Rajatorpan ja Hämeenkylän kouluhankkeet

Vahasen LVI-asiantuntija ja -valvoja Petteri Nurmi oli mukana allianssihankkeena toteutetussa Hämeenkylän kouluhankkeessa ja aiemmin Rajatorpan kouluhankkeessa Vantaalla. Hämeenkylän koulun pääurakoitsijana ja osana allianssia toimi NCC, jonka talotekniikkavalvojana toimi Seppo Kalajainen. LVI-urakointi tehtiin normaalina aliurakointina bonusjärjestelmällä tilaajana Vantaan kaupungin Tilakeskus.

– Allianssi on siitä mukava urakointityyppi, että suunnittelijat ovat mukana hankkeessa loppuun saakka, joten toteutuksen pulmatilanteisiin saa nopeasti vastauksia, Nurmi kertoo. – Hankkeen yhteistyö toimivat oikein hyvin, ja hankkeessa oli miellyttävää olla mukana. Kaikki osapuolet halusivat aidosti viedä hanketta eteenpäin eikä erimielisyyksiä ilmennyt. Perusprojekteja hidastaa usein pulmatilanteiden päätöksenteko ja se, että suunnitteluratkaisut jäävät täsmentämättä. Nopeat suunnittelu- ja toteutuspäätökset ja hyvä yhteishenki ovat mielestäni allianssihankkeiden tärkeimmät edut.

Sekä Rajatorpan että Hämeenkylän koulujen tilat on suunniteltu pedagogisten tarpeiden pohjalta avariksi ja muunneltaviksi erilaisiin käyttötarpeisiin ja opetustilanteisiin, eikä niiden LVI-tekniikka vaatinut erityisratkaisuja. Tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja opetusryhmien muodostamiseen, jotta opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa samanaikaisesti useaa eri luokkaa. Vuoden 2019 lopussa luovutettu Rajatorpan koulun on pinta-alaltaan 3587 m2, ja nyt heinäkuussa 2020 luovutetun Hämeenkylän koulun pinta-ala on 9050 m2.

Rajatorpan koulu

Hämeenkylän koulu

 

Lisätietoja:

Petteri Nurmi
LVI-asiantuntija /-valvoja
Vahanen Rakennuttaminen Oy
petteri.nurmi@vahanen.com
050 471 1035