Uutta viihtyisää ja toimivaa tilaa huostaanotetuille eläimille ja opaskoirille

Vahanen Rakennuttaminen Oy on huolehtinut ja huolehtii projektinjohdosta, valvonnasta ja suunnittelun ohjauksesta kahdessa hankkeessa, joissa on rakennettu ja rakennetaan teknisesti vaativat ja tulevaa eläinten hyvinvointilakia noudattavat tilat pääasiassa kissoille ja koirille. HESYn eli Helsingin eläinsuojeluyhdistys kunnostutti kaikille toiminnoilleen riittävän suuret tilat yhden katon alle Helsingin Konalaan, ja Näkövammaisten liitto rakennuttaa ajanmukaisen kennelkokonaisuuden opaskoirien kasvatusta, koulutusta ja klinikkaa varten Vantaan Hakkilaan.

– Tavoitteena oli saada niin eläimille kuin henkilökunnallekin isommat ja toimivammat tilat sekä muun muassa nykyaikaistaa eläintilojen rakennusmateriaaleja, kertoo HESYn johtava eläintenhoitaja Marika Stillman. HESY tarkastaa keskukseen tuotujen tai huostaanotettujen eläinten terveydentilan, hoitaa ne kuntoon ja etsii niille uuden kodin.

– Suunnittelussa otettiin huomioon työturvallisuus sekä erityisesti koirien turvallisuus. Piha on perusteellisesti aidattu ja kameravalvottu, ja portti pidetään lukossa. Eläinten asumukset ovat nyt lakisääteisiä mittoja huomattavasti isommat, käytävät avarat ja helppokulkuiset ja eläintilat yläkerrassa esteettömät. Hoitajilla on tilaa siivota eläinten yksiöt ergonomisesti, ja muuallakin väljät tilat on entistä helpompaa pitää hygieenisinä. Raskaat tarvikkeet, kuten kissanhiekkasäkit, kuljetetaan hissillä tilavaan varastoon, Stillman kertoo.

– Kissoilla on valoisat huoneet, joissa on omat muovimatot tilaa kiipeilypuulle tai mukavalle nojatuolille. Tiloihin mahtuu 200 kissaa. Kissojen puolella vallitsee tyytyväisen rauhallinen tunnelma, eikä tylsistynyttä mourunaa kuulu juuri koskaan. Koirapaikkoja on 16, ja kaneille ja eksoottisille eläimille on omat tilansa. Koirien kopeissa on tilaa isoillekin koirille ja kunnon pedeille. Koiria on toistaiseksi ollut vain 3–5 kerrallaan, ja kaikki ovat olleet muutamassa viikossa sisäsiistejä.

– Projektissa onnistuttiin erittäin hyvin: kaikki suunnitellut asiat esimerkiksi eläintiloissa onnistuivat eikä mitään niistä ole tarvinnut muuttaa jälkeen päin. Tilaajan toiveiden ja suunnitelmien toteutuminen varmistettiin perusteellisissa viikkopalavereissa, Stillman summaa.

– Korjaus- ja muutoskohde on 2000-luvulla valmistunut varastona toiminut kaksikerroksinen noin 5000 m2:n rakennus Helsingin Konalassa, kertoo Vahasen projektipäällikkö Pekka Valkama. – Noin 2000 m2:n alaan tehtiin käyttötarkoituksen muutos eli saneerattiin kodit kissoille ja koirille. Keskustelimme rakennusvalvonnan kanssa siitä, mitä määräyksiä eläintiloja rakennettaessa pitää tulevaa lakia silmällä pitäen noudattaa. Suurin haaste oli rajata korjattava osa, jonka ilmanvaihtovaatimukset ovat varastotilaa huomattavasti tiukemmat. Tiloihin lisättiin koneellista ilmanvaihtoa. Koirien puolella on mukavuuslattialämmitys ja lämpöpatterit.

Tulossa opaskoirien kennel ja eläinklinikkatilaa Vantaan Hakkilaan

Vantaalla vanhan ja uuden Lahdentien välissä sijaitsevan yksikerroksisen kohteen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Rakennuslupa on jo lainvoimainen, purkulupa on myönnetty ja parhaillaan neuvotellaan urakoista.

– Uuden opaskoirakoulun suunnittelu tarkentui jo varhaisessa vaiheessa kennelrakentamiseksi lähtökohtana luoda eläimille erinomaisen mukavat, uudenaikaiset, toimivat ja tulevan eläinten hyvinvointilain mukaiset tilat, kertoo puolestaan Näkövammaisten liiton opaskoirakoulun päällikkö Vesa Väkeväinen.

Näkövammaisten liitto omistaa kouluttamansa opaskoirat koko niiden elämän ajan ja vuokraa ne näkövammaisten käyttöön sairaaloiden kuntoutusohjaajien kanssa yhteistyössä tehdyn arvioinnin perusteella. Opaskoiraa käyttävän pitää olla hyvin sitoutunut ja motivoitunut huolehtimaan omasta ja koiran elämästä. Toiminnan rahoittavat keskussairaalapiirit.

– Kenneltilojemme pitää kestää erityyppisten koirien ja henkilökunnan edestakaisesta liikkumisesta aiheutuvaa kulumista, jatkuvaa pesua ja siivoamista. Kasvatamme noin 60 pentua vuodessa, joista vähän yli puolesta koulutetaan opaskoiria, ja lisäksi tiloihin tulee eläinklinikka. Vaatimukset otettiin huomioon suunnittelussa esimerkiksi siten, että eri osastot toimivat erillisinä yksikköinä, joilla on oma kulku ja ilmanvaihto, Väkeväinen kertoo.

– Hyvä suunnittelu on tällaisessa rakentamisessa erittäin tärkeää, hän painottaa. – Suunnittelussa on hyödynnetty pitkää kokemustamme siitä, mitkä ratkaisut ovat toimivia koirille tarkoitetuissa tiloissa. Niissä on kaikissa epoksilattiat ja laatoitetut seinät, jotka on helppo puhdistaa. Sosiaalista kanssakäymistä vaativille koirille on entistä avoimemmat tilat, ja valaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota, koska se rytmittää koirien elämää. Valot himmenevät keskitetysti ja automaattisesti illalla, mikä vähentää samalla henkilökunnan askelia.

Väkeväinen kiittää Vahasen asiantuntijoita tiiviistä yhteistyöstä, hyvien suunnittelijoiden löytämisestä ja napakasta aikataulussa pysymiseen kannustamisesta. Tilaajan ja käyttäjän näkökulma otettiin suunnittelussa hyvin huomioon.

– Uudisrakennuksen tieltä puretaan kaksi rakennusta, joissa sijaitsevat nykyinen koirakoulu ja kennel sekä koirakoulun toimisto- ja tekniset tilat sekä entisiä henkilökunnan asuntoja, kertoo Vahasen projektijohtaja Riitta Räikkönen.

– Bruttoalaltaan noin 1000 m2:n rakennuksesta merkittävän osan muodostaa kennel, johon kuuluvat spermapankki, synnytysosasto ja pentuosasto. Opaskoirien koulutukseen ja hoitoon tarkoitetut tilat ovat myös merkittävässä osassa rakennusta. Eläinklinikkaan kuuluvat röntgentila, leikkaussali ja hoitohuone. Kohde vaatii siis osittain vaativaa puhdastilarakentamista. Työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitilat ovat luonnollisesti osa rakennuksen huonetilaohjelmaa.

– Rakennuksen ympärillä on tilaa ulkohäkeille ja koulutukselle. Uusien määräysten mukaan sisätiloissa jokaisella koiralla pitää olla oma koppi, mikä lisäsi rakennuksen kokoa. Saimme Vesa Väkeväiseltä vanhasta koulusta erittäin pätevät lähtötiedot suunnittelun ohjaukseen. Hän on lisäksi perillä alan kansainvälisestä tasosta, josta saimme esimerkkejä esimerkiksi Hollannista, Räikkönen kertoo.

– Vaikka rakennus on suhteellisen pieni, se sisältää teknisesti vaativia tiloja, ja myös pohjarakennusolosuhteet ovat haastavat. Tontilta on 1970-luvulla moottoritien rakentamisen aikaan kaivettu soraa ja kuoppa täytetty moottoritietyömaalta siirretyllä savella, minkä vuoksi rakennus joudutaan perustamaan teräsputkipaalujen varaan. Kohteen julkisivuunkin satsataan hieman tavallista enemmän: rakennukseen tulee aumakatto ja pitkät räystäät, jotka suojaavat kaksiväristä tiiliverhousta, Räikkönen kertoo.

Lisätiedot:

Pekka Valkama (HESY)
Vahanen Rakennuttaminen Oy
pekka.valkama@vahanen.com
050 471 6588

Riitta Räikkönen (Opaskoirien kennel)
Vahanen Rakennuttaminen Oy
riitta.raikkonen@vahanen.com
050 302 2547