RT kortti yhtenäistää haitta-ainetutkimusten toimintatavat

Syksyllä 2012 Rakennustietosäätiö (RTS) kutsui kokoon työryhmän laatimaan uutta RT-korttia, jonka tarkoituksena on yhtenäistää haitta-ainetutkimusten teko Suomessa. Toimikunnassa oli edustettuina asiantuntijaorganisaatioita, kiinteistöjen omistajien edustajia, rakennusteollisuuden edustajia ja Rakennustietosäätiö. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Vahanen Oy:n Laboratoriopalveluyksikön päällikkö Jarno Komulainen.

Toimikunta päätyi laatimaan kaksi uutta RT-korttia haitta-ainetutkimuksista. Tilaajan ohjeessa kuvataan haitta-ainetutkimusten perusteet ja annetaan kilpailutusohjeet. Tutkijoille suunnatussa RT-kortissa annetaan takemmat ohjeet haitta-ainetutkimusten tutkimuksista ja raportoinnista. Uudesta RT-kortista julkaistiin yleisölle posteri 13.3.2014 Sisäilmastoseminaarissa, mutta varsinainen työ julkaistaneen syksyllä 2014 jolloin se on tilaajien ja asiantuntijoiden käytettävissä Rakennustieto Oy:n tarjoamien palveluiden kautta.

– Haitta-aineiden tutkimisen osalta asiantuntijaorganisaatioiden ja kiinteistöjen omistajien toimintatavat ovat olleet kovin moninaisia tähän asti. Termistö on ollut vierasta ja osittain harhaanjohtavaa. Tästä johtuen koettiin tarpeelliseksi yhtenäistää toimintatavat RT-korttien muodossa, Jarno Komulainen kertoo.

RT-kortit on tarkoitettu muun muassa analyysilaboratorioiden, kiinteistön omistajien ja haitta-ainetutkijoiden työkaluksi. Myös suunnittelijoiden ja arkkitehtien tulisi hallita haitta-aineiden käytön historia Suomessa. Uusissa RT-korteissa pyritään tuomaan esille koko toimintaketju haitta-aineisiin liittyen. Korttien tarkoituksena on myös tehdä alan termistö ja käsitteet tutuksi sekä vahvistaa niiden oikeanlaista käyttöä.

RT-korteissa tuodaan esille muun muassa millaisia haitta-aineita rakennusmateriaaleissa on käytetty, miten haitta-ainepitoisista materiaaleista otetaan näytteitä, miten ne analysoidaan ja miten haitta-ainetutkimus raportoidaan.

– ”Haitta-ainetutkimus – Tilaajan ohje” -RT-kortissa kiinteistön omistajan käyttöön on laadittu ohjeet haitta-ainetutkimuksen tilaamista varten. Tilaajaohjeet on jaettu kolmeen ryhmään: laajaan haitta-ainetutkimukseen, rajattuun haitta-ainetutkimukseen ja ulkovaipan haitta-ainetutkimukseen. Näistä yleisin taloyhtiöiden käyttämä palvelu on korjaushankkeen hankesuunnittelun yhteydessä tehtävä rajattu haitta-ainetutkimus, Komulainen toteaa. RT-kortin lopussa olevaan aikajanaan on listattu mitä haitta-aineita on käytetty minäkin vuonna missäkin rakennusmateriaaleissa. Tämä listaus helpottaa omaan kiinteistöön tutustumista ja haitta-ainetutkimusten tilaamista. Kortissa on myös työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja suositeltavia toimintatapoja.

– Kiinteistön omistajan velvollisuus on tuntea oma rakennuksensa, sen materiaalit ja siellä olevat laitteet. Jokainen kiinteistö on omanlaisensa. Mahdolliset ympäristöriskit tulee selvittää ja sulkea pois, Komulainen täsmentää lopuksi.