Tekninen kuntoarvio apuna Vaasan yliopistokampuksen kiinteistökaupan vastuiden määrittelyssä ja jatkotutkimuksissa

Vaasan yliopiston alue

Vahanen Rakennusfysiikka Oy toimi teknisenä asiantuntijana kaupassa, jossa Vaasan Yliopisto ja Vaasan kaupunki ostivat yhdessä monimuotoisen ja kulttuurihistoriallisestikin merkittävän kiinteistökokonaisuuden Suomen Yliopistokiinteistöiltä.

Vaasan yliopiston tilaaman teknisen ja ympäristöteknisen due diligence eli TEDD-toimeksiannon tavoitteena oli arvioida kiinteistökohteen tekninen kunto, riskit ja alustavat korjaustarpeet seuraavan 10 vuoden jaksolla. Arvion avulla voidaan määrittää kiinteistökaupan osapuolten välisiä vastuita ja suositella tarvittaessa jatkotutkimuksia. Vaasan yliopistokampuksen yhteydessä tehtiin myös Phase II -jatkotutkimuksia esiin tulleiden riskien täsmentämiseksi.

Vaasan yliopistokampus koostuu kahdeksasta rakennuksesta, joiden yhteispinta-ala on noin 30 000 htm2. Rakennuksia on valmistunut eri vuosikymmenillä 1850-luvulta 2000-luvulle saakka. Omistuksen siirtyessä uudelle yhtiölle kehittämiskohteina ovat muun muassa modernit oppimisympäristöt, tilatehokkuus ja tilojen käyttöasteen nostaminen. Tavoitteena on myös tiivistää Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin välistä yhteistyötä. Yliopiston käytössä on noin 30 000 m², jota käyttää päivittäin 500 työntekijää ja 5000 opiskelijaa.

Tritonia-kirjasto

Yksi kaupan kiinteistöistä on Tiedekirjasto Tritonian päätoimipiste Vaasan Palosaarella, Vaasan yliopiston kampusalueella.

– Konsultin näkökulmasta tämä ei ollut tavanomainen toimeksianto, koska kyseessä on kertaluonteinen ostaja, joten varauduimme tukemaan asiakasta tavanomaista laajemmin, kertoo Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n asiantuntija Arto Toorikka. – TEDD-toimeksiantoihin, joita toteutamme vuositasolla useita kymmeniä, liittyy yleisesti monia erityispiirteitä, kuten korkea tekninen vaatimustaso, ehdoton luottamuksellisuus ja kiireellinen toteutusaikataulu. Tämän hankkeen toteutukseen osallistui meiltä noin kymmenen eri alojen asiantuntijaa, jotka kukin arvioivat oman osaamisalueensa asioita. Kaltaisemme asiantuntijaorganisaation kenties merkittävin vahvuus piileekin laajan ja syvällisen asiantuntemuksemme hyödyntämisessä jokaisessa projektissa. Tiedonvaihto myös tilaajan kanssa oli jatkuvaa tutkimusten edetessä.

– Yhteistyö ammattitaitoisen tutkimustiimin kanssa sujui oikein hyvin, kertoo projektin aikana Vaasan yliopiston talousjohtajana toiminut Marko Ylimäki. – Vahasen tiimi herätti referensseillään ja tekemisen meiningillään luottamusta. Tärkeäksi kokemamme aikataulu piti tismalleen, ja työstä jäi täsmällinen kuva, joka täydentyi vielä perusteellisilla raporteilla. Näin merkittävää ja osin vanhaa kohdetta ostettaessa on teetettävä perusteellinen selvitys. Talouspuolen edustajana sain tutkimuksen perusteella hyvän kuvan siitä, mitä kiinteistöissä tulee tapahtumaan seuraavien 10 vuoden aikana, mistä on iso apu pitkän aikavälin kustannusarvioinnissa. Pääsimme myös nopeasti neuvottelemaan myyjän kanssa raportin havainnoista.

Vaasan yliopisto

Yliopistokampuksella on runsaasti eri ikäisiä rakennuksia.

Vaasan yliopistokampuksen rakennuskannan ikä ja kunto vaihtelevat, mutta yleisesti ottaen ne ovat hyväkuntoisia, Arto Toorikka kertoo. Selvitysten perusteella kiinteistönpito on viime vuosina ollut laadukasta, ja korjauksia on toteutettu ennakoidusti. Historiatiedoissa havaittiin jonkin verran puutteita, ja muun muassa aiemmasta teollisuuskäytöstä johtuen osaan rakennuksista liittyy eriasteisia riskejä.

– Raporteista oli selvästi hyötyä kauppaneuvotteluissa ja jatkotoiminnan suunnittelussa, kertoo Vaasan kaupungin konsernijohtaja Jan Finne. – Tutkimuksia hyödynnetään nyt alkavassa tilankäytön suunnittelutyössä. Varsinkin 1800-luvulla rakennettujen vanhan puuvillatehtaan rakennusten korjaamisessa rakennustekniikan dokumentoinnista on suuri apu. Olimme tyytyväisiä sekä yhteistyöhön että raportointiin, ja hyödynnämme todennäköisesti vastaavaa palvelua jatkossa muissakin kohteissa. Paikallinen palvelu auttoi hanketta pysymään aikataulussa.

Tutustu videolla kampusalueeseen

Lisätiedot:

Arto Toorikka
Projektipäällikkö, rakennusterveysasiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
044 768 8346
arto.toorikka@vahanen.com

Olavi Töyli
Johtava asiantuntija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
040 826 6779
olavi.toyli@vahanen.com