Uuden vuosituhannen lukio-opetusta vanhaa rakennusta kunnioittaen

TSYK

RTC Vahanen Turku Oy oli mukana turkulaisen koulurakennuksen saneerauksessa, jossa on säilytetty ja palautettu sisätiloihin alkuperäistä, pian sadan vuoden takaista ilmettä. Silti saneeratut tilat vastaavat nykyaikaisen opetusympäristön vaatimuksia. Huolellisen projektinhallinnan ansiosta hanke onnistui myös taloudellisesti erinomaisesti.

Kauppiaskadulla sijaitseva Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio koostuu kahdesta vuosina 1929 ja 1962 valmistuneesta rakennuksesta, joissa opiskelee noin 700 nuorta. Kumpaankin rakennukseen on saneerauksen myötä asennettu nykyaikaista talo- ja opetustekniikkaa. Sisäpinnat on pääosin uudistettu alkuperäisen ilmeen mukaisiksi, ja sisäilmaongelmien välttämiseksi on uusittu ala- ja välipohjan rakenteita. Nykyaikaisen tekniikan sovittaminen vanhaan, osin suojeltuun kouluun vaati huolellista suunnittelua ja urakoiden yhteensovittamista.

– On hienoa, että saneeraushanke saatiin toteutettua yli kaksi miljoonaa alle alkuperäisen budjetin, kertoo hankkeessa tilaajan eli Turun Suomalaisen Yhteiskoulun kannatusyhdistyksen nimittämänä rakennuttajakonsulttina ja valvojana toiminut Petri Kauhaniemi RTC Vahanen Turku Oy:stä. Hän on ollut mukana projektissa jo vuodesta 2014, jolloin vuokrasopimus kaupungin kanssa määritettiin niin pitkäksi, että mittavaa saneerausta voitiin lähteä toteuttamaan. Alkuperäinen budjettiennuste oli noin 9,7 miljoonaa euroa, mutta saneeraus saatiin toteutettua alle 7,4 miljoonalla.

– Taloudelliseen onnistumiseen vaikutti se, että kilpailutus onnistui hyvin ja sekä suunnittelu että urakointi saatiin jaettua, neuvoteltua ja toteutettua kustannustehokkaasti, Kauhaniemi kertoo. – Lopputulos on onnistunut niin ilmeeltään kuin toiminnallisuudeltaankin. Peruskorjauksella kunnioitetaan vanhoja rakennushistoriallisia arvoja ja toisaalta saatetaan koulu tämän vuosituhannen lukio-opetuksen tarpeita vastaavaan kuntoon.

– Saneerauksen myötä rakennuksen yleisilme on hieno ja arvokas, ja se tarjoaa tämän päivän vaatimukset täyttävän oppimisympäristön, sanoo TSYK:n lukion rehtori Riikka Lindroos. – Urakka saatiin päätökseen kohtuullisen nopeasti, vaikka vuoden aikataulu isolle uudistukselle oli haasteellinen. Aikatauluun liittyi tiettyjä ongelmia, koska hankkeessa oli mukana niin monia tekijöitä, mutta yhteistyö projektijohdon kanssa sekä ennen urakkaa että sen aikana oli oikein sujuvaa. Rakennuttajakonsultin asenne oli palvelualtis, yhteyshenkilöt olivat helposti tavoitettavissa, ja saimme nopeasti vastaukset kysymyksiimme ja vietyä asioita eteenpäin.

Kauhaniemi kiittelee yhteistyötä myös pääsuunnittelijan Arsatek Oy:n ja Museokeskuksen kanssa onnistuneiden ratkaisujen löytämiseksi.

– Omat haasteensa saneeraukseen tuo se, että rakenteiden lisäksi myös talotekniikan osastointi on saatava toteutettua vanhojen välipohjien ja muiden palo-osastoivien rakenteiden läpi meneviin asennuksiin. Hankkeessa on etua siitä, että pääurakoitsija ja vastaava mestari ovat aikaisemmin toteuttaneet monia vanhojen koulujen peruskorjauksia, Kauhaniemi sanoi RIA-lehdessä keväällä 2017.

Sisäilmariskien hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota

Kauhaniemi kertoo, että hankkeen edetessä sisäilmariskien hallintaan kiinnitettiin enemmän huomiota kuin alun perin oli tarkoituskaan. Koulurakennukseen on asennettu nykyvaatimusten mukainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, jolla olosuhteita voidaan hallita paljon tarkemmin kuin koulun vanhan osan alkuperäisellä painovoimaisella ilmanvaihdolla. Koska nykyaikainen konehuone vaatii paljon tilaa, se rakennettiin vanhan koulun korkealle ullakolle, joka mallinnettiin asennustöitä varten laserkeilauksella.

– Suunnittelun aikana RTC Vahanen Turku Oy teki tarkentavia rakennekartoituksia siitä, kuinka laajoja korjauksia tulee tehdä, jotta koulu olisi jatkossa turvallinen ympäristö, Kauhaniemi kertoo. – Sisäilmariskitekijöitä kitkettiin pois ennakoivasti. Vuonna 1929 valmistuneen rakennuksen pohjassa oli kutterilastua ja jopa sammalta, jotka kannatti poistaa. Tämä ei kuulunut alkuperäisen hankesuunnitelman laajuuteen, mutta materiaalien arvioitiin voivan aiheuttaa ongelmia myöhemmin.

Tilat vastaavat nyt teknisestikin tämän päivän tarpeita

Luokkahuoneisiin on asennettu nykyaikainen AV- ja tietotekniikka. Musiikkiluokka on rakennettu huone huoneessa -periaatteella. Koulun toivomuksesta katolle asennetaan myös aurinkopaneeleita sekä opetus- että sähköntuotantokäyttöön.

Aurinkopaneelit katolla

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja ovat lisäksi opetuskäytössä.

Vanhan osan vaikuttava juhlasali on kunnostettu alkuperäisiin väreihin perusteellisen värianalyysin mukaan. Vanhat värikerrokset on jätetty näkyviin pienellä alueella. Luokkien ja yhteistilojen akustiikkaa on parannettu huomattavasti. Kussakin kerroksessa on oma harmoninen värimaailmansa.

– Rakennuksen sisäpuolella kaikki tekniikka ja pinnat on uudistettu, Riikka Lindroos kertoo. – Tilat vastaavat nyt tätä päivää ja tämän päivän tarpeita. Suojellun rakennuksen seiniä ei voinut kaataa, mutta Museoviraston asettamien reunaehtojen puitteissa saatiin kuitenkin syntymään nykyaikaiseen opetustarkoitukseen muunneltavia tiloja, jotka kruunaa kokonaan uusi, yhtenäinen, mutta perinteistä värimaailmaa ja säilytettäviä rakenteita kunnioittava kalustus. Lopputulos on saanut kovasti myönteistä palautetta sekä opiskelijoilta, opettajilta että muilta sidosryhmiltämme, muun muassa vanhemmilta.

– Tällä hetkellä koulu on meille terveellinen ympäristö, jonka yleisilme on rauhoittava, Lindroos jatkaa. – Tilat ovat viihtyisät, motivoivat opiskeluun ja aiheuttavat hyvää pöhinää, mikä edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista. Saneeratuissa tiloissa on jo pidetty kahdet ylioppilaskirjoitukset, ja niiden vaatima digimaailmakin on saatu hyvin toimimaan.

Konsultoinnin ja rakennusvalvonnan lisäksi RTC Vahanen Turku Oy toimitti TSYK:n lukion saneeraukseen sähkön ja ilmanvaihdon automaation erikoisvalvontaa.

Lähteet: henkilöhaastattelut ja RIA-lehti 4/2017 (toim. Sampsa Heilä)