Tule tutustumaan taloyhtiöiden lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin ASTA-messuille 14.-16.2.2014

Projektipäällikkö Milla Lindroos Vahanen-yhtiöistä kertoo perjantaina 14.2 klo 12.30 – 13.00 ja lauantaina 15.2.2014 klo.15.00 – 15.30 lisärakentamisen kautta syntyvistä eduista asukkaille ja osakkaille. Vahasen messuosastolla A 805 voi myös kuulla lisää aiheesta koko messujen ajan.

Lisä- ja täydennysrakentamista voidaan toteuttaa taloyhtiön muiden peruskorjaushankkeiden yhteydessä kuten esim. putkiremontteihin yhdistettynä tai julkisivukorjausten sekä vesikattokunnostuksien yhteydessä.Tutkimme myös kaavakehityksen avulla mahdollisuuksia lisä- ja täydennysrakentamisen hyödyntämiseen tontillanne, esim. ullakkotiloihin rakennettavat huoneistot, uusia piharakennuksia tai olemassa olevien kunnostamista sekä maanpäällisten varastotilojen tai autotallien uudenlaisia käyttömahdollisuuksia.Tule kuulemaan lisää millaista hyötyä asukkaille sekä osakkaille syntyy lisärakentamisen kautta. Esittelemme miten hanke viedään onnistuneesti läpi – alkaen hankesuunnitteluvaiheesta edeten suunnittelun kautta kilpailutukseen ja toteutukseen ja lopuksi takuuajan tehtäviin.
ASTA-messuilla fokus Taloyhtiöissä
ASTA-messuilla kohderyhmänä ovat taloyhtiöt ja taloyhtiöiden edustajat. Vahasen kattavat taloyhtiöpalvelut tarjoavat ratkaisuja asukaslähtöiseen korjausrakentamiseen.Vahanen tarjoaa rakentamisen asiantuntijapalveluita kiinteistön elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Yrityksemme palvelee asiakkaitaan kaikissa kiinteistöjen suunnittelu, rakennuttamis- ja toteutusaikaisissa (valvonta) tehtävissä. Osaamisalueeseemme kuuluvat kaikki rakennustekniset alat (ARK, RAK, LVI, sähkö ja autom.).Vahasen edustajat löydät osastolta A 805, tervetuloa!
Vahanen Tampereen organisaatioon uusia vahvistuksia
Organisaatiomme Tampereella vahvistuu alkuvuodesta uusilla osaajilla. DI Teemu Hyvärinen aloitti korjausrakennushankkeiden projektipäällikkönä 13.1.2014. DI Henri Jokinen aloittaa projektipäällikkönä maaliskuun alussa ja DI Markku Laine vahvistaa asiantuntijaorganisaatiota Tampereen yksikönpäällikkönä 1.4.2014 alkaen.