Uutta talotekniikkaa ja alkuperäisilmeen palauttamista – RTC Vahanen Turku Oy korjaamassa Turun Suomalaista Yhteiskoulua

TSYK harjannostajaiset

RTC Vahanen Turku Oy toimii rakennuttajakonsulttina ja valvoo Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) mittavaa talotekniikkasaneerausta. Rakennukseen asennetaan nykyaikainen talotekniikka sekä uudistetaan sisäpinnat alkuperäisilmeen mukaisiksi. Kuva koulun harjannostajaisista 23.11.

Turun keskustassa sijaitsevan Turun Suomalaisen Yhteiskoulun kuusikerroksinen päärakennus on valmistunut 1929 ja uusi kaksikerroksinen osa vuonna 1962. Remontissa kummankin rakennuksen osan kalusteet, sisäpinnat sekä talotekniikka saneerataan ja vanhemman osan vesikatto uusitaan. Lisäksi ala- ja välipohjarakenteita uusitaan sisäilmaongelmien välttämiseksi.

Rakennuksen alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto korvataan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Järjestelmällä sisäilman olosuhteet saadaan hallitummiksi. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenottoineen on lisäksi painovoimaista ilmanvaihtoa energiatehokkaampi ratkaisu. Monessa koulun tilassa hyödynnetään tarpeenmukaista ilmanvaihdon ohjausta sekä hiilidioksidiantureita. Valaistuksen ja muiden taloteknisten järjestelmien ohjauksessa energiansäästöä saavutetaan lisäksi läsnäoloantureilla.

Muutosten määrä on kattava. Ilmanvaihdon lisäksi lämpö-, vesiputkistot sekä viemärit uusitaan pääosin. Sähkö- ja automaatioasennukset uusitaan kokonaisuudessaan. Koulun toiveesta katolle asennetaan aurinkopaneeleita, jotka ovat hyödynnettävissä luonnontiedepainotteisen lukion opetuskäytössä. Lisäksi paneelit tuottavat pienen määrän sähköä valtakunnan verkkoon. Muita muutoksia ovat muun muassa siirrettävät tekniikkamoduulit ylioppilaskirjoituksia varten ja osittain sisäpuolinen sadevesijärjestelmä.

TSYK harjannostajaiset

Harjannostajaiset 23.11.

 

Monet koulun vanhat osat ovat Turun Museokeskuksen päätöksestä suojeltuja, mikä on asettanut saneeraukselle haasteita ja reunaehtoja. Saneerauksessa ei ainoastaan suojella olemassa olevaa, vaan pyritään myös palauttamaan alkuperäistä ilmettä. Värianalyysin avulla tilojen ja ovien pinnoista kartoitettiin alkuperäiset värikerrokset, jotka on peitetty vuosien saatossa pintakorjauksilla ja uusilla maalauksilla. Lisäksi yksi luokista ns. museoidaan, eli käytännössä luokassa säilytetään painovoimaisen ilmanvaihdon säleikköjä sekä korvausilmakaappi lämmityspattereineen.

Vahasen rooli remontissa on ollut monipuolinen. Ennen talotekniikkasaneerauksen alkamista asiantuntijamme osallistuivat vuokrasopimusneuvotteluihin, kustannuslaskentaan sekä riskirakennekartoituksiin. Vanhempi asiantuntija Petri Kauhaniemi RTC Vahanen Turku Oy:stä toimii hankkeessa tilaajan nimittämänä rakennuttajakonsulttina ja valvojana. Kohteen pääurakoitsijana toimii Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, joka on toteuttanut aiemmin useita vanhojen koulujen peruskorjauksia.

Turun suomalainen yhteiskoulu TSYK