Teknisesti vaativa pysäköintilaitos Airutparkki valmistuu Jätkäsaareen

4900 neliön suuruinen Airutparkki-pysäköintilaitos rakentuu Jätkäsaaren uudelle asuinalueelle. Vahanen toteuttaa kohteen rakenne- sekä lvi-suunnittelun ja konserniin kuuluva Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy vastaa kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Airutparkki on yksikerroksinen maanalainen pysäköintilaitos joka tulee valmistuttuaan palvelemaan korttelin 20801 asuinkerrostalojen asukkaita.  Ratkaisu perustuu kalliotilakompleksin ajotunnelin hyödyntämiseen sisäänajoväylänä ja Hyväntoivonpuiston täyttömaavolyymin hyödyntämiseen tilana. Täten korttelin autopaikat voidaan toteuttaa tulvimiskorkeuden yläpuolelle ilman että ne rikkovat korttelin puolijulkista sisäpihakokonaisuutta ja ilman että pysäköintilaitos tulee näkymään kaupunkitilassa.

Kohde on perustamis- ja rakentamistavaltaan vaativa, sillä se liittyy alapuolisen tunnelirakenteen päälle, Hyväntoivonpuiston alle ja lisäksi rajoittuu ympäröiviin asuinrakennuksiin, jotka rakennetaan osaksi paikoitushallin ulosajoluiskan päälle. Myös pohjaolosuhteet ovat hyvin haastavat, sillä perustamistapa vaihtelee suuresti. Kansirakenne toteutetaan jälkijännitettynä betonirakenteena sen kannattelemien suurten maamassojen johdosta.

– Rakenneteknisesti tietomallinnuksella on pystytty paikantamaan kriittisiä pisteitä rakennesuunnittelun kannalta, rakennustilan ollessa hyvin rajattu ympäröivien rakennusten ja alapuolisen tunnelin takia. Myös jälkijännitetty betonirakenne on tuonut suunnitteluun lisähaastetta, kertoo Vahasen rakennesuunnittelija DI Heikki Kivinen.

Nykyaikana yleistynyt tietomallinnus on todettu varsin käytännölliseksi juuri tämän tyyppisessä projektissa, sillä se mahdollistaa ympäröivien tekijöiden huomioon ottamisen konkreettisemmin jo suunnittelun alkuvaiheessa. Hankkeeseen liittyvä kalliopysäköintilaitos ROKKIJÄTKÄ on myös Innovarchissa mallintaen suunniteltu, joten monimuotoisten geometrioiden ja tilantarpeiden yhteensovittamista oli mahdollista tehdä yhteistä tarkastelumallia käyttäen jo hankkeen luonnosvaiheessa kesällä 2012.

Airutparkin sijainti on tuonut mukanaan fyysisten haasteiden lisäksi tukun sopimuksellisia vaatimuksia ja edellyttänyt poikkeuksellisen laajaa ja pitkällistä viranomaisprosessia. Tällä kaikella kuitenkin on voitu mahdollistaa asuinkorttelin toteutuminen arkkitehtikilpailuvoiton perusratkaisua, puolijulkista korttelipiharatkaisua kunnioittaen.

Toteutusvaiheen rakennesuunnittelu alkoi muutama kuukausi sitten ja valmistuu kesän 2014 aikana. Maanrakennustöiden on tarkoitus käynnistyä Jätkäsaaressa elokuussa. Kohteen pääurakoitsija on SRV, geosuunnittelun on toteuttanut Sito.