Rakennusten vahinkoselvitykset ja korjaaminen -opas julkaistu

Rakennuksissa tapahtuvien vesivahinkojen hoitaminen on monellakin tavalla haastavaa ja vaatii erityistä ammattitaitoa kaikilta vahinkohankkeiden osapuolilta. Vahingon koko voi vaihdella pienestä paikallisesta vuodosta koko rakennusta koskevaan suurvahinkoon. Rakenteissa voi olla myös valmiina erinäisiä vahinkoon liittymättömiä vaurioita ja rakenteita on voitu toteuttaa suunnitelmista poikkeavina. Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitto ry sekä Finanssiala ry kokosivat työryhmän laatimaan ajankohtaisen ohjeistuksen vahinkoalalle. Ohjeen on kirjoittanut Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n asiantuntijat Mikko Koskivuori, Toni Mäki ja Sami Niemi. Hankkeen ohjausryhmässä on ollut edustajia lukuisilta asiantuntijatahoilta.

Mitä ohjeessä käsitellään?

Ohjeessa käsitellään vesivahinkojen lisäksi viemäri­vahingot, palovahingot, suurvahingot sekä vahingot rakentamisen aikana. Pääpaino on kuitenkin luku­määrällisesti yleisimpien, eli mittakaavaltaan pienten vesivahinkojen käsittelyssä. Ohje pyrkii käsittelemään kaikenkokoisia vahinkoja siten, että vahingon jälkeen on mahdollisimman selvää mitä vahinko on aiheuttanut ja miten vahingon aiheut­tamat vauriot korjataan, huomioiden alkuperäinen rakennustapa sekä rakenteiden kunto vahinkohetkellä. Ohjeen tarkoituksena on myös edesauttaa vahingon korvattavuuden arviointia.

Kenelle ohje on suunnattu?

Ohje on tarkoitettu sekä tilaajille että vahinkojen kartoittajille, korjausten suunnittelijoille ja toteuttajille. Ohjees­sa on hyödyllistä tietoa myös vahingon kärsineelle, kiin­teistön omistajille sekä vakuutusyhtiöiden edustajille.

Lataa ohje tästä.

Lisätietoja

Mikko Koskivuori
Kehityspäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 7688 285
mikko.koskivuori@vahanen.com

Sami Niemi
Yksikönpäällikkö
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
050 5967 904
sami.niemi@vahanen.com