Risto Räty: Ennakoimme vuodelle 2020 konsernin historian parasta tulosta

Vuoden 2020 alussa olimme Vahasella varautuneet merkittävään kasvuun, koska kahtena edellisenä vuonna kasvuvauhtimme oli erittäin hyvä ja pääsimme heti alkuvuodesta vahvistamaan tarjontaamme uuden Vahanen Rakennuttaminen Oy:n palveluilla. Tilanteemme uuden vuoden kynnyksellä on erittäin hyvä: ensimmäinen koronavuosi antoi tilaisuuden merkittävästi tehostaa ja kehittää sekä organisaation toimintaa että työtapoja. Olemme kasvaneet ammatillisesti, vaikka henkilöstömme lukumäärä ei noussut. Ennakoimme vuodelle 2020 konsernin historian parasta tulosta.

Yleinen liiketoimintaympäristö on hyvin epävakaa. Kukaan ei tiedä tai pysty realistisesti ennakoimaan, kuinka pitkään epävarmuus jatkuu. Pandemian vaikutus esimerkiksi hotelli-, ravintola- ja viihdealoihin on ollut erityisen merkittävä, mutta toisaalta tilalle on tullut uusia toimintatapoja, palvelumuotoja ja ostokäyttäytymistä. Etätyö taas on ajanut yritysten toimitilojen käytön minimiin ja vaatinut panostusta digitaalisiin järjestelmiin. Tämä kaikki vaikuttaa rakentamiseen ja sen suunnitteluun, ja nyt kaivataan järkevää näkemystä varsinkin toimitilasuunnittelun tulevaisuudesta.

Viime vuosi osoitti, että pystymme toimimaan tehokkaasti virtuaalimoodissa ja digitaalisia palvelujamme painottaen ja että meitä seurataan aktiivisesti alan johtavina mielipidevaikuttajina. Käynnistämme uuden toimintavuoden entistä vahvempina takanamme mittavaa virtuaalityöskentelyn ja -johtamisen sekä prosessien ja työvälineistön tutkimusta ja kehittämistä. Uskomme edelleen, että epävarma tilanne on mahdollisuus meille, jotka haluamme ratsastaa kehityksen aallonharjalla. Korjausrakentamisen webinaariviikkomme viime syksynä osoittautui erityisen suosituksi ja keräsi linjoille satoja ja satoja osallistujia.

Ketterän kokoisena ja kevytrakenteisena organisaationa pystymme muuntautumaan ja vastaamaan nopeasti markkinoiden ja asiakkaidemme tarpeisiin. Lamaannukselle tai passivoitumiselle ei anneta tilaa: olen tyytyväinen siihen, miten aktiivisena olemme pitäneet organisaatiomme ja miten hyvä draivi meillä on ollut varsinkin viime vuoden jälkipuoliskolta eteenpäin, ja tämä näkyy varmasti konsernin tuloksessakin.

Suuri kiitos niin henkilöstölle, asiakkaille kuin kumppaneillemmekin rakentavasta asenteesta ja kehittymisen halusta. Alan taloussuhdanneriskistä huolimatta uskallamme rekrytoida uusia osaajia ja kasvattaa toimintaamme myös vuonna 2021.

 

Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
044 7788 660
risto.raty@vahanen.com