Suomessa ainutlaatuinen jätteiden lajittelukeskus avattu Lahdessa – kohteessa Vahasen suunnittelua

Lahdessa Kujalan jätekeskuksessa on avattu uudenaikainen ja Suomessa ainutlaatuinen jätteiden mekaanista lajittelua hyödyntävä laitos. Laitos erottelee seka-, energia-, rakennus- ja teollisuusjätteistä materiaalikierrätykseen ja jatkojalostukseen kelpaavaa kartonkia, muovia ja metallia. Loppujäte hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle loppusijoitetaan käytännössä vain kiviainesta ja muuta epäorgaanista jätettä.

Laitoksen vuosikapasiteetiksi saavutetaan 65 000 tonnia, kun laitosta ajetaan kahdessa vuorossa. Kohteen tilaaja on Päijät-Hämeen Jäte Oy.

Prosessihallin lisäksi kohteeseen rakennettiin uusi toimistorakennus ja kaluston huoltohalli. Vahasen rakennesuunnittelusta hankkeeseen osallistuivat RI Jukka Aalto ja RI AMK Marjo Tapio Lahdesta ja RI Jari Siitari Espoosta. Toimeksiantona oli pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelun ja vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi RA Tuula Isokallio Innovarchista.

Lue laitoksesta lisää tästä linkistä.

Päijät-Hämeen Jäte Oy on kymmenen kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa osakaskuntiensa jätteiden vastaanotto-, käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan. Lisäksi PHJ tarjoaa jätehuoltopalveluita elinkeinoelämälle. Vuonna 2015 liikevaihto oli 14,4 milj. euroa.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa perjantaina 9.12. avattu LATE-jätteenkäsittelylaitos on valtakunnallisesti merkittävä kiertotalouden hanke. Laitoksen avulla asumisen ja teollisuuden jätevirroista lajitellaan uusioraaka-aine, kuten muovi, metalli ja kuidut jalostavan teollisuuden käyttöön.