä.

– Lähdimme konsultoimaan projektia joustavasti niin, että selitimme huolellisesti nykynormien mukaiset vaihtoehdot ja mitä mikäkin käytännössä merkitsee, Pekola kertoo. – Ulkomainen omistaja kaipasi luonnollisesti apua varsinkin rakennusvalvonnan lausunnon laatimisessa. Työn edetessä toimeksianto kasvoi lausunnosta muihinkin kiinteistöön liittyviin tarpeisiin, kuten puuttuvien LVI-piirustusten päivittämiseen.

– Kunkin työvaiheen jälkeen mietittiin yhdessä, miten hankkeessa kannattaa edetä, Pekola jatkaa. – Omistajalla oli tietysti kiire ja into saada kiinteistö myyntikuntoon mahdollisimman nopeasti, mutta viranomaiskäsittelyt ottavat aina oman aikansa, vaikka me suunnittelijoina toimimme todella joustavasti. Päätimme tiiminä alusta lähtien, ettemme ainakaan omalta osaltamme asetu pullonkaulaksi hankkeen etenemiselle.

Luottamuksen rakentamiseksi on tärkeää pysytellä samalla viivalla asiakkaan kanssa

Projekti on edellyttänyt avointa ja aktiivista kommunikointia, ja yhteyskielenä on koko ajan ollut englanti.

– Aluksi dokumentoimme ja tarjosimme kaikki työtunnit tarkasti, mutta kun hankkeen pidetessä luottamus kasvoi, jäykästä tarjousprosessista luovuttiin. Loppuvaiheessa toimeksiantoon riitti kuittaukseksi sähköpostiviesti eikä jokaisesta työvaiheesta tarvinnut erikseen laatia ja hyväksyttää tarjousta. Asiakas oli tyytyväinen selkokieliseen kommunikointiimme, hyväksyi ehdottamamme konseptin ja tilasi myös rakennusvalvonnan, Pekola kertoo.

– Kiinteistöön kuuluu autojen korjaus- ja huoltohalli, ja nykylain mukaan korjaamotiloissa pitää olla kunnon ilmanvaihto sekä ilmanvaihdon seuranta- ja säätömahdollisuudet, Pekola kertoo. – Kerroimme asiakkaalle ammattilaisen näkemyksen siitä, millaisilla vaihtoehdoilla tila on työntekijöille terveellinen ja turvallinen paikka toimia ja mitä riskejä toimintaan liittyy. IV-toiminnot ja anturit sijoitettiin samaan tilaan korjaamon kanssa ja kytkettiin kiinteistön valvontajärjestelmään, joka lähettää tarvittaessa automaattisen hälytyksen huoltoon. Normilaitteisto vaatii pari metriä korkeutta ja tilaa noin 2 x 1,5 m2.

Tontille haluttiin myös sähköautojen latauspisteitä ja toiseen kiinteistöön sadevesikourut. Kun lumipallo lähti kierimään, sitä ei haluttu pysäyttää, ennen kuin kaikki oli kunnossa, Pekola kuvaa.

– Projektipäällikön roolissa tärkeintä on pysyä samalla viivalla asiakkaan kanssa, ja varsinkin kun kyseessä on ulkomainen toimija, väärinymmärryksiä syntyy helposti ja kommunikointi vaatii erityistä huolellisuutta ja aktiivisuutta. On parempi selittää asiat mahdollisimman yksinkertaisesti ja moneen kertaan ja käydä henkilökohtaisesti paikalla kohteessa ”turhaankin” kuin jättää mitään arvailujen varaan, jotta luottamus syntyy ja säilyy, Pekola painottaa.

Hyvän yhteistyön tuloksena alkuperäinen toimeksianto laajeni siis useiksi lisäprojekteiksi ja asiakassuhde jatkuu edelleen.

Lisätiedot:

Juhani Pekola
LVI-suunnittelija
Vahanen Talotekniikka Oy
044 768 8364
juhani.pekola@vahanen.com