Teknos luotti Vahanen Environmentin monialaiseen ja nopeaan osaamiseen Mätäjoen liuotinpäästön hoidossa

Maaliyhtiö Teknos palkkasi ympäristöselvityksiin erikoistuneen Vahanen Environment Oy:n hoitamaan 20.5.2013 tehtaallaan tapahtuneen liuotinpäästön sidosryhmäkoordinointia ja ympäristöselvityksiä. Liuotinta valui Mätäjokeen aiheuttaen vaaraa jokiympäristölle.

Vahanen Environmentin tehtävänä oli selvittää ympäristöonnettomuuden seurauksien laajuus ja suunnitella korjaustoimenpiteet. Environmentin tiimi ryhtyi välittömästi neuvottelemaan tarvittavista toimenpiteistä viranomaisten kanssa, keräämään sedimentti- ja vesinäytteitä, sekä alihankkijoiden avulla toteuttamaan koekalastusta, keräämään pohjaeläinnäytteitä ja kartoittamaan kasvillisuutta Mätäjoella.Vahanen Environmentin laajan erityisosaamisen ja hyvän yhteistyöverkoston ansiosta liuotinpäästön vaikutukset jokeen ja vastaanottavaan vesistöön Iso-Huopalahteen saatiin selville nopealla aikataululla. Näin myös valvova viranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, sai ajoissa edellyttämänsä selvitykset ja tiedot jatkotoimenpiteitä varten. Työ jatkuu seurantanäytteenotolla ja koordinointitehtävillä vuoden 2013 ajan.- Olen tyytyväinen, että pystyimme näin nopeasti vastaamaan tilaajan ja viranomaisten tarpeisiin. Projekti on tuonut mukanaan myös uusia kokemuksia ja oppeja, kuten sähkökoekalastuksen seuraamista ja kalatien rakennuttamista, kertoo Milja Vepsäläinen, hankkeen projektipäällikkö Vahanen Environment Oy:stä.Teknos muuttaa Mätäjoessa olevan patorakenteen kalatieksi, jotta jokeen istutetut taimenet pääsevät nousemaan sen yli ja muodostamaan luontaisesti lisääntyvän kannan. Kalatie toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisena pohjapatona ja sen alle rakennetaan tekokoski kivistä. Suunnitelmat on tehty yhteistyönä viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa parhaan lopputuloksen tuottamiseksi.