Tutkimustapojen monipuolistuessa asiantuntijan osaaminen korostuu – Vahanen Sisäilmastoseminaarissa

Sisäilmastoseminaari 2017 järjestettiin 15.3. Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma keräsi yhteen noin 1300 sisäilma-alan asiantuntijaa keskustelemaan uusimmasta tutkimustiedosta. Vahaselta tapahtumaan osallistui useita asiantuntijoita ja pidimme viisi puheenvuoroa.

Tämän vuoden Sisäilmastoseminaarissa puhuttivat muun muassa koulujen ja muiden tilojen sisäilmaongelmat sekä erilaiset menetelmät mitata sisäilman laatua käyttäjäkyselyistä haitallisten aineiden pitoisuuksien mittaamiseen. Äänessä olivat erilaiset koulutus- ja tutkimuslaitokset, terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöt sekä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden tarjoajat. Moniäänisessä keskustelussa korostui merkittävästi tarve eri tahojen yhteistyölle, sillä hyvä sisäilmasto on erittäin monen osatekijän summa. Laadukkaan sisäilmaston saavuttaminen vaatii sekä kokonaisuuden että yksityiskohtien hallintaa.

Sami Niemi Sisäilmastoseminaarissa

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n Espoon ja Tampereen yksikönpäällikkö Sami Niemi oli seminaarissa noin 20. kerran. ”Asiakkaita, fiksuja materiaali- ym. järjestelmien toimittajia sekä hyvien kilpailijoiden edustajia oli jälleen ilo tavata sankoin joukoin”, Niemi kertoo. Erityisen ilahtunut Niemi on seminaarin kehittymisestä ratkaisuhakuiseen suuntaan takavuosien marginaalisilla ilmiöillä pelottelusta. Niemestä tuntuu, että pitkäjänteinen työ tarkoituksenmukaisten toimintatapojen puolesta alkaa kantaa hedelmää, mistä osoituksena on kiinteistön omistajien erinomaiset esitykset sisäilma-asioiden hoidon uusista tuulista. Rakentajien mielenkiinnosta seminaarin aiheisiin Niemi on ollut pitkään huolestunut ja toivoo, että urakoitsijat tarttuisivat yhtä lailla sisäilman parantamiseen kuin materiaaliteollisuus on jo tehnyt.

Loppusiivouksen laadunvarmistus, Titta Manninen

”Loppusiivouksen laadunvarmistus on tärkeä osa rakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintaa” Titta Manninen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Espoo

Titta Mannisen (Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Espoo) puheenvuoro käsitteli rakennushankkeen loppusiivouksen pölyn- ja puhtaudenhallinnan laadunvarmistuksen tärkeyttä. Onnistuneella laadunvarmistuksella työmaaolosuhteita, työturvallisuutta, rakentamisen laatua sekä luovutuksen jälkeistä sisäilman laatua voidaan parantaa. Hyvällä suunnittelulla pölyn- ja puhtaudenhallinta on myös edullinen ja helppo toteuttaa.

Miksi lattiapinnoiteongelmat ajankohtaisia edelleen, Sami Niemi

”Miksi lattiapinnoiteongelmat ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka työmaiden kosteudenhallinta on parantunut ja materiaaliemissiot ovat pienentyneet?” Sami Niemi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Espoo & Helena Järnström, VTT

Sami Niemi käsitteli VTT:n Helena Järnströmin kanssa tehdyssä kriittisessä puheenvuorossaan lattiapinnoitteiden ja sisäilman suhdetta. Liian usein lattioita syytetään sisäilman huonosta laadusta perustuen soveltumattomiin mittaustuloksiin ja suorastaan tuulesta temmattuihin ajatusmalleihin vedoten, Niemi kertoo. Nykyään pystytään järjestämään yhä monipuolisempia mittauksia, mutta mittaajan ammattitaito korostuu. Kaiken mittaamisen keskellä tulee pysähtyä miettimään, mitä oikeastaan mitataan ja mistä mittaustulokset kertovat. Tulee myös huomioida, miten loppukäyttäjä hyötyy tehdyistä toimenpiteistä. Liian järeillä toimenpiteillä sisäilma ei välttämättä parane, vaan hukataan resursseja.

Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät, Laura Hongisto

”Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadun parantamiseksi” Laura Hongisto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Lappeenranta

Laura Hongisto (Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Lappeenranta) luennoi tapahtumassa kaksoislaattapalkiston erilaisista korjausmenetelmistä. Myös hänen puheenvuorossaan korostui suunnittelijan ammattitaito tehdä tapauskohtaisesti oikeita ratkaisuja. Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmiä päätettäessä tulee aina analysoida tarkasti vauriot ja niiden laajuus. Hongisto korosti esityksessään, että korjaustavan valintaan on aina oltava hyvät ja riittävät perusteet, joiden mukaan valitaan korjauksen taso.

Sisäilman kuitukorjaukset, Tuomo Kollanen

”Sisäilman kuitukorjaukset” Tuomo Kollanen, Vahanen Jyväskylä Oy

Sisäilman kuitukorjauksista luennoi Tuomo Kollanen Vahanen Jyväskylä Oy:stä. Mineraalivillakuidut voivat olla yksi osatekijä sisäilmaongelmissa ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaisia ärsytysoireita. Selvittämällä kuitulähteet voidaan ratkaista ongelma lähteen ja tyypin mukaan valittavalla korjausratkaisulla, joita esiteltiin. Käytettävään korjaustapaan vaikuttavat myös kustannusten vertailu ja korjausvaihtoehdon pitkäaikaisuuden tarve.

Alipaineistusratkaisujen käyttö, Toni Lammi

”Alipaineistusratkaisujen käyttö sisäilmakorjauksissa” Toni Lammi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Tampere

Seminaarin päätti Toni Lammi (Vahanen Rakennusfysiikka Oy, Tampere) puheenvuorollaan alipaineistusratkaisujen käytöstä sisäilmakorjauksissa. Rakenteiden alipaineistus on kustannustehokas toimintatapa, jolla voidaan oikein toteutettuna varmistaa pitkäaikaisesti ja luotettavasti sisäilman laatu. Alipaineistusratkaisut voivat olla perusteltuja, kun vaurioituneen rakenteen poistaminen on mahdotonta tai erittäin kallista. Kuten moni muu ratkaisu, rakenteiden alipaineistus vaatii runsaasti asiantuntemusta eikä sovellu käytettäväksi patenttiratkaisuna kaikkiin kohteisiin. Alipaineistusratkaisuja on toteutettu hyvällä menestyksellä useissa kohteissa.

Katariina Laine ja muita vahaslaisia

Katariina Laine (oik.) ja muita vahaslaisia seminaarissa

”Pääosa seminaariesityksistämme perustui hiljattain valmistuneisiin rakennusterveysasiantuntijoiden opinnäytetöihin, joita henkilökuntamme on tehnyt. Pyrimme valikoimaan opinnäytetöihin käytäntöä tukevia aiheita, joiden tuloksia voimme soveltaa asiakasprojekteissamme.  Kaikki tekemämme aihe-ehdotukset valittiin seminaariin, mikä osoittaa sen, että aiheita pidettiin tärkeinä myös yrityksemme ulkopuolella”, toteaa Vahanen Rakennusfysiikan Sisäilmatiimin tiimipäällikkö Katariina Laine. ”Meillä on koko ajan useita sisäilma-aiheisiin ja rakennusfysiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita työn alla. Näistä saatavia tuloksia tulemme jatkossakin jakamaan alan seminaaritapahtumissa”, jatkaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laamanen.

 

Lisätietoja:

Sami Niemi

Yksikönpäällikkö, DI

Vahanen Rakennusfysiikka Oy

sami.niemi(ät)vahanen.com

puh. 050 596 7904

 

Katariina Laine

Tiimipäällikkö, DI, RTA

Vahanen Rakennusfysiikka Oy

katariina.laine(ät)vahanen.com

puh. 044 768 8326