Uusi työkalu tekee meluselvityksistä entistä havainnollisempia

Vahanen-Halme Acoustics uudistaa akustiikkapalvelujen mallinnustyökalujaan ja palkkaa uusia suunnittelijoita. Mallinnuksen avulla voidaan nopeasti laskea havainnollinen melukartta koko selvitettävälle alueelle.

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään usein ympäristömeluselvitys, jolla pyritään ehkäisemään melun haitallisia vaikutuksia ympäristössä ja rakennuksissa. Tekniikkaa voi hyödyntää myös esimerkiksi julkisivujen ääneneristystarpeen ja piha-alueiden äänitasojen vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi. Melun leviämisen laskentamalli, joka simuloi äänen etenemistä ulkona, luodaan CadnaA-ohjelmistolla, ja lopputulos voidaan raportoida kattavana melukarttana.

– Kun meluselvitys tehdään manuaalisesti, äänitasot pystytään laskemaan vain yksittäisiin kohtiin, mutta ohjelmistolla mallintamalla voidaan nopeasti tuottaa helposti ymmärrettävä melukartta koko selvitettävälle alueelle, selittää Vahanen-Halme Acoustics Oy:n toimitusjohtaja Ville Veijanen. – Mallinnus toimii kokonaisvaltaisen suunnittelun apuvälineenä ja lähtötietona ja on hyvä keino visualisoida meluun liittyviä asioita.

– Kehittäessämme pitkään kokemukseen pohjaavaa toimintaamme, haluamme varmistaa, että palvelumme tuloksista viestitään asiakkaillemme mahdollisimman selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa, Veijanen jatkaa. – Panostamme uusimpaan tekniikkaan ja palkkaamme uusia suunnittelijoita, joille pystymme siirtämään kattavaa osaamistamme ja jotka pääsevät soveltamaan sitä uusilla työkaluilla.

Vahanen Acoustics Oy:n kuusihenkisen tiimin uusin vahvistus on vastavalmistunut diplomi-insinööri Ville Kontinen, joka aloitti yrityksessä akustiikkasuunnittelijana huhtikuun lopulla. Hän omaa tuoretta näkemystä ja aiempaa kokemusta mallinnuksesta ja tutustuu parhaillaan viimeisimpään mittaus- ja mallinnustekniikkaan.

– Päämäärämme on palvella tilojen loppukäyttäjiä suunnittelemalla heille hyviä ääniympäristöjä ja kehittämällä tapoja, joilla äänitekninen suunnittelu yhdistetään entistä paremmin muuhun suunnitteluun, Veijanen korostaa. – Akustiikka liittyy vahvasti muihin suunnittelualoihin, ja sitä tarvitaan onnistuneen kokonaisuuden luomisessa. Osana Vahanen-konsernia pystymme tuomaan tämän erikoissuunnittelualan asiakkaille helpoksi osaksi kokonaissuunnittelua ja täydentämään esimerkiksi arkkitehti-, rakenne-, talotekniikka- ja ympäristösuunnittelun palveluita.

Tutustu tarkemmin meluselvitys- ja mallinnuspalveluihin tästä.

Lisätietoja:
Ville Veijanen
Vahanen-Halme Acoustics Oy
044 554 9313
ville.veijanen@vahanen.com