Uudistunut Vahanen-yhtiöt: Kysynnän kasvu jatkuu pitkään

Vahanen-yhtiöiden liiketoimintojen operatiivinen kannattavuus kohentui selvästi viime vuonna, ja alkaneen vuoden ennustetaan olevan entistä parempi niin liikevaihdon kuin kannattavuuden osalta. Vahanen teki viime vuonna merkittäviä toimintansa ja rakenteensa uudelleenjärjestelyjä.

 

Tilikaudella 2016 Vahasen liiketoimintojen operatiivinen kannattavuus kohentui selkeästi kahteen edellisvuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6,2 prosenttia ja oli 28,1 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa). Vuoden 2016 liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa (0,9 milj.) eli noin 3,1 prosenttia liikevaihdosta (3,4%).

Vaikka liiketoimintojen operatiivinen kannattavuus kohentui selvästi, tulosta rasitti suuret kertaluonteiset kulut. Konserni järjesteli pitkäaikaisen rahoituksensa rakennetta maksamalla pois vaihtovelkakirjalainat edullisemmalla korvaavalla pitkäaikaisella rahoituksella. Kertaluontoinen kuluvaraus tehtiin myös korvausvaateesta koskien vuonna 2012 päättynyttä valvontatoimeksiantoa. Kertaluontoisten kulujen jälkeen tilikauden tappio oli 1,8 miljoonaa euroa.

”Vahanen-yhtiöt on nyt erinomaisessa kunnossa. Mittavat saneeraustoimet tehtiin jo muutama vuosi sitten. Viime vuonna toteutimme merkittävän rahoituspohjan muutoksen. Kulukirjauksilla putsasimme pois myös menneinä vuosina arvioituja tulevaisuuden odotuksia. Nyt historiaa on siivottu ja olemme valmiita onnistumisiin”, sanoo Vahanen-yhtiöiden konsernijohtaja Risto Räty.

 

”Elämme merkittävän kasvun aikaa”

Alkanut vuosi näyttää Vahasen osalta positiiviselta ja ennusteen mukaan sekä liikevaihto että kannattavuus tulevat kasvamaan. Kannattavuus paranee niin olemassa olevien liiketoimintojen kasvulla, kuin uusien palveluiden onnistuneella kehittämisellä.

”Liiketoimintojen operatiivinen toiminta oli jo viime vuonna kannattavalla tasolla ja odotamme kannattavuuden parantuvan tänä vuonna. Kun meillä ei enää ole rasitteena kertaluontoisia kuluja, tulee tilikauden voitto olemaan merkittävästi parempi”, Räty sanoo.

Myös markkinatilanne auttaa alkaneen vuoden liiketoimintaa. Rädyn mukaan markkinat vetävät nyt niin hyvin, että se näkyy hintojen nousuna ja kannattavuuden parantumisena.

”Elämme merkittävän kasvun aikaa. Rakentamista ei rahoita julkinen talous vaan yksityinen sektori. Laaja-alaisena konsernina seuraamme rakentamista monelta eri kantilta ja nyt tehtävät suunnitteluinvestoinnit tulevat tulevaisuudessa näkymään kysynnän kasvuna vielä pitkään”, Räty sanoo.

 

Vahasen uudistusten vuosi

Viime tilikausi oli Vahaselle muutoksen vuosi niin johdon kuin konsernirakenteen puolesta. Risto Räty aloitti konsernin toimitusjohtajana marraskuun alussa. Hän siirtyi tehtävään Trimble Solutions Oy:n (ent. Tekla Oy) varatoimitusjohtajan paikalta. Pekka Rantamäki taas aloitti hallituksen puheenjohtajana kesäkuussa.

Tavoitteiden mukaisesti, vuoden vaihteessa saatettiin loppuun vuoden 2015 lopussa aloitettu Vahasen liiketoimintaosien yhtiöittäminen. Nyt Vahanen-yhtiöissä on seitsemän konserniyritystä ja kaksi osakkuusyritystä, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä.

”Yhtiöittämisellä haluamme selkeyttää konsernin asiantuntijapalvelutarjontaa siten, että asiakkaamme löytävät helpommin tarvitsemansa palvelut. Tavoitteena on myös vahvistaa sisäistä yrittäjähenkisyyttämme”, Räty sanoo.

 

 

Avainluvut

 Vahanen-yhtiöt 2016 2015
 Liikevaihto, t€ 28,142 26,498
 Liikevaihdon muutos (%) 6,2 -1,0
 Liikevoitto, t€ 875 913
 Liikevoitto/liikevaihto (%) 3,1 3,4
 Oman pääoman tuotto (%) neg 11,4
 Omavaraisuusaste (%) 14,2 25,9
 Rahoitus/korkotuotot ja -kulut, t€ * -1,749 -312
 Tuloverot, t€ 847 180
 Tilikauden voitto, t€ -1,844 422

*Lukuun sisältyvät osuudet osakkuusyritysten (RTC Vahanen Turku Oy & Vahanen Environment Oy) tuloksesta.

Lisätiedot:
Risto Räty
Konsernijohtaja
Vahanen-yhtiöt
Puh. 044 7788 660
risto.raty@vahanen.com