Rakennusfysiikka 2019 -tapahtumassa esiteltiin kosteusturvallisen rakentamisen ratkaisuja

Vahasen asiantuntijat olivat vahvalla panoksella mukana kertomassa kosteusturvallisen rakentamisen parhaista ratkaisuista Rakennusfysiikka 2019 -tapahtumassa Tampere-talossa 28.–30.10.2019.

Rakennusfysiikan alalle on tuotettu viime vuosikymmenen aikana paljon uusia ohjeita, jotka liittyvät erityisesti rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, kosteus- ja mikrobivaurioihin sekä sisäilman terveysvaikutuksiin, ja Rakennusfysiikka 2019 -seminaarin päivät oli jaettu näiden teemojen mukaan. Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin rakennusfysiikan tutkimusta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa ja uusia ohjeita, toisena päivänä keskityttiin rakennusten kosteus- ja homeongelmiin, niiden ennaltaehkäisemiseen ja sisäilman laatuun, ja kolmannen päivän aihepiirejä olivat rakennusten energiatehokkuus ja akustiikka sekä vähähiiliset ja luonnonmukaiset rakenteet.

Vahasen rakennusfysiikan asiantuntijat olivat mukana seminaarissa vahvalla seitsemän esityksen panoksella ohjelman noin 90 puheenvuoron joukossa.

–·Asiantuntijoidemme runsas osallistuminen seminaarin sisältöön kertoo, että Vahanen Rakennusfysiikka on oman erikoisalansa merkittävä suunnannäyttäjä Suomessa, iloitsee Vahannen Rakennusfysiikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laamanen. –·Esitystemme joukossa on todella huomionarvoista sanottavaa, koska niistä kaksi valittiin mukaan Kosteusturvallinen rakentaminen -kilpailuun.

Vahasta edustivat Ari-Veikko Kettunen aiheenaan maanvastaisten alapohjarakenteiden radontekninen toiminta rakenneratkaisujen muuttuessa, Janne Sievola aiheenaan rakenteista sisäilmaan haihtuvien haitta-aineiden hallinta, Miia Pitkäranta tapauskuvauksella muovimattoperäisen 2-etyyli-1-heksanoliemission vähentämisestä asuntokohteen sisäilmasta pintaemissioita sieppaavalla toiminnallisella kalvolla, Katariina Laine aiheenaan painesuhteet ilmatiiviissä rakennuksessa ja kokemukset jälkiseurantamittauksista sekä Hannes Timlin aiheenaan betonin rakennuskosteuden kuivatus valuun asennetulla kosteudenkeruukanavistolla.

Kosteusturvallinen rakentaminen -kilpailun palkintoehdokkaina olivat Pauli Sekin esitys uudesta laskentaohjelmasta, jolla arvioidaan betonilattioiden kuivumista ja toimintaa, ja Virpi Sandströmin esitys, joka esittelee yrityksen laatimaa soveltamisohjetta ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta.

–·Laskentaohjelman odotetaan leviävän helppokäyttöisyytensä ansiosta runsaaseen käyttöön suunnittelijoiden ja rakentajien keskuudessa. Ministeriölle tehty asetuksen soveltamisohje taas tulee valmistuessaan joulukuussa 2019 olemaan asetuksen jälkeen keskeisin kosteusturvallisen rakentamisen julkaisu Suomessa, Laamanen kertoo. Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto myönnettiin kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitykselle ja sitä työstäneelle työryhmälle, jossa Laamanen ja Sandström olivat myös ohjausryhmän jäseninä mukana. Palkinto jaettiin nyt neljättä kertaa.

Rakennusfysiikka-seminaari järjestetään joka toinen vuosi Tampereella. Se on vuotuisen Helsingissä järjestettävän Sisäilmastoseminaarin rinnalla toinen keskeinen Suomessa järjestettävä sisäilma- ja rakennusfysiikka-aiheinen tapahtuma. Alan toimijoiden jatkokoulutusta ja verkostoitumista edistävään tapahtumaan osallistui tänä vuonna noin 600 kävijää.

Lisätietoja:
Pekka Laamanen
Toimitusjohtaja
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
pekka.laamanen@vahanen.com
041 515 2430