Rakennusfysikaalisilla tarkasteluilla ja mittauksilla varmistetaan, että tulipalokohde on turvallinen asua korjaustöiden jälkeen

Vahanen Rakennusfysiikka Oy varmisti vaasalaisen asuinkerrostalon tulipalon jälkeisten korjaustöiden laadun mittauksin ja kohdekäynnein. Jätettävien rakenteiden osalta tarkistetaan, etteivät ne ole vaurioituneet eikä niistä kulkeudu epäpuhtauksia tai hajuja sisäilmaan.

Kun vuonna 2014 valmistuneen Asunto-osakeyhtiö Vaasan Suviportin ylimmän eli kahdeksannen kerroksen tulipalon sammutusvedet kulkeutuivat alempiin kerroksiin ja tulipalosta aiheutui savu- ja nokivahinkoja, taloyhtiön vakuutusyhtiö halusi varmistaa, että korjaustyöt onnistuvat tarvittavassa laajuudessa ja talo on turvallinen asua niiden jälkeen. Vahasen asiantuntijat kävivät läpi vahingosta tehtyjen kosteusmittausten raportit, tutustuivat kohteeseen ja laativat suunnitelman lisämittauksille. Sen jälkeen suunniteltiin tarvittavat korjaukset. Hanke kesti kokonaisuudessaan noin vuoden.

– Vahanen Rakennusfysiikan palveluvalikoimaan kuuluvat myös tulipalovahingon asiantuntijatehtävät. Tämä kohde oli haastava, koska se on uudehko ja vahingot olivat laajat, kertoo yhtiön asiantuntija Arto Toorikka. – Toimeksiannon tavoitteena oli määrittää riittävät ja järkevät korjausmenetelmät, ohjata vaurioiden ja korjaustarpeiden selvitystä, määrittää korjaustarpeet ja menetelmät sekä laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat ja varmistaa korjausten onnistuminen. Selvityksen pohjalta kaikkiin kerroksiin kohdistui eriasteisia korjaustarpeita, ja rakenteita piti purkaa laajasti. Jätettävien rakenteiden osalta varmistetiin, etteivät ne olleet vaurioituneet ja ettei niistä kulkeudu epäpuhtauksia tai hajuja sisäilmaan.

Merkittävin korjaustoimenpide on rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen

– Sammutusvedet aiheuttivat tulipaloa huomattavasti laajemmat vahingot, selittää Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tiimipäällikkö Aapeli Räihä. – Epäpuhtaudet, kuten noki ja palotuotteet voivat aiheuttaa väri- ja hajuhaittoja, joten tilaaja halusi kannanoton siitä, missä laajuudessa ja millä toimenpiteillä haitat pystytään hallitsemaan. Olimme mukana korjaustöiden alkuvaiheesta asti konsulttina ohjaamassa ja neuvomassa vahinkokartoittajaa. Selvitimme esimerkiksi betonirakenteiden vauriolaajuuden ja mietimme alustavia korjausmenetelmiä. Toimeksianto laajeni kattamaan koko korjaussuunnittelun, jossa määritettiin toimenpiteet, mahdollinen purkulaajuus ja rakenteet, jotka säilytetään. Pahiten vaurioituneet rakenteet pyritään uusimaan kokonaan eli minimoimaan palon vaikutus sisäilmaan. Kaikki palovaurioituneet rakenteet, kuten kattorakenteet ja ulkoseinän yläosia lämmöneristeineen ja verhouksineen, uusittiin kokonaan. Mitä alemmas kerroksissa mennään, sitä kevyemmillä korjauksilla selvitään. Sekä asukkaiden että vakuutusyhtiön tavoitteena kuitenkin oli, että talo on korjausten jälkeen vähintään alkuperäistä vastaava. Merkittävin korjaustoimenpide oli rakenteiden ilmatiiveyden parantaminen, jolla varmistetaan, että rakenteisiin mahdollisesti jääneet vähäiset epäpuhtaudet eivät pääse kulkeutumaan sisäilmaan.

Vaasan Suviportti yleiskuva 2

– On tärkeää, että vahinkokartoitus tehdään riittävän laajasti ja riittävällä otannalla, Räihä painottaa. – Kosteusmittaukset tulee ottaa useasta kohdasta ja lisäksi tarvitaan jälkiseurantamittaukset. Ilmatiiveyden onnistuminen arvioitiin tässä kohteessa vielä merkkiainekokeella. Toimenpiteiden suunnittelussa kiinnitettiin huomiota rakenneliittymiin ja höyrysulkuihin. Toimeksiannon aikana laadittiin kymmeniä asiakirjoja, kuten lausuntoja, kannanottoja, piirustuksia, laadunvarmistusmuistioita ja kosteusmittaussuunnitelma. Asukkaat pidettiin mukana prosessissa tiedottamalla toimenpiteistä muun muassa infotilaisuuksien muodossa, mikä herätti luottamusta toteutusta kohtaan ja uskon siihen, että hanke etenee hyvissä käsissä ja kaikki tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa. Näin korjaustyön aikana ilmeni vähemmän kysymyksiä.

– Vahanen on vahva osaaja ja alan luottonimi kosteusvaurioissa, sanoo OP Vahinkovakuutus Oy:n vahinkopäällikkö Tomas Ståhl. – Tässä, kuten kaikissa kohteissa, on olennaista, että korjataan oikealla laajuudella, ei liikaa eikä liian vähän, ja että jatkotoimenpiteet toteutetaan eksaktisti. Myös alihankintana toteutetut kartoitukset onnistuivat hyvin, ja asiantuntijoiden välinen synergia toimi hienosti. Turhien töiden välttämiseksi ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi käytämme vastaavaa selvityspalvelua kaikissa isoissa ja rakenteellisesti haastavissa kohteissa. Vahasen kautta saamamme selvitysten pohjalta pystyttiin tekemään järkevät päätökset purkujen toteutustavasta. Kaikkia osa-alueita ei aina välttämättä tarvitse purkaa, vaan korjaustyöt voidaan hoitaa muuta kautta. Tarvitsemme ulkopuolisia asiantuntijoita eli tässä tapauksessa rakennusfysiikan ammattilaisia oman vakuutuspalvelumme onnistumiseksi.

 

Lisätiedot:

 Aapeli Räihä
Projektipäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 768 8317
aapeli.raiha@vahanen.com

 

Arto Toorikka
Rakennusterveysasiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Vaasa
044 768 8346
arto.toorikka@vahanen.com

 

Toni Mäki
Palveluvastaava, vahinkopalvelut
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 768 8438
toni.maki@vahanen.com