Työkykymestari Lotta Laine-Myller kehittää työhyvinvoinnin johtamista Vahasella

Vahaselle valmistui oma työkykymestari, jonka tehtävä on kehittää konsernin työkyvyn johtamista tavoitteellisesti, mitattavasti ja vaikuttavasti. Tähän henkilöstöalan koulutusohjelmaan osallistuminen on osa laajempaa ja pitkäaikaista kumppanuutta Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa.

– Työhyvinvointi on äärimmäisen tärkeää, erityisesti kasvavalle organisaatiolle, sanoo Vahanen-yhtiöiden henkilöstöjohtaja Sari Peltola. – Jaksamiseen liittyvät asiat, kuten työn, perheen ja vapaa-ajan yhteen sovittaminen, nousevat esiin henkilöstötutkimuksissa, ja haluamme selvittää perin pohjin, mitä kaikkea työhyvinvoinnin hyväksi on tehtävissä. Ilmarisella on tähän aihepiiriin valtavasti osaamista ja kokemusta sen monista asiakasorganisaatioista.

– Koulutuksen parasta antia oli tosiaan verkostoituminen, kertoo Vahasen tuore työkykymestari, HR-asiantuntija Lotta Laine-Myller. – Pääsin vaihtamaan kokemuksia laajan kollega- ja yhteistyökumppaniverkoston kanssa, jossa oli mukana muun muassa KELAn ja Ilmarisen asiantuntijoita, sekä alan konkareita että uudempia tulokkaita. Monialaisuudesta huolimatta esimerkiksi sairauspoissaoloihin liittyvät haasteet ovat yhteisiä kaikille organisaatioille, ja siksi yhteistyö työterveyshuollon kanssa on keskeistä työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tavoitteiden määrittämistä, konserninlaajuisen työterveyshuollon yhteistyösuunnitelman laatimista sekä työkykyjohtamisen taitojen jalkauttamista esimiehille. Kaiken perusta ovat aktiivinen vuorovaikutus ja selkeät pelisäännöt sairauspoissaolojen seurantaan. Järjestelmällisin toimin ja yhteistyöllä voidaan ehkäistä työkyvyttömyyttä ja luoda terveellinen ja turvallinen hyvinvoiva työpaikka, jossa töihin pääsee takaisin kiinni tuetusti, jos elämässä tulee vastaan ongelmia.

– Haluamme tarttua signaaleihin jo varhaisessa vaiheessa, Peltola sanoo. – Organisaatiossamme on jo pitkään ollut aktiivisessa käytössä oma varhaisen välittämisen malli. Nyt siihen liitettiin mukaan korvaavan työn mahdollisuus, jonka tarkoitus on tukea varhaisessa vaiheessa työhön ja työkykyiseksi paluuta.

Työkykyä ylläpidetään ja johdetaan Vahasella yhteistyössä myös eläkevakuutusyhtiön kanssa sekä esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen keinoilla, ergonomiasta huolehtimalla, terveyskyselyillä ja -tarkastuksilla, valmentavalla esimiestyöllä, säännöllisellä sairauspoissaolojen seurannalla ja työsuhde-etuna ePassilla, jolla työnantaja tarjoaa koko henkilöstölle liikunta- ja kulttuuripalveluja sekä hierontaa. Näillä toimenpiteillä tavoitellaan myös henkilöstön vaihtuvuuden vähentymistä.

– Koulutuksen aikana eri näköisten ja kokoisten organisaatioiden kokemuksia vertailtaessa oli hienoa todeta, että meillä on isoksi firmaksi prosessit hyvin mietittyinä ja kunnossa, Myller kertoo. – Sekin tuli todistettua taas kerran, että työpahoinvointi ja tekemätön työ tulevat organisaatiolle kalliiksi. Kun työelämän laatu paranee, sairauspoissaolot ja sählääminen vähenevät ja tehollinen työaika kasvaa, jolloin myös liiketoiminta on kannattavampaa. Pitkät työurat hyödyttävät niin yritystä, työntekijöitä kuin koko yhteiskuntaa.

*
Vasemalla Sari Peltola, oikealla Lotta Laine-Myller. Kuva: Jere Hyppönen.

Lisätiedot:
Sari Peltola
Henkilöstöjohtaja
Vahanen-yhtiöt
050 576 2189
sari.peltola@vahanen.com

Lotta Laine-Myller
HR-asiantuntija
Vahanen-yhtiöt
044 768 8277
lotta.laine-myller@vahanen.com