Uusi talotekniikan kehityspäällikkö sujuvoittamaan linjasaneerausten päätöksentekoa ja läpimenoa

Talotekniikan insinööri (AMK) Sakari Linnavuori on nimitetty Vahanen Talotekniikka Oy:hyn kehityspäälliköksi 1.11.2021 alkaen. Hän toimi aikaisemmin yli kymmenen vuotta Suomen Talokeskus Oy:ssä suunnittelu- ja tiimipäällikkönä.

– Minulla on aiempien tehtävieni pohjalta vahvaa osaamista asunto-osakeyhtiöiden maailmasta ja erityisesti linjasaneerauksista, joten tarkoitukseni on tässä roolissa kehittää Vahasen prosesseja ja projektityöskentelyä sekä ihan suunnitteluakin entisestään linjasaneerauksiin liittyen, Linnavuori kertoo. Hän haki Vahaselle, koska kiinnostui uramahdollisuuksista isommassa yhtiössä, joka oli ennestään tuttu saman alan kollegoiden kautta.

– Pyrin tekemään projekteista entistä saumattomampia eli sujuvoittamaan siirtymistä projektivaiheesta toiseen ja siten nopeuttamaan koko hankkeen läpimenoaikaa. Taloyhtiöiltä hukkaantuu helposti paljon aikaa päätöksentekoon ja koordinointiin, ja siinä me alan asiantuntijat voimme auttaa nykyistä enemmän. Siirtymävaiheita on mahdollista lyhentää projektinjohdon keinoin muun muassa pohtimalla huolellisesti, mitä tietoja viestitään tai pyydetään missäkin vaiheessa.

– Lisäksi haluan työssäni entisestään syventää yhteistyötä Vahanen-konsernin asiantuntijayritysten kesken muun muassa rakennusfysiikan kuntotutkimusten ja seurantapalvelujen huoltokirjatoimintojen osalta; nehän liittyvät läheisesti siihen, miten remontin suunnittelusta jatketaan eteenpäin, Linnavuori kertoo. Hänen vapaa-aikansa kuluu rattoisasti viiden koiran laumanjohtajana yhdessä puolison kanssa Sipoonkorven metsässä samoillen ja agilityä harrastaen.

Lisätietoja:
Jukka Pesonen
Suunnittelujohtaja
Vahanen Talotekniikka Oy
jukka.pesonen@vahanen.com
0400 511 228

Sakari Linnavuori
Kehityspäällikkö
Vahanen Talotekniikka Oy
sakari.linnavuori@vahanen.com
044 7688 219