Puurakenteinen päiväkoti täydentää Tapiolan suojeltua historiallista keskustaa

Espoon Tapiolassa sijaitseva Metsolan päiväkoti korvataan puisella uudisrakennuksellaYmpäröivä alue on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja suojeltu puistomainen kokonaisuus. Innovarch toimitti arkkitehtisuunnittelun hankkeeseen, joka on nyt rakennuslupavaiheessa. 

Metsolan päiväkodin uudisrakennus sijoittuu puistomaiseen ympäristöön Tapiolan Länsikorkeen rakennushistoriallisesti merkittävälle alueelle, jonka kaikki 1950- ja 1960-lukujen vaihteen rakennukset on suojeltu merkinnällä Sr-2. Päiväkodin tonttia ympäröi kaupunkikuvallisesti tärkeä katualue ja puistoympäristö.

Uudisrakennuksen julkisivut toteutetaan vaaleasta kuusipaneelista. Rakennukselle haetaan parhaillaan rakennuslupaaJo purkuluvan saanut vanha päiväkoti on ollut kymmenisen vuotta suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi, ja sitä päästäneen purkamaan vuodenvaihteessa. Hankkeen tilaaja on Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos. Kaksikerroksiseen 1500 kerrosneliömetrin rakennukseen sijoittuu 6 päiväkotiryhmää eli 126 lasta ja 22 henkilökunnan edustajaa. 

Espoon rakennusvalvonta hyväksyi Innovarchin ehdottaman puujulkisivun. Puuta suositaan sen ekologisuuden perusteella. Yksi tontin erityispiirre ovat alueella elävät liito-oravat, joiden reiteillä sijaitsevat puut oli tärkeää säilyttää. Päiväkodin lennokas lape- ja harjamuotoa yhdistävä kattokin muistuttaa näistä otuksista ja toimii samalla hulevesien poistoratkaisuna 

Pienelle ja kapealle tontille piti saada mahtumaan paljon asioita, ja siksi rakennus on mahdollisimman tehokas ja suorakulmainen. Keskellä sijaitsevat yhteiset ja päädyissä ryhmätilat. Pitkien sivujen pienillä sisäänotoilla saatiin sisäänkäynneille lisää tilaa ja rakennukseen lisää ilmettä ja kiinnostavuutta. Isoilla katosalueilla luotiin sadesuojattua tilaa vaunuille ja ulkoleikeille. 

– Rakennuslupaprosessi on edennyt jo aika pitkällekertoo vastaava projektiarkkitehti Marko Voho. – Tontin ahtauden vuoksi suunnittelussa riittää kuitenkin vielä haasteita, ja hulevesien hallintaan haetaan vielä linjausta Espoon kaupungin kanssa. Toivon mukaan rakentamaan päästään toukokuun alussa. Kaupunki vuokraa päiväkodille pihakäyttöön osan puistoalueesta. 

– Espoolainen arkkitehtitoimisto ei juuri parempaa kohdetta voisi toivoa, sanoo Innovarchin toimitusjohtaja Vepe Erikkilä. – Näin merkittävään ja erityiseen paikkaan pääsee harvoin suunnittelemaan uudisrakennusta. Alue on päiväkotilaisille kiinnostava siksikin, että puistosta löytyy muinaisia vallihautojen jäänteitä. 

Tapiolassa sijaitsevan Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa valittiin syksyllä taiteilija Laura Merz, joka integroi päiväkotiin tiloja elävöittävää ja mahdollisesti opastavana elementtinä toimivaa taidetta. Rakennusvaiheessa EMMAn ja Vahanen-yhtiöiden on tarkoitus osallistaa hankkeeseen myös lähiympäristön asukkaita pienimuotoisten luovien projektien muodossa. 

Rakennusten ja niiden käytön hiilineutraalius on Espoon kaupungin keskeisiä tavoitteita, ja tätä palvelee puun käyttö Metsolan päiväkodin pääasiallisena rakennusaineena sekä tontille tehtävä lämpökaivokenttä, jonka kautta saadaan lähes kaikki rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia. 

Lisätiedot:

Vepe Erikkilä
Toimitusjohtaja
040 547 7647
vepe.erikkila@innovarch.fi

Marko Voho
Arkkitehti, projektipäällikkö
050 328 9950
marko.voho@innovarch.fi