Radanvarsirakentaminen ja suunnittelijoiden kouluttaminen itse ovat vuoden 2019 trendejä

Rakentaminen on vahvasti osa yhteiskuntaa, niinpä yhteiskunnalliset ilmiöt heijastuvat myös rakentamiseen. Rakennusalan konsulttikumppani Vahasen Ahti Rantonen listasi vuoden 2019 rakentamisen trendejä:

1) Radanvarsirakentaminen

VR on myynyt juna-asemien vieressä olevia kiinteistöjään ja niihin ollaan nyt rakentamassa ns. hybridikiinteistöjä, joissa samalla rakennuksella on useita käyttötarkoituksia. Tällaisia uusia radanvarsikiinteistöjä suunnitellaan 11 asemalle, muun muassa Kauniaisiin, Kirkkonummelle ja Ouluun. Sama ilmiö on ollut havaittavissa jo Länsimetron varrella, jossa asemien läheisyydessä oleville tonteille ja kiinteistöihin on rakennettu erityisen paljon. Ilmiö linkittyy joukkoliikenteen merkityksen nousuun, joka puolestaan liittyy ilmastonmuutokseen.

2) Koulutetaan tekijöitä ja kannetaan yhteiskuntavastuuta

Rakennusala tarvitsee muuntokoulutusta, jossa alan ammattilaisten osaamista päivitetään nykytarpeisiin. Nyt yritykset ratkovat ongelmaa samaan tapaan kuin ohjelmistoyritykset ovat jo tehneet: koulutetaan itse. Useat yritykset virittelevät oppilaitosten kanssa yhteistyötä ja tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa maahanmuuttajille päästä kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan.

3) Moduulirakentaminen

Rakennusalan laatuongelmat ja huono tuottavuus ovat olleet tapetilla viime vuosina. Nyt ala on lähtenyt ratkomaan niitä panostamalla moduulirakentamiseen. Moduulirakentamisessa nostetaan alan teollisen tuotannon astetta siten, että mahdollisimman paljon rakennetaan valmiiksi tehtailla ja tontilla valmiit moduulit kootaan kuin lego-palikat. Moduulirakentamisen avulla pystytään ratkomaan esimerkiksi talvikauteen liittyviä sääongelmia, joiden vuoksi rakenteet ovat alttiita kosteudelle.

4) Tiivistyvä kaupunki

Suomalainen rakentaminen on vahvasti jakautumassa: Meiltä löytyy muuttotappioalueita, jossa rakennusten arvo on laskenut. Toisaalta meillä on kasvukeskuksia, jotka ovat jo melko tiiviisti rakennettuja, mutta tonttimaasta halutaan vielä enemmän rakennusneliöitä irti. Näillä tiivisti rakennetuilla alueilla saattaa olla 30 vuotta sitten rakennettuja rakennuksia, jotka eivät nykykäytössään palvele riittävän hyvin. Tällöin kyseeseen tulee joko rakennusten täydellinen käyttötarkoituksen muutos tai purkaminen ja alueen rakentaminen uudelleen. Esimerkiksi Espoon keskuksessa ollaan tällaisen uudelleenrakentamisen edessä.

5) Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa tapaamme asua, tehdä töitä ja harrastaa ja tämä heijastuu myös rakentamiseen. Esimerkiksi verkkokauppa vaikuttaa paljon kivijalkakauppojen toimintaan, ja niiden ja kauppakeskusten on löydettävä uudenlaisia tapoja palvella asiakkaitaan. Tulevaisuudessa erilaiset verkkokauppaa tukevat noutopisteet, showroomit ja sovituspisteet voivat olla arkipäivää sekä kaupungeissa että pitkien välimatkojen päässä asuville.

6) Osallistaminen

Rakennusten loppukäyttäjien ja asukkaiden osallistaminen on trendi jo sinänsä. Kun siihen kytketään vielä teknologian uudet mahdollisuudet, kuten esimerkiksi virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen, on rakennusten suunnitteluun tulossa merkittävä muutos. Ihmiset otetaan mukaan sekä uudisrakentamisen että korjausrakentamisen hankkeiden suunnitteluun, jolloin rakennukset myös palvelevat heitä valmistuessaan entistä paremmin.

 

Yhteystiedot:
Ahti Rantonen
Toimitusjohtaja
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
044 7688 363
Ahti.Rantonen@vahanen.com