Tietomallinnus apuna Päivänkehrän koulun uudistuksessa ja laajennuksessa

Päivänkehrän koulu Espoon Olarissa tulee kokemaan ensi vuoden aikana kokonaisvaltaisen uudistuksen, kun 70-luvulla rakennettu koulu korjataan ja laajennetaan nykyaikaisia tarpeita vastaavaksi. Vahasen rakennesuunnittelu ja Vahanen-yhtiöihin kuuluva Innovarch Oy vastaavat kohteen pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta. Kohteen korjaus- ja lisäosien yhteensovittamisessa olemassa olevaan rakennukseen hyödynnetään laajasti tietomallinnusta.

Nykyisellään neljässä eri rakennuksessa toimivan koulun tilat yhdistetään perusparannuksen yhteydessä yhdeksi kokonaisuudeksi. Aiemmin rakennusten välissä olleesta katoksesta tehdään sisätila, johon sijoitetaan aula- ja ruokailutiloja ja muutoin yksikerroksiseen koulurakennukseen haetaan lisätilaa laajentamalla tiloja osin toiseen kerrokseen. Julkisivut säilyvät pääosin tiiliverhoiluna alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen, laajennusosissa käytetään lisäksi siniharmaata stenilevyä.

”Tämän aikakauden rakennukset tulevat nyt korjausikään ja uudistus vaatii erityistä osaamista ja ymmärrystä sen tyypillisistä rakenneratkaisuista. Rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyötä helpottaa toki se, että arkkitehtisuunnittelu tulee samasta talosta. Olemme voineet hakea ratkaisuja joustavammin paremman lopputuloksen saavuttamiseksi”, rakennesuunnittelun projektipäällikkö Sari Siitonen kertoo.

Toinen projektin merkittävä tehokkuustekijä tiedonvaihdon ja suunnitteluprosessin kannalta on tietomallinnus. Koko kohteen lähtötilanne mallinnetaan, ja siihen sovitetaan korjauksen ja lisäosien uudet rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmat. ”Päähyötynä asiakkaan kannalta on että suunnitteluprosessi tulee tehokkaammaksi, nopeammaksi ja järkevämmäksi ja asiakas saa tehtyä rakennusteknisiä analyysejä esim. rakennuksen elinkaaren vaihtoehtoja varten.”, tietomallikoordinaattori Jussi Aaltonen kuvailee. Innovarchissa on erityisesti panostettu tietomalliosaamiseen – henkilöstöä koulutetaan järjestelmällisesti ArchiCAD osaamisessa ja kaikki uudet hankkeet pyritään mallintamaan.

Kohde on Vahaselle ensimmäinen laaja elinkaarihankkeena toteutettava peruskorjausprojekti, vaikka Vahanen-yhtiöissä onkin paljon kokemusta oppilaitosten elinkaarihankkeista uudiskohteina. Projektiarkkitehti Maria Björklundin mukaan elinkaarimalli ei sinänsä eroa juurikaan ”tavallisesta” rakennushankkeesta, mutta näkyy ehkäpä erityisenä painotuksena kestävien ratkaisujen käyttöön. Elinkaarihankkeissa palveluntuottaja vastaa yleensä hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta pitkän sopimuskauden ajan. Päivänkehrän koulun toteutuksesta ja elinkaarihankkeen 20 vuoden ylläpidosta vastaa YIT ja Caverion. Vahanen toimii hankkeessa YIT:n konsulttina.

Kohteen rakennuslupasuunnittelu on nyt tehty ja lupa jätetty. Työ jatkuu syksyn aikana rakennesuunnittelun osalta detalji- ja toteutussuunnittelulla ja arkkitehtuurin osalta toteutussuunnitteluvaiheella. Kevään 2016 aikana Innovarch toteuttaa myös koulun irtokalustesuunnittelun. Varsinainen rakennustyö alkaa syksyllä 2015 ja tilat ovat valmiit käyttöön vuoden 2017 aikana.

Paivankehrankoulu nakyma koillisesta

 

Lisätietoja:
Tuula Tuononen, pääsuunnittelija
tuula.tuononen@innovarch.fi

Maria Björklund, projektiarkkitehti
maria.bjorklund@innovarch.fi

Sari Siitonen, rakennesuunnittelun projektipäällikkö
sari.siitonen@vahanen.com